[english]

Maltézské Nešpory 07-01

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 16. ledna 2017 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně první koncert nového cyklu Varhanních nešpor maltézských rytířů Pocta chrámovým kůrům Prahy 1.

vstup na koncert je volný

PROGRAM:

Petr Eben (1929-2007): Moto ostinato
(III. část z cyklu Musica dominicalis)
František Fiala (*1966): Dvě chorální invokace pro flétnu a varhany
I. Otče, náš milý Pane
II. Jezu Kriste, ščedrý kněže
František Fiala Biblické obrazy pro varhany
I. Miserere mei, Domine, quia unicus et paupersum ego…
II. Immutemur habitu in cinere et cilicio…
III. Populus meus et loquar tibi Israhel et testificabor tibi Deus. Deus tuus ego sum non in sacrificiis…
IV. Asperges me, Domine, Hyssopo, et mundabor: Lavabis me, Et super nivem dealbabor…
V. Popule meus, quid feci tibi? Aut in quo constristavi te ...
Petr Eben Pražské Te Deum pro smíšený sbor, žesťový soubor, bicí soubor a varhany

ÚČINKUJÍ:


Smíšený pěvecký sbor, žesťový a bicí soubor Konzervatoře Jana Deyla
řídí F. Fiala
Dorothea Fleischmanová
– varhany

MgA. Dorothea Fleischmannová studovala na Konzervatoři v Praze (obory klavír, varhany a skladbu). Pokračovala ve studiích na pražské HAMU v oboru varhany u doc. M. Šlechty. Po ukončení studií získala stipendium francouzské vlády ke studiu na pařížské Schole cantorum, kde získala diplomy supérieur de Virtuosité. Zároveň získala závěrečný diplom konzervatoře v Saint–Maur. Jejími profesory byli Jean Langlais a Gaston Litaize. Koncertovala po celé Evropě, na mezinárodních festivalech, její nahrávky jsou zachyceny na LP i CD. Na konzervatoři J. Deyla působí od roku 1981.

MgA. František Fiala po absolvování konzervatoře pokračoval ve studiích na arcidiecézní konzervatoři pro církevní hudbu ve Vídni v oboru varhany (prof. Ch. Leitzmüller), zpěv (prof. B. Petrischek) a řízení sboru (prof. M. Fusseneger). Po návratu domů si doplnil studia skladby na pražské Hudební akademii múzických umění (prof. V. Riedlbauch).Na osobní doporučení prof. Petra Ebena zastupoval František Fiala v letech 1999-2000 Českou republiku na ročním tvůrčím stipendiu pro skladatele v Mezinárodním domě umělců Villa-concordia Bamberg, Německo. Zde se také, po řadě úspěšných koncertů ze svých děl, dočkal i svého prvého profilového CD „Portrait František Fiala" (vyd. Cavalli-records), ve kterém se představuje také jako varhaník a umělecký vedoucí souboru Canticum novum.Vedle své koncertní, zejména sbormistrovské a dirigentské činnosti (Canticum novum, Čeští komorní sólisté, Jihočeská komorní filharmonie aj.) zastával v letech 2002-2012 funkci ředitele Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Vedle své skladatelské a pedagogické činnosti se v současné době uplatňuje jako sbormistr smíšeného pěveckého sboru KJD a komorního sboru HAMU v Praze.


Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" a SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ se koná ve středu 8.11. 2017 v 18 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem koncert z oceněných skladeb skladatelské soutěže SDH. Účinkují: Pražští sólisté, Local Vocal, Pavel Salák a Martin Šmíd - varhany. Více ZDE. Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 20.11. 2017 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem jedenáctý koncert "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: Lenka Švehlíková – mezzosoprán, Irena Chřibková - varhany . Více ZDE. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" a SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ se koná v pondělí 16.10. 2017 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem desátý koncert "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: soubor Musica cum gaudio a smíšený sbor Local vocal, Martin Šmíd - varhany . Více ZDE. Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz