[english]

Koncert v kostele Sv. Kateřiny

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby ve středu 21. března 2018 v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK).
konaný u příležitosti 333. výročí narození J.S. Bacha.
Projekt probíhá za podpory Městské části Prah2

vstup na koncert volný

Účinkují:
Ženský pěvecký sbor Bubureza
LUX IUVENES PRAGA

Miloslava Vítková – sbormistr
Jakub Waldmann – dirigent
Petr Mašlaň – cemballo
Přemysl Kšica – varhany

PROGRAM:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Fantasie g-moll, BWV 542
Chorálová předehra Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654

Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736): Stabat Mater

Ženský (dívčí) pěvecký sbor Bubureza byl založen v roce 2008 Miloslavou Vítkovou. Jeho členky však vystupovaly již dříve ve víceméně stejném složení na mimořádných koncertech a akcích Gymnázia a Hudební školy hl.m. Prahy (dále GMHŠ). Impulsem pro založení stálého tělesa byl absolventský koncert Miloslavy Fouskové (Vítkové) v roce 2008. V současné době má sbor 16 stálých členek, jimiž jsou studentky GMHŠ a bývalé členky sboru Radost – Praha a řady dalších dětských pěveckých sborů. Mezi první větší úspěchy patří získání zlatého pásma na Festivalu sborového umění v Jihlavě s cenou za provedení cyklu Jana Bernátka v letech 2010 i 2011. V říjnu 2010 a březnu 2013 se sbor zúčastnil Mezinárodní souteže Praga Cantat, kde se v obou případech také umístil ve zlatém pásmu. Mezi své úspěchy může počítat i zlaté pásmo z festivalu v Bratislavě v roce 2013 - Bratislava Cantat II. Bubureza pravidelně vystupuje na festivalu Dny soudobé hudby, kde uvedla v premiéře díla Jana Bernátka Tři skladby pro ženský sbor a varhany, Missa brevis, Otče náš, Laudate Dominum, či Vánoční vzpomínku pro dívčí sbor, soprán solo a varhany. Na festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos v roce 2011 uvedl sbor premiéru skladeb Jiřího Gemrota Důstojno jest a Hanuše Bartoně Cherubínská píseň. V roce 2013 vystoupil na koncertě skladatelského sdružení Konvergence s premiérami skladeb Jana Rybáře Bubureza a Michaely Plachké Mizející doteky jara. Po tomto koncertu započala dlouhodobá spolupráce mezi skladatelem a sbormistrem Janem Rybářem a sborem Bubureza. Právě s ním v červnu 2014 sbor vystoupil na jubilejním 600. Úterku Umělecké besedy, kde reprízoval Bartoňovu a Rybářovu kompozici. Na podzim 2015 Bubureza vystoupila v rámci filmového festivalu Das Filmfest s ansámblem Prague Modern, kde premiérovala hudbu Jana Rybáře ke klasickému německému filmu Upír Nosferatu (1922) a Varhaník u sv. Víta. Sbor také spolupracuje s orchestrem GMHŠ a mužskou vokální skupinou VOSK, se kterou pořádá každoroční vánoční koncerty.
Miloslava Vítková v roce 2012 ukončila studium Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obor Hudební výchova – sbormistrovství. V roce 2003 založila a od té doby vede smíšený pěvecký sbor "Cantuta", od roku 2004 je sbormistryní dívčího komorního sboru od roku 2008 ženský sbor BUBUREZA, sbor Gymnázia a Hudební školy Hlavního města Prahy. Miloslava Vítková vystupuje na koncertech v Praze a dalších českých městech s klavírním doprovodem i s různými komorními soubory.
Přemysl Kšica se narodil v roce 1981 v Praze. Po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři a na AMU v Praze (prof. Josef Popelka) a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu (prof. Dr. Ludger Lohmann). Studiu varhanní improvizace se věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. Vzdělání dále rozšířil prostřednictvím mnoha varhanních kurzů pod vedením vynikajících zahraničních varhaníků (Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Günter Kaunzinger a další). Je držitelem řady ocenění z varhanních soutěží. Třikrát získal cenu za varhanní improvizaci na soutěži v Opavě, v roce 2004 získal 3. cenu na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Lublani, v roce 2005 2. místo na Varhanní soutěžní přehlídce v Mostě a v roce 2010 2. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena v Opavě. V Praze působí mnoho let jako chrámový varhaník, v poslední době zejména v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Vyučuje hru na varhany na církevní základní umělecké škole v Praze a na Konzervatoři v Teplicích. Věnuje se koncertní a nahrávací činnosti u nás a v zahraničí. Spolupracuje s různými vokálně-instrumentálními soubory (Kühnův smíšený sbor, Pražský filharmonický sbor, Pražský katedrální sbor, Český filharmonický sbor Brno).
Jakub Waldmann je absolventem Teplické konzervatoře (prof. Rudolf Slach) a Hudební fakulty akademie múzických umění v Praze (prof. Zdeněk Benda). Během svého studia působil v orchestru Národního divadla a v Sukově komorním orchestru. Po skončení studií byl přijat do kontrabasové skupiny České filharmonie. Od roku 2002 vyučuje na Hudebním gymnáziu v Praze. Svou činnost v České filharmonii ukončil a pokračoval v Českém komorním orchestru, kterého byl pět let ředitelem. V roce 1989 se stal zakladatelem Unie orchestrálních hudebníků a ochranné společnosti Intergram. Spolupracuje s Českým rozhlasem – mimo jiné vytvořil rozhlasové pořady o světových orchestrech, organizuje v Čechách hudební festivaly, věnuje se edukativním hudebním projektům a je organizátorem Kontrabasové soutěže Františka Simandla v Blatné. V současné době se vedle své pedagogické činnosti věnuje komorní hudbě a pod vedením Valerije Gergieva spoluúčinkuje ve World orchestra for Peace.
Petr Mašlaň je Absolventem Pedagogické fakulty UK, obor čeština – hudební výchova, violoncellista a varhaník, se narodil 27. června 1956 v Praze. Ve čtrnácti letech začal působit jako liturgický varhaník a zpěvák na pražských kůrech (Zvěstování P. Marii „Na Trávníčku“, sv. Petr a Pavel na Vyšehradě, Nejsv. Trojice ve Spálené ul., Nejsv. Trojice v Podskalí, Panna Marie Bolestná u Alžbětinek, sv. Ludmila v Praze na Vinohradech, sv. Bartoloměj na Starém Městě) a jako violoncellista orchestru LŠU Voršilská a rovněž svatojilského kůru v Husově ulici. Působí jako zástupce ředitele Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy, kde se kromě organizace školního života věnuje výuce intonace a hudební teorie.
LUX IUVENES PRAGA je smyčcový komorní orchestr, který je složen z nejlepších studentů Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, kteří se rozhodli po skončení studií spojit svůj profesní život s hudbou. Impulzem ke vzniku souboru byla koncertní cesta do Dubaje, kde doprovázel vítěze mezinárodní hudební soutěže. Soubor úspěšně účinkoval na festivalech Žižkovský podzim, Sukův hudební Štiřín, nebo při předávání cen Nadace Dagmar a Václava Havlových v roce 2017.Uměleckým vedoucí orchestru je Jakub Waldmann.


Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12.11. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Pěvecký sbor Svítání, V. Hergesel-dirigent, P.Kšica-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v neděli 18. listopadu 2018 v 16,00 hod. v rámci Svatováclavských slavností koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Mužský pěvecký sbor – Láska opravdivá, umělecký vedoucí Jan Špaček. Program:Duchovní hudba pravoslavných národů mezi Evropou a Asií. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

Společnost českých skladatelů ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu pořádá ve dnech 6.-26. 11. 29.ročník Festivalu Dny Soudobé hudby 2018. Více zde.


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz