[english]

Maltézské nešpory 07-05

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 15. května 2017 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně šestý koncert cyklu Varhanních nešpor maltézských rytířů Pocta chrámovým kůrům Prahy 1.

vstup na koncert je volný

PROGRAM:

Otče náš
A. Archangelskij

Ave Maria
chorál,
T. L. da Victoria,
G. P. da Palestrina,
J. Arcadelt,
F. X. Thuri,
C. Franck,
J. Alain,
Ch. Gounhod,
A. Dvořák,
O.di Lasso

Salve Regina
G. J. Werner


ÚČINKUJÍ:


Svatotomášský sbor byl založen v roce 1998 jako smíšený chrámový sbor při klášterním kostele sv. Tomáše řádu sv. Augustina v Praze. Od počátku je veden sbormistrem Pavlem Vernerem a je zaměřen především na církevní polyfonní hudbu a gregoriánský chorál. Věnuje se však i současné duchovní hudbě. Sbor pravidelně vystupuje v kostele sv. Tomáše. Absolvoval však i nemálo dalších tuzemnských i zahraničních vystoupení (Itálie, Španělsko, Belgie, Německo, Rakousko, Francie). Sbor natočil již 5 CD - Requiem P. Kudeláska, Hudba u sv. Tomáše, Hudba v průběhu církevního roku, Hudební růženec a Adventní a Vánoční hudba.

Pavel Verner studoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Pravoslava Sádla a na Akademii múzických umění u prof. Saši Večtomova a Stanislava Apolína. Působil jako koncertní mistr orchestru Státní opery Praha, člen České filharmonie, koncertní mistr SOČR, člen dalších komorních souborů a orchestrů (kvarteto Eberle, Stamitzovo trio, ČNSO, FOK … ) V současné době je členem kvarteta Apollon, zástupcem koncertního mistra orchestru Národního divadla, sbormistrem Svatotomášského sboru v Praze a profesorem na Pražské konzervatoři.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12.11. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Pěvecký sbor Svítání, V. Hergesel-dirigent, P.Kšica-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Janušův festival dětských chrámových sborů a schol se uskuteční 3.11. od 10 hod. v aule Arcibiskupského gymnazia v Praze. Více zde.

Společnost českých skladatelů ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu pořádá ve dnech 6.-26. 11. 29.ročník Festivalu Dny Soudobé hudby 2018. Více zde.


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz