[english]

Varhanní nešpory 9

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 12. listopadu 2018 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný

Účinkují
Pěvecký sbor Svítání a komorní sbor Slunovrat
Vitězslav Hergesel – sbormistr
Markéta Polová – mezzosoprán
Přemysl Kšica – varhany

PROGRAM:

Johan Sebastian Bach(1685 – 1750): Preludium e moll (BWV 548)
Jacobus Handl-Gallus (1550 – 1591): Pueri concinite
Hans Leo Hassler(1564 – 1612): Cantate Domino
G. P. Palestrina(1525 – 1594): O, bone Jesu
Johan Sebastian Bach(1685 – 1750): Fuga e moll (BWV 548
Petr Eben(1929 – 2007): Truvérská mše
Bob Chilcott(1955): Peace mass (Kyrie, Gloria)
Georges Bizet(1838 – 1875): Agnus Dei
César Franck(1822 – 1890): Panis angelicus
Jan Novák(1921 – 1984): Gloria

Dětský pěvecký sbor Svítání byl založen v září roku 1996, v roce 2008 našel zázemí v Základní umělecké škole Štefánikova na Praze 5. Ve čtyřech odděleních zpívá přes 90 dětí od 5 do 26 let. Ve své historii sbor koncertoval v České republice i zahraničí (např. Polsko, Itálie, Rakousko, Slovensko a Německo). Od začátku své existence se zúčastňuje českých a zahraničních soutěží, kde získal nejedno ocenění - např. v roce 2012 získalo Svítání stříbrnou medaili na mezinárodním festivalu Mundus Cantat Sopot, v roce 2014 na mezinárodním festivalu Vltava Praha 2014 zlaté pásmo a mimořádnou cenu poroty za provedení skladby Gloria od B.Brittna. V témže roce si z mezinárodního festivalu Musica Sacra Bratislava přivezlo zlaté pásmo a v roce 2015 úspěch zopakovalo na mezinárodním festivalu Iuventus in Praga Cantat, kde získalo rovněž zlaté pásmo a stalo se laureátem festivalu. Na podzim stejného roku se umístilo ve stříbrném pásmu na Mezinárodním festivalu s cenou Miroslava Raichla v Pardubicích. Na celostátní soutěžní přehlídce Vánoční akordy 2017 v Ostravě získalo stříbrné pásmo. Od roku 2006 pořádá sbor vlastní sborovou soutěž Zahrada písní, které se každý rok účastní přes 30 sborů z České republiky. Od listopadu roku 2016 stojí v čele staršího přípravného oddělení Svítáníčko, koncertního oddělení Svítání a komorního sboru Slunovrat Vítězslav Hergesel. Stálou korepetitorkou je Alice Lin.

Vítězslav Hergesel založil dětský pěvecký sbor Kvítek, který vedl 18 let. Absolvoval plzeňskou konzervatoř a v letošním roce dokončil studium oboru sbormistrovství na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členem odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS ARTAMA. V roce 2007 obdržel cenu Františka Lýska. Pravidelně působí jako lektor domácích a zahraničních sbormistrovských kurzů. V současné době vede dětský pěvecký sbor Svítání Praha.

Přemysl Kšica se narodil v roce 1981 v Praze. Po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři a na AMU v Praze (prof. Josef Popelka) a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu (prof. Dr. Ludger Lohmann). Studiu varhanní improvizace se věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. Vzdělání dále rozšířil prostřednictvím mnoha varhanních kurzů pod vedením vynikajících zahraničních varhaníků (Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Günter Kaunzinger a další). Je držitelem řady ocenění z varhanních soutěží. Třikrát získal cenu za varhanní improvizaci na soutěži v Opavě, v roce 2004 získal 3. cenu na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Lublani, v roce 2005 2. místo na Varhanní soutěžní přehlídce v Mostě a v roce 2010 2. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena v Opavě. V Praze působí mnoho let jako chrámový varhaník, v poslední době zejména v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Vyučuje hru na varhany na církevní základní umělecké škole v Praze a na Konzervatoři v Teplicích. Věnuje se koncertní a nahrávací činnosti u nás a v zahraničí. Spolupracuje s různými vokálně-instrumentálními soubory (Kühnův smíšený sbor, Pražský filharmonický sbor, Pražský katedrální sbor, Český filharmonický sbor Brno).

Aktuality

Koncert duchovní hudby se koná ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v 16,00 hod. v kostele sv. Kateřiny. Účinkují Poccolo choro et Piccola orchestra, Marek Valášek-sbormistr,Jan Verner, Jiří Daňha-trubky,, Kalfus–varhany. Více ZDE
Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Prahy 2.
Vstup na koncert je volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 12.11. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují Pěvecký sbor Svítání, V. Hergesel-dirigent, P.Kšica-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v neděli 18. listopadu 2018 v 16,00 hod. v rámci Svatováclavských slavností koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Mužský pěvecký sbor – Láska opravdivá, umělecký vedoucí Jan Špaček. Program:Duchovní hudba pravoslavných národů mezi Evropou a Asií. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz