[english]

Maltézské nešpory2018/2

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní hudbu a Konzervatoř Jana Deyla za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 19. února 2018 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný

PROGRAM:

Johann Sebastian Bach:(1685 – 1750) Preludium a fuga Es dur, BWV 552
Johann Sebastian Bach: (1685 – 1750) Sonáta e moll
Nicolaus Bruhns: (1665 – 1697) Preludium e moll
Cézar Franck: (1822 – 1899) Ave Maria
Jiří Churáček: (1960) Sub tuum praesidium
W. A. Mozart: (1751 – 1791) Fantasie f moll, KV 608

Účinkují: Varhaník, klavírista a skladatel MgA. Martin Moudrý (*1986) je absolventem magisterského studia Hudební akademie múzických umění v Praze (varhany ve třídě odb.as.MgA.Josefa Popelky) a Pražské konzervatoře (hlavní obory: varhany, skladba, klavír). Současně byl po čtyři roky stipendistou v německém Würzburku. Zde absolvoval postgraduální studium (varhany ve třídě prof. Christopha Bosserta, dr. h. c.). Zúčastnil se aktivně řady mistrovských kurzů. Studoval soukromě improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. Martin Moudrý pravidelně účinkuje v České republice i v zahraničí, ročně kolem padesáti koncertů. Věnuje se sólové dráze koncertního varhaníka, ale rovněž spolupracuje s mnoha významnými sólisty nebo hudebními tělesy. Je pedagogicky činný na konzervatoři Jana Deyla (hudební teorie, koncertní referent, korepetice). Je ředitelem kůru katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a varhaníkem na tradičních Mších sv. v Praze na Karlově. Účinkoval v České televizi a nahrává pro Český rozhlas a další vydavatelství. Jako první Čech nahrává kompletní varhanní dílo Maxe Regera. Získal první cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Leoše Janáčka v Brně (2017).
Flétnistka Kristýna Brhlová je studentkou konzervatoře Jana Deyla ve třídě prof. Aleny Křiklanové. Kromě pedagogických zkušeností je mimo jiné členkou dechového orchestru Pralinka a komorního orchestru VŠCHT. V roce 2015 se zúčastnila se mezinárodního flétnového kurzu Hudba bez hranic.
Sopranistka Kristýna Grösslová studuje na Konzervatoři a střední škole Jana Deyla obor klasický zpěv 5. rokem, nejdříve ve třídě prof. Marcely Žiakové, v současnosti u prof. Jarmily Chaloupkové. Zpěvu se intenzivně věnuje od svých 11ti let. V posledních třech letech se zúčastnila například soutěže Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce (Stříbrné pásmo v kategorii posluchačů konzervatoří), mezinárodní Písňové soutěže Bohuslava Martinů (2. cena) a mezinárodní Duškovy pěvecké soutěže (3. cena). Koncertovala se sborem UK. Účastnila se pěveckých kurzů staré hudby na zámku Holešov a Mezinárodních pěveckých kurzů v Karlových Varech, kde pracovala pod vedením doc. Magdalény Blahušiakové (Slovensko) a Prof. Antonia Carangela (Itálie). Vystoupila zde také na závěrečném Operním koncertě za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru pod taktovkou Františka Drse.
Eva Ashumova pochází z Ázerbájdžánu. V Praze žije již 7 let. Je studentkou 3. ročníku Konzervatoře a střední školy Jana Deyla. V oboru klasický zpěv je posluchačkou třídy MgA. Daniely Štěpánové - Šimůnkové. Zároveň studuje jako další hlavní obor hru na klavír v klavírní třídě PaedDr.. Marie Wiesnerové. V průběhu studia se zúčastnila několika pěveckých soutěží, např. mezinárodní Písňové soutěže B. Martinů, kde postoupila do finálového kola, dále reprezentovala školu na Soutěžní přehlídce konzervatoří ČR v Pardubicích. V pěvecké soutěži Allegro získala v roce 2016 v kategorii posluchačů konzervatoří v oboru klasický zpěv 3.cenu a o rok později 2.cenu. Zúčastnila se pěveckých kurzů Maestra Antonia Carangela (Itálie) v rámci akcí školy a také na samostatných konzultacích.

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Lucie Hirschelová – alt, Linda Sítková – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 17.6. 2019 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie pod Řetězem) Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Smíchovská komorní filharmonie,Josef Vondráček – dirigent, Radek Matoušek, Luděk Kinkal - trubka, Bohuslav Matoušek, Alex Štěrba - housle. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 13. května 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: : Aneta Schwarzová – soprán, Petr Čech – varhany. Program F. A. Míča, N. Bruhns, G. F. Händel, G. Böhm, G. B. Pergolesi, F.Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, G. Muffat, B.Smetana, J. Stanley, A. Dvořák
Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz