[english]

Maltézské nešpory 2018/4

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 16. dubna 2018 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný

PROGRAM:

Bernardo Storace (1637-1707): Ciaccona in C
Georg Philipp Telemann (1681-1767): Sonáta h moll
(Siciliana-Allegro-Dolce, ma non adagio-Vivace)
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Chorál „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ „Samému Bohu na výsosti“ BWV662
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Partita pro sólovou flétnu, BWV 1013 (Allemande-Sarabande-Bourrée anglaise)
Gabriel Verschraegen (1919-1981): Partita per „Veni Creator“
„Přijď, o Duchu přesvatý“ (téma a 6 variací)
Georg Friedrich Händel (1685-1759): Sonáta C dur, HWV 365
(Larghetto-Allegro-Larghetto-A tempo di gavotta-Allegro)
Alexander Guilmant (1837-1911): Marche religieuse sur un motif du choeur
“LiftUp Your Heads” from the oratorio Messiah by G. F. Händel
(Pochod na sborový motiv „Brány, zvedněte výš svá nadpraží“ z Händelova Mesiáše)

Kateřina Jansová se hře na flétnu věnovala od dětství. Od roku 1986 studovala hru na flétnu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Pod vedením Věry Křivé zde roku 1992 absolvovala recitálem a o rok později úspěšně složila přijímací zkoušky na AMU v Praze, kde studovala ve třídě Prof. Radomíra Pivody. Již během studií se vedle interpretačních kurzů úspěšně účastnila řady soutěží. V letech 1994 – 95 byla 1. flétnistkou Moravské filharmonie Olomouc. Od roku 1994 je členkou kvarteta Musica Gaudeans (flétna, hoboj, violoncello, kytara), dále od roku 1998 působí v souboru Musica Bohemica. S oběma ansámbly pořídila řadu nahrávek zachycených na CD nosičích. Kateřina Jansová působí rovněž pedagogicky. V současné době vyučuje hru na příčnou flétnu na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy.

Irena Chřibková patří k nejvyhledávanějším varhaníkům své generace. Jako titulární varhanice a ředitelka kůru baziliky sv. Jakuba v Praze zde založila v roce 1996 Mezinárodní varhanní festival a další cykly. Během jejího takřka pětadvacetiletého působení u největších pražských varhan se staly velmi známé a oblíbené její nedělní svatojakubské půlhodinky varhanní duchovní hudby. Po studiích na kroměřížské konzervatoři, pražské AMU a v Paříži absolvovala úspěšně několik interpretačních soutěží, které nastartovaly její uměleckou kariéru. Koncertuje v celé Evropě, Japonsku, Rusku, Izraeli a USA. Programy jejich koncertů zahrnují bohatou varhanní literaturu od baroka po současnost. Samozřejmostí jejich vystoupení je tvorba J. S. Bacha a česká varhanní literatura v celé své šíři. Recenzenti koncertů zvlášť oceňují interpretčinu neotřelou a vynalézavou dramaturgii, svrchovanou virtuozitu provedení, barvitou registraci a dokonalou vyzrálost projevu. Po krátkém pedagogickém působení na Konzervatoři P. J. Vejvanovského (1988-1994) a Konzervatoři Evangelické akademie (1991-1994) v Kroměříži, nyní vyučuje v Praze. Zasedá v porotách varhanních soutěží a vede interpretační kursy.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12.11. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Pěvecký sbor Svítání, V. Hergesel-dirigent, P.Kšica-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Janušův festival dětských chrámových sborů a schol se uskuteční 3.11. od 10 hod. v aule Arcibiskupského gymnazia v Praze. Více zde.

Společnost českých skladatelů ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu pořádá ve dnech 6.-26. 11. 29.ročník Festivalu Dny Soudobé hudby 2018. Více zde.


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz