[english]

Nová tvorba

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ a SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ pořádá Společnost pro duchovní hudbu a Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a za finanční podpory Magistrátu hl.města Prahy a MČ Praha 1 ve středu 8. listopadu 2017 od 18.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert z oceněných skladeb skladatelské soutěže SDH

vstup na koncert je volný


PROGRAM:


Horyna Martin (*1956): Aleluja. Vstal jsem z mrtvých.
Martin Šmíd (*1975): Zdrávas, hvězdo skvoucí. .
Petr Koronthaly (*1985): Svatý Václave.
Petr Chaloupský (*1964): Benedicite Dominum.
Jan Kučera: Jeremjášův pláč.
Tomáš Žídek (*1981): Vokální variace "Jezu Kriste".
Jan Bernátek (*1950): Ave Maria.
Bohuslav Korejs (*1925): Milosrdenství velebme.

ÚČINKUJÍ:

PRAŽŠTÍ SÓLISTÉ, LOCAL VOCAL
Pavel Salák, Martin Šmíd – varhany
Marek Valášek – dirigent

PhDr. Martin Horyna, narozen v Českém Krumlově, po maturitě na gymnáziu v Českém Krumlově studoval obor hudební věda na Filosofické fakultě University Karlovy, absolvoval diplomovou prací "Hudba a hudební život v Českém Krumlově v 15. a 16. století". Po absolvování v roce 1980 přijal zaměstnání ve Státní vědecké knihovně v Českých Budějovicích, kde pracuje ve funkci vedoucího hudebního oddělení až dosud. V letech 1992-1993 externě vyučoval dějiny církevní hudby na Teologické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích, 1993-1996 dějiny hudby na katedře kulturních dějin pedagogické fakulty téže university. Od středoškolských let se věnuje výzkumu české hudby 14. - 17. století. Během vysokoškolského studia a později v letech 1982-1996 tuto hudbu prakticky provozoval jako vedoucí komorního sboru, 1993-1996 jako ředitel kůru a varhaník v kostele sv. Víta v Českém Krumlově.. Středem jeho zájmu je polyfonní tvorba českých skladatelů 16. století, dobový hudební život a hudební teorie, hlavním cílem jsou edice významných děl.
Martin Šmíd, skladatel, cembalista, varhaník, sbormistr, umělecký vedoucí souboru Musica cum gaudio, titulární varhaník při kostele Panny Marie Sněžné v Praze. Vystudoval skladbu na Pražské konzervatoři ve třídě Jiřího Kolerta, Jiřího Churáčka a Bohuslava Řehoře, kde absolvoval v roce 2000. Již v rámci studia skladby začal zajímat také o díla starých mistrů a jejich kompoziční techniky. Tento zájem dále rozvíjel ve studiu Teorie a provozovací praxe staré hudby na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v oboru cembalo a zpěv. Hře na varhany se věnuje od svého mládí. Nejprve jako varhaník kostela Všech svatých v Praze – Uhříněvsi, roku 2012 byl jmenován varhaníkem a ředitelem kůru kostela Panny Marie Sněžné v Praze. V roce 2008 spolu s Magdalenou Šmídovou Turchichovou a Kristýnou Pangrácovou Frankovou založil soubor Musica cum gaudio, Od roku 2010 je také sbormistrem komorně smíšeného sboru Local Vocal z Roztok u Prahy. Spolupracuje i s dalšími soubory staré hudby, jako např. Ensemble 18+, Ludus musicus, Capella Regia Praha, Opera Barocca ad.
Petr Koronthály se narodil v Praze, zde také absolvoval Arcibiskupské gymnázium.Během svých studií také působil v několika různých kapelách jako kytarista. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde získal titul bakalář v oboru Obecná matematika. Současně s tím vystudoval klasickou skladbu na Pražské konzervatoři u prof. O. Kvěcha. Z úspěchů poslední doby stojí za zmínku ocenění ve skladatelské soutěži Generace 2010, které získal za skladbu Variace na lidovou píseň pro komorní orchestr. V soutěži Opava Cantat 2014 získal první místo v kategorii ženských sborů za Husičku divokou a třetí místo v kategorii sborů smíšených za Salve Regina. V současnosti se věnuje skladbě, aranžmá a čtyřleté působení ve sboru Piccolo coro e Piccolo orchestra pod vedením Marka Valáška zúročuje tím, že vede dva sbory a to komorní sbor Lumen Pacov a Dech Vlašim.
Petr Chaloupský vystudoval v roce 1987 ČVUT fakultu pozemního stavitelství a souběžně získal hudební vzdělání v oboru hry varhanní, klavírní a v oboru hudební kompozice a improvizace. Jako ředitel kůru, skladatel a varhaník působí v kostele sv. Jiljí v Praze a zároveň jako dirigent a sbormistr je činný ve Schole Dominicana.
Tomáš Židek získal základy hudebního vzdělání jednak od svého otce, ale také dědečka. Je absolventem Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi a Pardubické konzervatoře, kde studoval nejprve hru na violu, později také varhany a zejména dirigování. Od r. 2004 byl posluchačem Hudební fakulty AMU v Praze, kde studoval orchestrální dirigování a pokračoval v doktorandském studijním programu, který úspěšně uzavřel v září 2014. V současnosti pravidelně spolupracuje jako dirigent s Komorní filharmonií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové. V roce 2009 se stal pedagogem Konzervatoře Pardubice, kde dnes působí jako vedoucí dirigentského oddělení. Zastává též funkci jako ředitel kůru při chrudimském arciděkanství.
Jan Bernátek se narodil v Prostřední Bečvě na Valašsku. Absolvoval na konzervatoři v Ostravě a JAMU v Brně v oboru klavír, později si doplnil studium skladby na konzervatoři v Praze u Ilji Hurníka. První skladatelskou cenu obdržel v soutěži Ministerstva kultury v roce 1980 za Koncert pro klavír a orchestr. Pak následovalo mnoho dalších ocenění i v mezinárodních soutěžích. Často se zaměřuje na vokální tvorbu a spolupracuje se svou manželkou Hanou Bernátkovou. Z této spolupráce vznikly písňové cykly, mnoho úprav lidových písní i větší vokální formy (kantáty Křížová cesta, Výstup na Karmel, Tři ženské sbory, Vánoční kantáta a nově oceněné dílo oratorium Nový Jeruzalém). Hudebně skladatel navazuje na klasiky 20.stol.
Bohuslav Korejs je český varhaník, zpěvák, sbormistr a pedagog specializující se na chrámovou a duchovní hudbu, skladatel a všestranný organizátor v oboru liturgické hudby. Po mnoho let je ředitelem kůru v pražském kostele Matky Boží před Týnem, kde vede smíšený sbor „Schola Týnského chrámu“, pravidelně také doprovází na varhany nedělní bohoslužby v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze-Strašnicích.


Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12.11. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Pěvecký sbor Svítání, V. Hergesel-dirigent, P.Kšica-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Janušův festival dětských chrámových sborů a schol se uskuteční 3.11. od 10 hod. v aule Arcibiskupského gymnazia v Praze. Více zde.

Společnost českých skladatelů ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu pořádá ve dnech 6.-26. 11. 29.ročník Festivalu Dny Soudobé hudby 2018. Více zde.


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz