[english]

Maltézské nešpory0704

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 20. března 2017 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně čtvrtý koncert cyklu Varhanních nešpor maltézských rytířů Pocta chrámovým kůrům Prahy 1.

vstup na koncert je volný

PROGRAM:

Alessandro Stradella ( 1639 – 1682): Pietá, Signore
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Alle Menschen mussen sterben
Josef Seger (1716 – 1782): Toccata a Fuga c moll
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Laudate Dominum
Charles Gounod (1818 – 1893): O Divine Redeemer
Léon Boëllmann (1862 – 1897): Gothic Suite (Prayer to Our Lady, Toccata)
Antonín Dvořák (1841 – 1904): Biblical Songs
Felix Mendessohn-Bartholdy (1809 – 1847): Jerusalem (from Paulus)
César Franck (1822 – 1890): Panis angelicus

ÚČINKUJÍ:

Karolína Janů zakončila v roce 2013 svá studia na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze pod vedením Prof. Jany Jonášové. V současné době dokončuje magisterské studium pod vedením Roberty Alexander na Codarts University for the Arts v Rotterdamu. V roce 2008 se umístila na druhém místě v „Duškově pěvecké soutěži“ Mozartovy obce v České republice. Minulý rok obdržela stipendium od Nadace Bohuslava Martinů v Praze. V rámci své profesionální koncertní činnosti spolupracovala například s Komorní filharmonií Pardubice, Západočeským Symfonickým Orchestrem a Pražským komorním orchestrem. Věnuje se také interpretaci staré hudby ve spolupráci se soubory Barocco sempre giovane, Antiquarius Consort Praga, Vivaldi orchestra Praga, stejně jako spolupráci s vokálními soubory Cappella Amsterdam či Vocaal Ensemble Coqu. Pravidelně také vystupuje na mezinárodních hudebních festivalech v České republice, jako například Mezinárodní hudební festival České doteky hudby a Dvořákův festival. Mezi její repertoár patří operní role jako Pamina (Kouzelná flétna), Mařenka (Prodaná nevěsta), Fiorilla (Il turco in Italia), Donna Anna (Don Giovanni), či Cleopatra (Giulio Cesare in Egitto), stejně jako duchovní díla Bacha, Händela, Vivaldiho a písňová tvorba Brittena, Dvořáka, Martinů, Rachmaninova či Schuberta.

Vladimír Roubal (narozen 1. 7. 1965 v Plzni) varhany studoval na konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. V letech 1980-1985 působil jako varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, v letech 1985-1990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v Praze-Břevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense. Vyniká svojí schopností improvizace, je držitelem dvou prvních cen na improvizačních soutěžích (1982, 1988). Koncertoval v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Rumunsku, Moldavii, USA a Japonsku. Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu k několika filmům, spolupracuje s Českých rozhlasem i s rozhlasem v dalších zemích – Německu, Nizozemí a Japonsku – při nahrávání snímků historických varhan. V roce 2007 hrál ve strahovské bazilice pro první dámu Spojených států amerických paní Lauru Bushovou v době oficiální návštěvy prezidenta Spojených států v Praze.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 17.9. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují P. Tesařová-housle, L.Dvořák-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Koncert duchovní hudby se koná v pondělí 1. října 2018 v 16,00 hod. v kostele sv. Kateřiny. Účinkují Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych-sbormistr,Jaroslav Tůma–varhany. Více ZDE
Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Prahy 2.
Vstup na koncert je volný. JE

Koncert duchovní hudby se koná v pondělí 10. září 2018 v 16,00 hod. v kostele sv. Kateřiny. Účinkují Hana Blachutová – mezzosoprán, Vladimír Kopáčik – varhany. Více ZDE
Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Prahy 2.
Vstup na koncert je volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz