[english]

Svatováclavské slavnosti

V cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1 v pondělí 11. září 2017 od 19.30 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně mimořádný koncert v rámci Mezinárodního festivalu duchovního umění.

PROGRAM:

Antonio Caldara (1670–1736): Stabat Mater
Credo
Petr Eben (1929–2007): From Life to Life

Spolek pro vokální a komorní hudbu Laetitia vznikl v 80. letech z potřeby vytvořit právní, organizační a ekonomické zázemí pro uměleckou činnost svých členů a pro šíření duchovních, etických a uměleckých hodnot, jež nabízí hudba jimi pěstovaná. Spolek je garantem koncertní činnosti po celé České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Švédsko). Zprostředkuje spolupráci sboru a orchestru s instrumentálními hráči a ansámbly, s orgány státní a místní správy a s kulturními institucemi. Značnou část svého úsilí věnuje rozvíjení společných česko-německo-rakouských aktivit mladých lidí na poli duchovní hudby v Euroregionu Šumava - Bavorský les. Od r. 1997 zde v široké spolupráci s řadou státních, městských a církevních subjektů každoročně pořádá hudební setkání amatérských pěveckých sborů z České republiky i ze zahraničí pod názvem Šumava – Duchovní hudba. Sbor interpretuje díla duchovní, ale i světské hudby všech období a stylů evropské kultury, od gregoriánského chorálu a vokální polyfonie přes klasická díla sborové literatury až po úpravy lidových písní a skladby současných skladatelů. Charakteristickým rysem sborové práce Laetitie je soustavné rozvíjení pěvecké kultury jednotlivých hlasových skupin. Díky němu má sbor měkký a kultivovaný zvuk, je schopen vystupovat nejen jako celek (smíšený sbor), ale též jako samostatný mužský sbor (např. B. Martinů: Hora tří světel) nebo ženský sbor (G. B. Pergolesi: Stabat mater), vytvářet podle potřeby sólistické ansámbly různého obsazení i zvládat sólové party svého repertoáru vlastními silami.
Existence Laetitie se datuje od založení smíšeného komorního sboru (1976). U jeho zrodu stály česká pěvkyně a pěvecká pedagožka Dagmar Součková a sbormistryně Jindra Jindáčková. V polovině 80. let se stal sbormistrem LaetitieStanislav Mistr, od r. 1992 jím je Mgr. Roman Michálek. Hlasovou poradkyní sboru je Mgr. Tereza Bystřická. Sborovými pěvci od počátku byli a jsou studenti a absolventi pražských vysokých škol nejrůznějšího zaměření - technici, matematici, geologové, ekonomové, právníci, historici a pedagogové, pravidelně kolem 16 členů, průměrný věk zpěváků je cca 22 let. Sbor interpretuje díla duchovní, ale i světské hudby všech období a stylů evropské kultury, od gregoriánského chorálu a vokální polyfonie přes klasická díla sborové literatury až po úpravy lidových písní a skladby současných skladatelů. Na organizaci, dramaturgii, pěvecké průpravě a studiu repertoáru v současné době spolupracují absolventi hudebních oborů Univerzity Karlovy v Praze - Roman Michálek a Tereza Bystřická.
Roman Michálek (1971), sbormistr a dirigent sboru je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor sbormistrovství ve třídě prof. Jiřího Koláře. Své dirigentské zkušenosti získával nejprve ve sboru Česká píseň v Plzni. Souběžně s řízením Laetitie založil a řídí Dvořákův komorní sbor v Kralupech nad Vltavou a věnuje se pedagogické a hudebně-organizační činnosti. V popředí jeho zájmu stojí vokálně-instrumentální duchovní hudba. Věnuje se též pedagogické a hudebně-organizační činnosti (ZUŠ Černošice, Gymnázium Jana Keplera, Konzervatoř Jar. Ježka a UK v Praze). V letech 2008-2011 působil jako statutární předseda Unie českých pěveckých sborů, nyní předsedá Hudební komisi této organizace. Pravidelně je zván do porot sborových soutěží a festivalů v ČR i zahraničí, je uměleckým ředitelem festivalů Musica coniucta Pragensis a Festa academica.
Tereza Bystřická (1972), hlasová poradkyně a druhá sbormistryně souboru vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor hudební výchova - sbormistrovství. První hudební a pěvecké zkušenosti získala již v dětském věku, více než deset let byla členkou Kühnova dětského sboru. Její sbormistrovská spolupráce s tímto uměleckým tělesem se datuje od roku 1996. V současné době vede přípravná oddělení, příležitostně se podílí na práci koncertního sboru a přípravě operních představení. Je členkou Odborné rady pro dětský sborový zpěv Nipos-Artama a Unie českých pěveckých sborů. Podílí se rovněž na realizaci celostátního festivalu dětských pěveckých sborů "Zahrada písní", je pravidelně zvána do porot sborových soutěží a festivalů.
Stálým partnerem sboru Laetitia se postupně stal smyčcový komorní orchestr Musica Academica navazující svou činností na tradici Brixiho akademického souboru založeného koncem 60. let profesorem Jiřím Portychem, který je i v současné době uměleckým poradcem orchestru. Orchestr vystupuje na koncertech společně se sborem, ale také s vlastním programem. Při svých uměleckých aktivitách soubor pravidelně spolupracuje s profesionálními sólisty, zejména mladými interprety. Koncertním mistrem orchestru je Ing. Jana Faitová.

Aktuality

Koncert duchovní hudby se koná ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v 16,00 hod. v kostele sv. Kateřiny. Účinkují Poccolo choro et Piccola orchestra, Marek Valášek-sbormistr,Jan Verner, Jiří Daňha-trubky,, Kalfus–varhany. Více ZDE
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Prahy 2.
Vstup na koncert je volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12.11. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Pěvecký sbor Svítání, V. Hergesel-dirigent, P.Kšica-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v neděli 18. listopadu 2018 v 16,00 hod. v rámci Svatováclavských slavností koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Mužský pěvecký sbor – Láska opravdivá, umělecký vedoucí Jan Špaček. Program:Duchovní hudba pravoslavných národů mezi Evropou a Asií. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz