[english]

Koncert v kostele sv. Kateřiny 8

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v pondělí 1.října 2018 v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK).
Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkují:
Foerstrovo komorní pěvecké sdružení
Jaroslav Tůma – varhany
Jaroslav Brych

PROGRAM:

Johann Sebastian Bach(1685 - 1750): Preludium a fuga G dur z druhého dílu Dobře temperovaného klavíru
Tomas.Luis. da Victoria (asi 1548 - 1611): Duo seraphim
Rolf Lukowsky (1926): Pater noster
Carlo Monza (1696 - 1739): Suita C dur (Prelude – Allemande – Gigue – Air (Variationen)
Tereza Surovíková (1979): Pater noster
Zdeněk Lukáš (1928 - 2007): Gaudete et exultate
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791): Andante KV 616
Ole Gjeilo (1978): Ubi caritas
Vytautas Miškinis (1954): Ave regina coelorum
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Fantasie a fuga a moll BW904
F. Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847): Veni Domine
Foerstrovo komorní pěvecké sdružení (FKPS) bylo založeno v roce 1975 sbormistry Rudolfem Zemanem a Libuší Krejčovou a hlasovou poradkyní Dagmar Součkovou. Pod vedením těchto výrazných osobností se těleso velmi brzy zařadilo mezi špičkové ženské sbory. V devadesátých letech minulého století utvrdilo jeho vynikající pověst působení sbormistrů Zdeňka Šulce a Jany Veverkové. Významnou etapou v uměleckém životě sboru bylo i více než desetileté dirigentské působení Lukáše Vasilka (v letech 1998 – 2009). Od roku 2009 je sbormistrem a uměleckým vedoucím FKPS Jaroslav Brych. Soubor disponuje rozsáhlým repertoárem, jehož podstatnou část tvoří hudba 20. a 21. století – mnoho skladeb sbor premiéroval, některé mu byly autory věnovány. Sbor je zván ke koncertům doma i po celé Evropě, vystupuje na prestižních hudebních festivalech (Pražské jaro, Brněnské hudební léto, Festival sborového umění v Jihlavě), úspěšně se účastní mezinárodních soutěží (Arezzo, Debrecen Cork, Klaipeda, Lindenholzhausen, Maasmechelen, Neuchâtel, Rimini, Tours, Vídeň, Zwickau). Natočil čtyři samostatná CD.Posledním významným úspěchem FKPS je první cena, kterou byl sbor oceněn v dubnu 2017 na mezinárodní sborové soutěži ve švýcarském Montreaux.
Jaroslav Brych vystudoval hru na lesní roh na pardubické konzervatoři a poté dirigování na pražské AMU u Václava Neumanna, Josefa Veselky a Radomila Elišky. Odborné znalosti si prohloubil na mistrovských kurzech Helmutha Rillinga ve Stuttgartu. Od začátku své umělecké kariéry spolupracoval nejen s předními orchestry, ale také s významnými pěveckými sbory. V letech 1984 až 1997 byl dirigentem Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, v období od roku 1994 do roku 2005 sbormistrem Pražského filharmonického sboru. V současnosti je sbormistrem Foerstrova komorního pěveckého sdružení a Kühnova smíšeného sboru, příležitostně spolupracuje s Pražským filharmonickým sborem i řadou orchestrů. Vedle dirigentské a sbormistrovské činnosti učí na Hudební fakultě AMU v Praze, na Konzervatoři v Pardubicích a na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.
Varhaník, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma se narodil v Praze (1956). Zde také absolvoval konzervatoř a Akademii múzických umění u profesorů Milana Šlechty a Zuzany Růžičkové. Během studií získal řadu ocenění v mezinárodních soutěžích, například za varhanní interpretaci v Linci, v Praze, v Lipsku. Účastnil se mnoha festivalů (Pražské jaro, Internationale Orgelwoche Nuernberg, Musikfestspiele Dresden, Flanderský festival). Zvítězil v improvizačních soutěžích v Norimberku (1980) a v Haarlemu (1986). Na některých dnes zasedá jako porotce. Od roku 1990 vyučuje na pražské AMU. Rád koncertuje na historických nástrojích či jejich kopiích. Ve svých recitálech ale také pravidelně uvádí hudbu 20. století. Jeho cestovní deník obsahuje názvy většiny států Evropy. Koncertoval i ve Spojených státech amerických, v Japonsku a Singapuru. V Praze v letech 1990 až 1993 souborně provedl celé Bachovo varhanní dílo, za což mu byla přiznána Výroční cena Nadace českého hudebního fondu. Nahrává pro rozhlas, televizi a četná hudební vydavatelství. V popředí pozornosti Jaroslava Tůmy stojí také aktivity týkající se historických varhan, jejich restaurování, zvukové dokumentace apod. Pro Českou televizi natočil a komentoval jedenáctidílný seriál o historických varhanách v Čechách.

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Lucie Hirschelová – alt, Linda Sítková – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 17.6. 2019 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie pod Řetězem) Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Smíchovská komorní filharmonie,Josef Vondráček – dirigent, Radek Matoušek, Luděk Kinkal - trubka, Bohuslav Matoušek, Alex Štěrba - housle. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 13. května 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: : Aneta Schwarzová – soprán, Petr Čech – varhany. Program F. A. Míča, N. Bruhns, G. F. Händel, G. Böhm, G. B. Pergolesi, F.Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, G. Muffat, B.Smetana, J. Stanley, A. Dvořák
Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz