[english]

Maltézské nešpory 07-02

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 20. února 2017 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně druhý koncert nového cyklu Varhanních nešpor maltézských rytířů Pocta chrámovým kůrům Prahy 1.

vstup na koncert je volný

PROGRAM:

Marc-Antoine Charpentier (1635 – 1704): Introdukce k Te Deum
Mathias Weckmann (1621 – 1674): Fantasia
Pavel Josef Vejvanovský (1639 – 1693): Sonata g moll
César Franck (1822 – 1890): Fantazie C dur (Preludium, fuga a variace)
John Stanley (1713 – 1786): Trumpet voluntary
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Toccata a fuga d moll BWV 565
František Xaver Brixi (1732 – 1771): Preludium C dur
Jan Křtitel Vaňhal (1739 - 1813): Fuga C dur
Gabriel Fauré (1845 – 1924): Píseň
Leoš Janáček (1854 – 1928): Postudium z Glagolské mše
Jeremiah Clarke (1674 – 1707): Suite D dur (výběr)
Léon Boëllmann (1862 – 1897): Toccata

ÚČINKUJÍ:


Josef Zámečník je rodákem z Úsobí na Českomoravské vrchovině. Zde také dostal základní hudební vzdělání, jeho dědeček i otec byli aktivní hudebníci. Základům hry na trubku se učil u svého strýce Jiřího Růžičky. V osmnácti letech byl přijat ke studiu na Pražské konzervatoři do třídy Josefa Svejkovského. Ve studiu pak pokračoval na Akademii múzických umění v Praze u Václava Junka a Miroslava Kejmara. Již v době studia se věnoval interpretaci barokní hudby jak v sólovém hraní, tak s vlastním komorním souborem, který od roku 1979 reprezentuje české trubačské umění doma i v zahraničí. Od roku 2002 vede „Katedrální žestě“ v chrámu Sv. Víta na Pražském hradě. V posledních letech se aktivně věnuje také hře na clarinu. O barokní hudbu se zajímá i v teoretické rovině. Jeho diplomové práce na konzervatoři i na AMU se touto tematikou zabývaly. V roce 1998 natočil pro Českou televizi dokument s názvem „Jak se kdy v Čechách troubilo“. Od roku 1996 působí jako pedagog komorní hry a hry na trubku na konzervatoři Jana Deyla v Praze.
Josef Kšica studoval varhanní hru na Hudební fakultě AMU v Praze, působil jako korepetitor Pražského mužského sboru a zpěvák Pražského filharmonického sboru. V roce 1990 spoluzaložil a vedl Pražský komorní sbor, od roku 1999 je varhaníkem a ředitelem kůru katedrály sv. Víta v Praze a sbormistrem Pražského katedrálního sboru. Jako varhaník a cembalista účinkoval na mnoha festivalech (Kolín nad Rýnem, Schleswig, Stuttgart, Salzburg, Pesaro, Palermo, Perth), je též cembalistou souboru Ars Instrumentalis Pragensis (1. cena a zlatá medaile na mezinárodní soutěži v Ósace 1996).

Aktuality

V cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 11.9. 2017 v 19,30 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem mimořádný koncert v rámci Svatováclavských slavností Účinkují: Komorní sbor Laetitia a hosté. varhany V. Aschenbrenner a I. Kylarová řídí T. Bystřická a R. Michálek Více zde. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 18.9. 2017 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem osmý koncert cyklu Varhanních nešpor Maltézských rytířů "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: Miroslav Laštovka - trubka, Drahomíra Matznerová – varhany. Více zde. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 19.6. 2017 v 18 hod. v zahradě Maltézského paláce (v případě nepříznivého počasí v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně sedmý koncert cyklu Varhanních nešpor Maltézských rytířů "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: Collegium instrumentale, řídí Pavel Tylšar. Více zde. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný.


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz