[english]

Varhanní nešpory maltézských rytířů 2

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v úterý 17. 2. 2015 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně druhý koncert nového cyklu Varhanních nešpor maltézských rytířů Cantate Domino Canticum novum.

vstup na koncert je volný

PROOGRAM:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Strahovská improvizace KV. 27 (dokončení Eva Bublová)
Josef Haydn (1732 – 1809): Gratias agimus tibi (Missa cellensis)
Clara Wieck – Schumann (1819 – 1896): Preludium a fuga d moll op. 16
Jiří Laburda (*1931): I. „Laudate Dominum de caelis“ „Před branou jeruzalémskou“, (6 žalmů pro vyšší hlas a varhany)
Fanny Hensel–Mendelssohn (1805 – 1847): Preludium F dur
Klement Slavický (1910 – 1999) : I. Domine, convertere, II. Intellige clamorem (Cantus sacri)
Bedřich Antonín Wiedermann (1883 – 1951): Notturno
Bedřich Antonín Wiedermann (1883 – 1951): Offertorium „Tribulationes cordis mei“
Jeanne Demessieux (1921 – 1968): „Světlo“ (Sedm meditací o Duchu Svatém op. 6)
Jaroslav Vodrážka (*1930) : „Jak horský potok“ duchovní píseň
Zuzana Ferjenčíková (*1978) : „Signum magnum“, fantasie na Introitus k Nanebevzetí PREMIERA

Účinkují:

Bronislava Tomanová - soprán
Eva Bublová - varhany

Eva Bublová pochází z hudebnické rodiny. Na pražské Konzervatoři studovala varhany a klavír, na Akademii múzických umění absolvovala varhany pod vedením doc. Jaroslava Tůmy (2000). Poté vystudovala Conservatoire National Supérieur de Musique ve francouzském Lyonu u Jeana Boyera (2000–2003). Po návratu pokračovala ještě ve studiu na AMU, tentokrát v cembalové třídě Giedré Lukšaité Mrázkové (2004–2007). Zúčastnila se mnoha mistrovských kursů vedených renomovanými umělci. Eva Bublová je vítězkou několika mezinárodních soutěží: Mezinárodní varhanní soutěž Pražské jaro 1999, v roce 2002 byla finalistkou Royal Bank Calgary International Organ Festival and Competition a dalších. Jako sólistka spolupracovala s mnoha orchestry (např. Sukův komorní orchestr, Talichův komorní orchestr, Musica Bohemica, Harmonie Rudolfinum), nahrála několik snímků pro český, slovenský a lucemburský rozhlas a koncertovala ve většině evropských zemí, v Japonsku a v Kanadě. V roce 2005 vydala varhanní CD Les Fresques se skladbami K. Slavického, B. A. Wiedermanna, C. Francka a Ch. M. Widora. V letech 2008-2012 vyučovala varhanní hru na konzervatoři v Českých Budějovicích, v současnosti pedagogicky působí na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Je varhanicí francouzské farnosti v Praze a v kostele Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu.
Bronislava Tomanová se narodila v roce 1981 v Praze. Zpěvu se věnuje od dětství, nejprve studovala u prof. Zdeny Trojanové, poté ve třídě prof. Magdy Bělohlávkové na Gymnáziu Jana Nerudy. Tuto školu úspěšně absolvovala v roce 2000. V témže roce začala studovat Pedagogickou Fakultu UK v Praze, jejíž studium ukončila s vyznamenáním v roce 2006. Během této doby také nastoupila na Pražskou konzervatoř do pěvecké třídy prof. Jarmily Krásové. Studium ukončila v roce 2008. Získala řadu ocenění na pěveckých soutěžích, např. 3. cena v Duškově pěvecké soutěži 2006, 2. cenu na Pěvecké soutěži Olomouc 2005 a 2008, čestné uznání a cenu publika na Mozartovské soutěži při festivalu Ad Honorem Mozart v Praze 2009 a stala se finalistkou téže soutěže v roce 2010. Absolvovala mistrovské pěvecké kurzy v Německu, v Praze, v Brně, Mistrovské pěvecké kurzy při Letní hudební akademii Praha, 1. Mastreclass Newyorské pěvecké školy v Praze a pěvecké kurzy v rámci festivalu Ad Honorem Mozart. Věnuje se také koncertní činnosti, vystoupila např. na festivalu Pražské premiéry 2009 s orchestrem PKF v Rudolfinu, v Národním divadle v Praze zpívala sólový part v Otvírání studánek Bohuslava Martinů v rámci představení Pražského jara. Velmi podstatná je také její pedagogická činnost, v roce 2009 založila pěvecké kurzy a festival Zpívající Kouřim pro mladé zpěváky.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 8.4. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Komorní orchestr, sólisté a sbor posluchačů Konzervatoře a střední školy Jana Deyla, sbormistr – MgA. Jan Kyjovský, diriguje – MgA. Petr Šporcl,M. Moudrý – varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 25. března 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: : Ivo Horňák – housle, Pavel Černý – varhany. Program: J.S. Bach, G.F. Händel, J. Seeger, J.Speth, G. Muffat, J.C.F. Fischer.
Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 18.3. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Collegium 419 – vokální ansámbl, L.Vendl – umělecký vedoucí,M.Pochopová – varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz