[english]

Maltézské nešpory - SVS

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha 1 v pondělí 18. prosince 2017 od 18.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert mezinárodního festivalu duchovního umění SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI.

vstup na koncert je volný


PROGRAM:

Tomáš Sedláček – Job a převaha diktátu superega
Tento dva tisíce pět set let starý text patří k jedněm z nejhlubších, nejtemnějších a nejsložitějších textů Bible. Tomáš Sedláček nabídne ekonomické a provokativní čtení této nejdelší zaznamenané konverzace Božstva s lidmi. Vyplácí se dobro, je dobro dobrou investicí? Jaká je gravitace zla? Jaká je cena našich hodnot? Jaké otázky na lidi má Božstvo/superego? Proč se Božstvo nezajímá o etiku? Jak vypadá sázka Boha se Satanem? A co se stane člověku, který se ocitne přímo mezi Dobrema Zlem? Bojuje Bůh s lidmi?

„Though zou may slay me, I will still love you“
Adventní zastavení v den výročí úmrtí Václava Havla, přednášku, úvahy ekonoma Tomáše Sedláčka doplní části varhanního díla Petra Ebena Job.

Petr Eben: Job (výběr)
Utrpení a bolest, ale také sílu lidské víry a její opory. To vše reflektuje osmidílný cyklus Petra Ebena inspirovaný starozákonním příběhem Joba. Hluboká, místy až symfonická kompozice pro sólové varhany zazní v interpretaci Lindy Sítkové.
IV. Longing for death (Touha po smrti)
"Ó by byl zahynul ten den, v němž jsem se naroditi měl. Proč Bůh dává světlo zbědovanému člověku, jehož cesta skryta jest?"
VI. Mystery of creation ( Tajemství stvoření)
"Tehdy odpověděl Hospodin Jobovi z vichru a řekl: Kdož jest to, jenž zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy?"
VIII. God´s reward ( Naplnění života)
"A přijal Hospodin obličej Jobův a požehnal mu více nežli v počátku jeho."

ÚČINKUJÍ:

Tomáš Sedláček
varhany Linda Sítková

Tomáš Sedláček se narodil 23. ledna 1977 v Roudnici nad Labem. Část svého dětství prožil ve Finsku a Dánsku. Sedláček v těchto zemích navštěvoval mezinárodní školy s angličtinou jako vyučovací řečí. V roce 2001 se stal doktorem filozofie na Karlově univerzitě v Praze. V letech 2001-2003 byl poradcem prezidenta Václava Havla a ministra financí (2004–2005) V lednu 2009 se stal ministrem financí a ve stejném měsíci se poté stal členem Národní ekonomické rady vlády. Přednáší ekonomii a dějiny ekonomických teorií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a také na University of New York in Prague.

Linda Sítková pochází z Rožnova pod Radhoštěm, kde navštěvovala Základní uměleckou školu (Eva Průšová, Libuše Pavelčáková). Po maturitě na gymnáziu v roce 1999 nastoupila na Pražskou konzervatoř do varhanní třídy prof. Jana Hory. V letech 2003 – 2008 byla jeho posluchačkou na Akademii múzických umění v Praze.. Od roku 2005 do února 2009 byla posluchačkou Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u vynikajícího norského varhaníka a pedagoga prof. Jona Laukvika. V roce 2012 úspěšně zakončila studium Solistenklasse u prof.J.Laukvika ve Stuttgartu a v roce 2013 završila svá studia na AMU v rámci doktorského studijního programu ve třídě Prof. J. Hory a získala titul Ph.D. ( téma disertační práce „Varhany v instrumentálních komorních obsazeních v české tvorbě po roce 1945“).Je vítězkou Mezinárodní varhanní soutěže „Opava 2000“ a nositelkou ceny Českého hudebního fondu. Dále získala 3. cenu na soutěži „Voříškův Vamberk“ (2001), 3. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži „Brno 2002“, 3. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži J.P.Sweelincka v Gdaňsku (2003) a v roce 2004 se stala absolutní vítězkou Mezinárodní varhanní soutěže v německém Mülheimu. V roce 2005 získala 2.cenu na Mezinárodní soutěži o Bachovu cenu ve Wiesbaden. V roce 2006 se stala nositelkou Čestného uznání v soutěži Pražského jara. V roce 2007 se stala nositelkou ceny Jeana Langlaise na Mezinárodní varhanní soutěži v St.Albans (Anglie).V roce 2009 získala na téže soutěži jako jediný český účastník v historii od roku 1963 titul laureáta a 2.cenu v interpretaci. Pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí (vystoupila na Mezinárodním varhanním festivalu v Chartres (Francie), Naumburg (Německo), Edinburgh (Skotsko), Birmingham (Anglie), Stuttgart, Vídeň... Aktivně se účastnila mistrovských kurzů u předních pedagogů a interpretů varhanní literatury (E.Koimann, L.Lohmann, M.Sander, H.Vogel, A.Rössler, T.Mechler a další). Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií v Ostravě, Jihočeskou komorní filharmonií,Plzeňskou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem a dalšími symfonickými i komorními tělesy. Jako varhanice působí v Praze u sv. Prokopa a u sv.Jana na Skalce.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 18.2. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Lucie Laubová – soprán, Linda Drexlerová – trubka, František Fiala – varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Koncert duchovní hudby se koná ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v 16,00 hod. v kostele sv. Kateřiny. Účinkují Poccolo choro et Piccola orchestra, Marek Valášek-sbormistr,Jan Verner, Jiří Daňha-trubky,, Kalfus–varhany. Více ZDE
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Prahy 2.
Vstup na koncert je volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12.11. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Pěvecký sbor Svítání, V. Hergesel-dirigent, P.Kšica-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz