[english]

Maltézské nešpory07/12

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1 v pondělí 27. listopadu 2017 od 18.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert mezinárodního festivalu duchovního umění SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI.

vstup na koncert je volný


ÚČINKUJÍ:

Vokální skupina VOSK
Jan Kalfus – varhany
řídí Jan Zapletal

PROGRAM:


Giovanni Croce (1557–1609): Cantate Domino
Francis Poulenc (1899–1963): Quatrepetit
Petr Eben (1929–2007): Gloria
Missa adventus et quadragesimae
Kyrie, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
Labyrint světa a ráj srdce
7. část - Nevědomost učených
Connor Koppin (*1991): Jesu dulcis memoriam
Ola Gjeilo (*1978): Ubi caritas
Vytautas Miškinis (*1954): Cantate Domino

Jan Kalfus začal studovat hru na varhany u svého otce, poté pokračoval u Jaroslavy Potměšilové a Jiřího Ropka na Pražské konzervatoři a dále u Jana Hory na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. V letech 1982-83 studoval u německého varhaníka, dirigenta a pedagoga Viktora Lukase na Musikhochschule v Kolíně nad Rýnem. Na Mezinárodní hudební soutěži Pražského jara vypsané roku 1984 v oboru varhany získal Jan Kalfus titul laureáta. Už předtím byl oceněn diplomy na soutěžích v Linci, Lipsku a v Brně. Samostatně koncertuje od roku 1979 doma i v zahraničí a během své koncertní dráhy vystoupil ve většině evropských států, v Mexiku, USA, Koreji a Japonsku. Jan Kalfus často spolupracuje s významnými soubory a orchestry, např. s Kühnovým dětským sborem, s Bambini di Praga, se souborem Schola Gregoriana Pragensis, s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Stejně tak je i vyhledávaným partnerem sólistů, např. Romana Janála nebo Yvony Škvárové. V roce 1994 založil Jan Kalfus společně s Pavlem Kudeláskem a Pavlem Vernerem Stamicovo trio (housle, violoncello a cembalo), ansámbl, který se věnuje převážně interpretaci děl barokních mistrů. Od roku 1988 je Jan Kalfus pedagogem na varhanním oddělení Pražské konzervatoře. Ve svém repertoáru má díla od baroka až po soudobou hudbu, zvláště pak díla českých skladatelů.
Jan Zapletal vystudoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze a sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od dětství zpíval ve sboru, nejprve v Radosti-Praha, později v chlapeckém sboru Pueri gaudentes. S tímto tělesem spolupracoval od r. 1993 nejprve jako korepetitor, později i jako sbormistr. Po ukončení spolupráce v roce 2006 založil spolu s dalšími bývalými členy sboru mužskou Vokální skupinu VOSK. Hudbě se věnuje vedle své profese jako koníčku.
Vokální skupina VOSK byla založena jednoho pražského příjemně podzimního podvečera roku 2006, přesněji řečeno v pondělí 9. října 2006 mezi půl osmou a tři čtvrtě na devět večer. Pod vedením svého předsedy Marka Řady a sbormistrů Davida Nykla a Jana Zapletala nyní VOSK sdružuje více než tucet bývalých i současných dlouholetých členů pražského chlapeckého sboru Pueri gaudentes. Členové VOSKu pilně zkouší v Karlínském spektru DDM Hl. m. Prahy a pořádají pravidelná soustředění i jiná společenská setkání. Repertoár VOSKu se snaží kopírovat nejdůležitější etapy vývoje evropské hudby a zahrnuje proto pestrou škálu skladeb od středověkých madrigalů inspirovaných kurtoazní lyrikou až po skladby posledních dvou století odkazující na bohatost lidové tvorby tuzemské (Antonín Dvořák, Leoš Janáček) i exotických krajů, např. Maďarska (Lájos Bardos, Béla Bartók) nebo Estonska (Veljo Tormis). Důležitou roli v repertoáru VOSKu zaujímá tvorba soudobá (Zdeněk Lukáš, Jan Vičar, Jiří Teml, Vytautas Miškinis, Benjamin Britten, Morten Lauridsen), duchovní (Petr Eben, Francis Poulenc). Několik skladeb bylo zkomponováno přímo pro vokální skupinu (Valentina Shuklina, Jan Dušek, Eduard Douša); VOSK se zároveň snaží aktivně tuto skladatelskou činnost podporovat. Stranou pozornosti VOSKu není samozřejmě ponechána ani hudba afroamerická a populární, v níž mohou výrazněji vyniknout jeho jednotliví členové.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 18.3. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Collegium 419 – vokální ansámbl, L.Vendl – umělecký vedoucí,M.Pochopová – varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 25. března 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: : Ivo Horňák – housle, Pavel Černý – varhany. Program: J.S. Bach, G.F. Händel, J. Seeger, J.Speth, G. Muffat, J.C.F. Fischer.
Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 18.2. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Lucie Laubová – soprán, Linda Drexlerová – trubka, František Fiala – varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz