[english]

Maltézské nešpory 07-07

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 18. září 2017 od 18.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně osmý koncert cyklu Varhanních nešpor maltézských rytířů Pocta chrámovým kůrům Prahy 1.

vstup na koncert je volný

PROGRAM:

PROGRAM:

Georg Friedrich HÄNDEL(1685 – 1759): Alleluja z Oratoria Mesiáš
Charles Maria WIDOR (1844 – 1937): Toccata ze Symphonie č. 5, f moll
Georg Friedrich HÄNDEL (1685 – 1759): Gloria in Excelsis Deo
Leon BOELMANN (1862 – 1897): Toccata ze Gotické suity, op. 25
Johann Sebastian BACH (1685 – 1750): Choral „ Jesu bleibet meine Freude“
Louis LEFEBURE-WELY (1817 – 1869): Sortie Es dur
Thomaso ALBINONI (1671 – 1751): Adagio g moll
Ernest HALSEY (1867 – 1934): Toccata
Astor PIAZZOLA (1921-1992): Ave Maria
Christopher PARDINI (*1974): Toccata na Gospel “Amazing Grace”
Jiří TEML (*1935): Scherzino pro trubku a varhany
Alexandre GUILMANT (1837 – 1911): Final ze Symphonie d moll, č. 1, op. 42
Mark-Antonie CHARPANTIER (1635 – 1704): Te Deum

ÚČINKUJÍ:
Drahomíra Matznerová – varhany
Miroslav Laštovka – trubka

Drahomíra Matznerová vystudovala Pražskou konzervatoř pod vedením profesora Jana Hory a Akademii múzických umění ve třídě profesora Jaroslava Tůmy. V době studií se zúčastnila řady varhanních kurzů v Čechách, Holandsku a ve Francii pod vedením předních varhaníků. Těžištěm jejího repertoáru je romantická a moderní hudba se zvláštním zaměřením na francouzskou varhanní literaturu 19. a 20. století. Pro Český rozhlas vytvořila záznamy premiér předních českých skladatelů. Jako sólistka pravidelně koncertuje. Vystupuje na různých festivalech, např. roce 2011 měla samostatný recitál na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro, ve stejném roce účinkovala na Mezinárodním festivalu v Kutné hoře a varhanním festivalu v katedrále sv. Víta v Praze. V roce 2012 na festivalu PROMS. V roce 2013 vystoupila dvakrát jako sólistka se Severočeskou filharmonií Teplice, nebo na Mezinárodním varhanním festivale v Olomouci a začátkem roku 2014 se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK ve Smetanově síni v Praze. Letos v únoru hrála jako sólistka s Filharmonií Brno, v březnu s Komorní filharmonií Žilina, nebo v červenci na mezinárodních varhanních festivalech na Slovensku. V roce 2014 ji vyšlo u Radioservisu Českého rozhlasu nové CD. Na všech pódiích, kde vystupovala, byla vysoce ceněna odbornou kritikou. Drahomíra Matznerová je zároveň vyhledávanou komorní hráčkou, kde spolupracuje s předními pěveckými i instrumentálními sólisty. Od roku 1995 působí jako titulární varhanice v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně. Od roku 1996 je také varhanicí v obřadní síni Novoměstské radnice.

Miroslav Laštovka se narodil v Kladně. Od dětství se věnuje hře na housle, které posléze vystřídala trubka. Trubce se věnuje zprvu na LŠU, později po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek i na Státní konzervatoři. Již během studia působil jako 1. trumpetista ve Středočeském symf. orchestru v Poděbradech. V roce 1987 se stal 1. trumpetistou Mezinárodní filharmonie mládeže, řízené J. Bělohlávkem. Se kterou podnikl o rok později turné po východní Evropě. V roce 1988 se zúčastnil soutěže trumpetistů v Brně, kde získal v rámci tehdejší ČSSR 1. cenu. Na základě této soutěže především snahou o co nejdokonalejší zvládnutí nástroje vykonal v r. 1988 zkoušku na AMU v Praze a byl přijat. Po pětiletém studiu ukončil AMU státní závěrečnou zkouškou a titulem Magistr hudby. Na AMU se plně uplatnila záliba M. Laštovky ve hře na vysokou trubku, kterou zde také vystudoval. Kromě několika soutěží se zúčastnil i mistrovských barokních kurzů (v Blankenburgu). V současné době je členem orchestru ND Praha a jako sólista působí nejen v Praze, ale i v celém českém regionu. Společně s komorním souborem CONSORTIUM PRAGENSE podnikl koncertní turné po Itálii, BRD, Španělsku. Kromě tohoto souboru spolupracuje již několik let jako sólista s komorními orchestry VIRTUOSI PRAGENSE a MUSICI DI PRAGA, se kterým má i kompaktní desku. Vedle této orchestrální činnosti se ve velké míře věnuje činnosti komorní, neboť koncertuje s předními varhaníky a tato činnosti se ještě šířeji prohloubila spojením trubky, varhan a sopránu, mezzosopránu, tenoru či basu. V neposlední řadě se M. Laštovka věnuje interpretaci velkých barokních děl např. Magnificat. Velká mše h-moll, Vánoční oratorium atd…

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12.11. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Pěvecký sbor Svítání, V. Hergesel-dirigent, P.Kšica-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v neděli 18. listopadu 2018 v 16,00 hod. v rámci Svatováclavských slavností koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Mužský pěvecký sbor – Láska opravdivá, umělecký vedoucí Jan Špaček. Program:Duchovní hudba pravoslavných národů mezi Evropou a Asií. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

Společnost českých skladatelů ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu pořádá ve dnech 6.-26. 11. 29.ročník Festivalu Dny Soudobé hudby 2018. Více zde.


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz