[english]

Koncert v kostele sv. Kateřiny

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v pondělí 30. dubna 2018 v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK).

Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Prah2

vstup na koncert volnýPROGRAM:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):Fantasia a moll BWV 904
Bist du bei mir (Knížka Anny Mag-daleny Bachové)br Goerg Muffat(1643 – 1704): Toccata Tertia
Anonym(Bohuslav Matěj Černohorský 16814 - 1742): Fuga F dur
Georg Friedrich Händel(1685 – 1759): Rejoice greatly (Árie z Oratoria Mesiáš)
Goerg Muffat(1643 – 1704) : Toccata Decima
Anonym(Joseph Seger 1716 – 1782):Fuga a moll, Preludium a fuga C dur
Georg Friedrich Händel(1685 – 1759): How beautiful are the feet (Árie z Oratoria Mesiáš)
Antonín Dvořák(1841 – 1904): Preludium in G, Fuga g moll, Zpívejte Hospodinu píseň novou (Biblické písně),Preludium a fuga D dur,

ÚČINKUJÍ:

Robert Hugo - titulární varhaník kostela Nejsvětějšího Salvátora (od r. 1990), koordinátor hudebních aktivit v Akademické farnosti a také vedoucí souboru Capella Regia Praha, doktorand Masarykovy univerzity v Brně - je již léta považován za odborníka v oblasti české hudby 17. století. Ve své osobě spojuje interpretační mistrovství (jako sólista a dirigent) s hlubokými teoretickými znalostmi a téměř dvacetiletou praktickou zkušeností s rekonstrukcí starých rukopisů, jejichž výsledkem byla řada novodobých premiér skladeb starých mistrů. Pravidelně vyučuje na letní škole staré hudby České hudební společnosti ve Valticích. Přednáší hudebně – teoretické předměty na Vysoké škole pro duchovní hudbu v Görlitz. Hudbě se začal profesionálně věnovat po absolutoriu přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze. Ukončil studium hudební teorie na hudební fakultě Akademie musických umění v Praze, kde zároveň studoval varhany u profesorů Milana Šlechty a Jaroslava Tůmy. Kromě toho studoval cembalo u Helmuta Frankeho a Johna Tolla. Za své nejdůležitější učitele a vzory v oblasti staré hudby považuje Marcina Szczycinského, uměleckého vedoucího Bornus Consort Warszawa a Dr. Holgera Eichhorna, zakladatele a uměleckého vedoucího souboru Musicalische Compagney Berlín. Spolupracoval s mezinárodně uznávanými soubory jako Musicalische Compagney Berin, Pro Cantione Antiqua London, Bornus Consort Warszawa a sólisty jako Magdalena Kožená, Simon Standage nebo Jiří Stivín. Působil jako dirigent Janáčkova divadla v Brně. Jako sólista se věnuje převážně historickým varhanám a klávesovým nástrojům jihoněmecké oblasti. Koncertuje v mnoha Evropských zemích, především ale v Čechách, Německu a Polsku. Robert Hugo je znám svou výzkumnou prací na poli české a jihoněmecké barokní hudby. Přednáší a publikuje na toto téma. Vyvrcholením této činnosti je řada objevů a novodobých premiér děl barokních mistru jako J.D.Zelenka, G.Carissimi a Adam Michna z Otradovic.

MICHAELA ŠRŮMOVÁ Narodila se v Praze a vystudovala sólový zpěv na pražské Státní konzervatoři pod vedením prof. Olgy Jirákové. Během studia absolvovala Letní mistrovské interpretační kurzy staré hudby ve Val-ticích na Moravě u britského prof. Jamese Griffetha. Po studiích se úspěšně zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěže Emmy Destinnové v Českých Bu-dějovicích. Úspěšně absolvovala mistrovské kurzy argentinského tenoristy José Cury. Stala se pravidelným hostem Koncertního jednatelství FOK, s nímž se mimo jiné zúčastnila live nahrávky obnovené české premiéry Gluckovy opery Ezio v roli Císaře Valentiniána. Úspěšně ztvárnila roli kněžny Drahomíry ve světové premiéře Oratoria Svatý Václav skladate-le Martina Kumžáka. Pravidelně navštěvuje renomované hudební festivaly po celé České republice, na nichž se představila na mnoha koncertech i operních představeních. V zahraničí pak koncertovala v Německu, Francii, Švédsku, Japonsku, Egyptě, Polsku a na Slovensku.V rámci své hudební činnosti spolupracovala, mimo jiné, s dirigenty jako je H.Rilling, O.Dohnányi, J.Talich, T.Netopil, R.Válek, Z.Müller, V.Luks, P.Vronský, A.Scarano, M.Štryncl, V.Spurný a s významnými hudebními tělesy ja-ko Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, Český národní symfonický or-chestr, Filharmonie Bohuslava Martinů a další. Pro Národní divadlo v Praze nastudovala role v operách, L.Janáček: Její pastorkyňa, W.A.Mozart: Ido-méneo, L.Janáček: Káťa Kabanová, A.Dvořák: Rusalka, B.Britten: Gloria-na, L.Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Úspěšně hostovala v Divadle J.K.Tyla v Plzni v nastudování opery O.Nikolaie - Veselé paničky windsor-ské v roli Anny Reich. Rovněž v současnosti účinkuje v legendárním praž-ském Studiu Ypsilon v hudební komedii Sežeňte Mozarta na motivy Kou-zelné flétny W.A.Mozarta v roli Paminy.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 18.3. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Collegium 419 – vokální ansámbl, L.Vendl – umělecký vedoucí,M.Pochopová – varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 25. března 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: : Ivo Horňák – housle, Pavel Černý – varhany. Program: J.S. Bach, G.F. Händel, J. Seeger, J.Speth, G. Muffat, J.C.F. Fischer.
Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 18.2. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Lucie Laubová – soprán, Linda Drexlerová – trubka, František Fiala – varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz