[english]

Maltézské nešpory 07-06

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 19. června 2017 od 18.00 hod. v zahradě Maltézského paláce (v případě nepříznivého počasí v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem) v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně sedmý koncert cyklu Varhanních nešpor maltézských rytířů Pocta chrámovým kůrům Prahy 1.

vstup na koncert je volný

PROGRAM:

Charles Gounod (1818 – 1893) : Malá symfonie pro dechové nástroje
Adagio, Scherzo
Darius Milhaud (1892 – 1974): Suita pro trio dechových nástrojů
Traditional Spirituály pro žesťový soubor
Antonín Dvořák (1841 – 1904): Finale ze Serenády d moll pro dechové nástroje

Účinkuje Collegium instrumenmtale, řídí Pavel Tylšar

Soubor dechových nástrojů Collegium Instrumentale vzniknul v roce 2007 na půdě Gymnázia a hudební školy hl.m. Prahy. Pedagog prof. Pavel Tylšar založil soubor na klasickém dechovém oktetu, obsazení je však velmi variabilní podle partitur jednotlivých skladeb. Collegium Instrumentale získalo řadu ocenění, nejvýznamnější je cena absolutního vítěze rozhlasové soutěže Concerto Bohemia 2010. Soubor koncertoval ve významných sálech České republiky, například v pražském Rudolfinu, jakož i v zahraničí, v Rakousku a USA.

Pavel Tylšar se narodil 1964 ve Zlíně.Studoval na konzervatoři v Praze u prof.F.X.Thuriho a na HAMU v Praze u prof. L.Ježové. Během studia se zůčastnil soutěží Concertino Praga 1982 - 1.místo,soutěž konzervatoří v Teplicích 1981 -1.místo,interpretační soutěž dechových nástrojů v Chomutově -3.místo. V letech 1985-1999 působil v Pražském komorním orchestru.Od roku 1999 je členem orchestru ND a současně od roku 1991 pravidelně vystupuje s orchestrem Solistes Européens de Luxembourg. Jako sólista vystupoval s orchestrem FOK,Filharmonií B.Martinů ve Zlíně a s Filharmonií v Plzni,se kterou nahrál řadu rozhlasových snímků. Od roku 1997 pedagogicky působí na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením a od roku 2004 na Konzervatoři v Praze,kde je vedoucím učitelem oboru hry na hoboj.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12.11. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Pěvecký sbor Svítání, V. Hergesel-dirigent, P.Kšica-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Janušův festival dětských chrámových sborů a schol se uskuteční 3.11. od 10 hod. v aule Arcibiskupského gymnazia v Praze. Více zde.

Společnost českých skladatelů ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu pořádá ve dnech 6.-26. 11. 29.ročník Festivalu Dny Soudobé hudby 2018. Více zde.


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz