[english]

Varhanní nešpory 2018/6

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 18. června 2018 od 18.00 hod. v zahradě VELKOPŘEVORSKÉHO PALÁCE (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie pod Řetězem) Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ul. koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


PROGRAM:

L.V.Beethoven (1770 – 1827): Variace na Mozartovo thema „La ci darem La Mano“
W.A.Mozart(1756 – 1791) : The Magic Flute for two Instrumentes from an edition of 1792
No.1 "Der Vogelfänger bin ich ja"
No.7 "Das klinget so herrlich"
No.17 "Ein Mädchen oder Waibchen"

F.V.Kramář(1759 –1831): Trio F-Dur (Allegro moderato-Romanza-Menuetto-Rondo)
J.Vent(1745 – 1801): Trio č.6 C-Dur (Allegro-Menuetto-Andante-Rondo)
L.V.Beethoven(1770 – 1827) : Trio op. 87 (Allegro-Adagio-Menuetto-Finale)

Účinkují:
THURI ENSEMBLE
Tereza Doubravská
- hoboj
Barbora Šolcová - hoboj
Jan Thuri - anglický roh


Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 18.3. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Collegium 419 – vokální ansámbl, L.Vendl – umělecký vedoucí,M.Pochopová – varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 25. března 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: : Ivo Horňák – housle, Pavel Černý – varhany. Program: J.S. Bach, G.F. Händel, J. Seeger, J.Speth, G. Muffat, J.C.F. Fischer.
Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 18.2. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Lucie Laubová – soprán, Linda Drexlerová – trubka, František Fiala – varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz