[english]

Koncert v kostele Sv. Kateřiny

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby ve středu 22. března 2017 v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK).
konaný u příležitosti 332. výročí narození J.S. Bacha.
Projekt probíhá za podpory městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkují:
Trigonum musicum br David Prosek – hoboj
Lydie Härtelová – harfa
Jan Keller - violoncello

PROGRAM:

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Tři chorály (Co činí Bůh, vše dobré jest – Ó, hlavo plná trýzně – Jesu bleibet meine Freude)
Alessandro Besozzi (1702-1775) Sonáta C dur pro hoboj a continuo (Andante – Allegro – Larghetto - Allegretto)
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Andante pro harfu (transkripce ze Sonáty č. 2 pro housle sólo)
Georg Philipp Telemann (1681-1767) : Sonáta g moll pro hoboj a continuo (Presto – Largo - Allegro)
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Sarabanda a Courante ze Suity č. 6 D dur pro cello sólo
Alessandro Marcello (1673-1747): Adagio d moll pro hoboj a harfu (z Koncertu pro hoboj)
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Air a Gavotte pro cello a harfu (transkripce z Orchestrální suity č. 3)
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Adagio (z kantáty č. 159 Ich steh´ mit einem Fu3 im Grabe)
Jean-Baptiste Loiellet (1680-1730): Sonáta C dur pro hoboj a continuo (Largo cantabile – Allegro – Largo espressivo - Allegro)


TRIGONUM MUSICUM
Hoboj, harfa a violoncello - už jste tyto různorodé hudební nástroje slyšeli hrát v triu? Na podzim roku 2009 založili takový soubor tři přátelé ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu: David Prosek, Lydie Härtelová a Jan Keller. Posluchači jejich koncertů jsou překvapeni, jak zvukově spolu tyto tři nástroje korespondují, jaké výrazové možnosti toto seskupení nabízí. Soubor Trigonum musicum má v repertoáru skladby od baroka až po současnou tvorbu, hudbu tzv. "vážnou", ale také třeba i ragtimy. Pořadatelé si mohou vybrat koncerty s duchovním zaměřením (mj. i koncerty vánoční či velikonoční), ale také programy "musica non seria".
David Prosek působí jako první hobojista v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu od r. 1989. Hoboj studoval na Pražské konzervatoři u F. X. Thuriho a na AMU v Praze u prof. J. Mihuleho. Již za studií vykonal konkurz na 1. hoboj do The Youth Gustav Mahler Orchestra (dirigent Claudio Abbado), s nimž v letech 1986-1988 podnikl několik koncertních turné po celé Evropě. Od r. 1989 je členem Českého dechového kvinteta, od r. 1995 byl pak angažován do souboru Quartetto Telemann. S oběma soubory absolvoval velké množství koncertů na prestižních pódiích doma i v zahraničí. V letech 2000-2001 působil v Orquéstra Sinfónica de Galícia ve Španělsku. D. Prosek je činný též jako sólista (např. úspěšné turné po Japonsku).
Lydie Härtelová po studiích na konzervatoři v Praze (prof. L. Váchalová) absolvovala pražskou AMU u doc. K. Patrase. Už za studií se stala členkou známého souboru Jaroslava Krčka Musica Bohemica. Po skončení vysokoškolského studia úspěšně vykonala konkurz na místo sóloharfistky opery Smetanova divadla (Státní opera). V opeře působila půldruhé sezóny, poté přešla na základě dalšího konkurzu do Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze, kde působí dodnes. Lydie natočila pro Český rozhlas asi 40 sólových a komorních nahrávek, jako sólistka koncertuje doma i v zahraničí. Od září 2012 vyučuje na Pražské konzervatoři.
Jan Keller studoval na konzervatoři v Praze u Jaroslava Kulhana a na Akademii múzických umění absolvoval ve třídě prof. Josefa Chuchro. Během studií se účastnil mistrovských kurzů u Miloše Mlejnika (1993) a u Raphaela Walfishe v Londýně (2003). V letech 1998 - 2010 byl členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a od ledna 2011 se stal členem České filharmonie. Od roku 2006 působí jako pedagog na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. V současné době se věnuje také jazzu (Jana Koubková Quartet, Noční Optika, Transitus Irregularis).

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" a SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ se koná ve středu 8.11. 2017 v 18 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem koncert z oceněných skladeb skladatelské soutěže SDH. Účinkují: Pražští sólisté, Local Vocal, Pavel Salák a Martin Šmíd - varhany. Více ZDE. Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 20.11. 2017 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem jedenáctý koncert "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: Lenka Švehlíková – mezzosoprán, Irena Chřibková - varhany . Více ZDE. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" a SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ se koná v pondělí 16.10. 2017 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem desátý koncert "Pocta chrámovým kůrům Prahy 1". Účinkují: soubor Musica cum gaudio a smíšený sbor Local vocal, Martin Šmíd - varhany . Více ZDE. Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz