[english]

Svatováclavské slavnosti 2018

V rámci svatováclavských slavností se koná koncert v kostele Panny Marie pod řetězem 4. 10. v 19 hod.

Do Prahy zavítá skupina německých umělců a představí vlivy J. S. Bacha na díla velkých mistrů v následujících staletích. Zazní díla Johanna Christiana Bacha, Jiřího Družeckého , Wolfganga Amadea Mozarta a třeba Dmitrije Šostakoviče.

PROGRAM:

Johann Christian Bach (1735-1782)
Quartet in F major (Allegro, Minuetto di Variatione)
Jiří Družecký (1745-1819)
Quartet in g minor Adagio – Allegro, Andante, Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Largo and Fugue in F major, KV 404a/4,br> Adagio in d minor, KV 404a/2
Finale of the Quartet in G major, after KV 387 (arrangement Eduard Wesly)
Molto allegro
Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
5 Preludií a Fug z Op. 87
(arrangement Eduard Wesly)
1. Prelude and Fugue in C
2. Prelude and Fugue in G
3. Prelude and Fugue in e
4. Prelude and Fugue in D
5. Prelude and Fugue in fis
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Choral „Vor deinen Thron tret’ ich hiermit“ BWV 668

Ozvěna Johanna Sebastiana Bacha zněla poslední tři staletí všude po světě. Mnozí skladatelé, umělci ani diváci si často neuvědomovali, jak moc je tvorba jiných skladatelů tolik inspirovaná právě Bachem. Tento koncert „Bachovy ozvěny“ představí jasné příklady skladatelova stálého vlivu.
Zahájíme kvartetem Johanna Christiana Bacha, jemuž jeho otec Johann Sebastian zajistil brilantní hudební vzdělání.
George Druschetzky, současník Haydna a skladatel velké důležitosti pro náš ansámbl, jelikož zkomponoval devět skvělých hobojových kvartetů, použil písmena B-A-C-H jako tóny v části Andante hobojového kvartetu g-moll. Tuto poctu složil Druschetzky v roce 1807 v Budapešti.
Následuje Largo a fuga J. S. Bacha, kterou Wolfgang Amadeus Mozart aranžoval pro smyčcové trio. Mozart také složil preludia k Bachovým fugám, které zazní jako uvedení do finále Mozartova vlastního kvartetu KV 387 v podání tří dam kvartetu Grundmann. V této extatické fugové větě autor jasně ukazuje, co se naučil z Bachových lekcí kontrapunktu.
Po přestávce se ozve echo dvacátého století: Dmitri Shostakovich, inspirovaný návštěvou Bachfestu v Lipsku roku 1950 a Tatjanou Nilolaijeva, tamní umělkyní, jenž vytvořil sbírku 24 preludií a fug pro klavír, z nichž Eduard Wesly zaranžoval pět párů pro hoboj a smyčcové trio.
Nakonec se vrátíme ke kořenům zmíněných ozvěn. Zazní chorál „Vor deinen Thron tret’ ich hiermit“. („Proto přicházím před tvůj trůn“)


Aktuality

Koncert duchovní hudby se koná ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v 16,00 hod. v kostele sv. Kateřiny. Účinkují Poccolo choro et Piccola orchestra, Marek Valášek-sbormistr,Jan Verner, Jiří Daňha-trubky,, Kalfus–varhany. Více ZDE
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Prahy 2.
Vstup na koncert je volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12.11. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Pěvecký sbor Svítání, V. Hergesel-dirigent, P.Kšica-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v neděli 18. listopadu 2018 v 16,00 hod. v rámci Svatováclavských slavností koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Mužský pěvecký sbor – Láska opravdivá, umělecký vedoucí Jan Špaček. Program:Duchovní hudba pravoslavných národů mezi Evropou a Asií. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz