[english]

Koncert v kostele sv. Kateřiny 9

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby ve čtvrtek22. listopadu v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK) konaný u příležitosti svátku patronky tohoto kostela Sv. Kateřiny.

Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkují
Piccolo coro a Piccola orchestra
Marek Valášek
– dirigent,
Jan Verner a Jiří Daňha - trubky
Jan Kalfus –k varhany

PROGRAM:

Antonio Vivaldi (1678 – 1741): Koncert C dur pro 2 trubky, 1. věta,
Michael Praetorius (1571 – 1621): Magnificat super Chorale melos Germanicum
Pavel Josef Vejvanovský (1640 – 1693): Sonáta g moll pro trubku a varhany
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Andante F dur pro varhany
Ave verum
Korunovační mše C dur, KV 317
Kyrie: Andante maestoso … Pi? andante
Gloria: Allegretto con spirito
Credo: Allegro molto – Adagio – Tempo I
Sanctus: Andante maestoso – Allegro assai
Benedictus: Allegretto – Allegro assai
Agnus Dei: Andante sostenuto. Allegro con spirito

Jan Kalfus začal studovat hru na varhany u svého otce, poté pokračoval u Jaroslavy Potměšilové a Jiřího Ropka na Pražské konzervatoři a dále u Jana Hory na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. V letech 1982-83 studoval u německého varhaníka, dirigenta a pedagoga Viktora Lukase na Musikhochschule v Kolíně nad Rýnem. Na Mezinárodní hudební soutěži Pražského jara vypsané roku 1984 v oboru varhany získal Jan Kalfus titul laureáta. Už předtím byl oceněn diplomy na soutěžích v Linci, Lipsku a v Brně. Samostatně koncertuje od roku 1979 doma i v zahraničí a během své koncertní dráhy vystoupil ve většině evropských států, v Mexiku, USA, Koreji a Japonsku. Jan Kalfus často spolupracuje s významnými soubory a orchestry, např. s Kühnovým dětským sborem, Bambini di Praga, se souborem Schola Gregoriana Pragensis, s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Stejně tak je i vyhledávaným partnerem sólistů, např. Romana Janála nebo Yvony Škvárové. V roce 1994 založil Jan Kalfus společně s Pavlem Kudeláskem a Pavlem Vernerem Stamicovo trio (housle, violoncello a cembalo), ansámbl, který se věnuje převážně interpretaci děl barokních mistrů. Od roku 1988 je Jan Kalfus pedagogem na varhanním oddělení Pražské konzervatoře. Ve svém repertoáru má díla od baroka až po soudobou hudbu, zvláště pak díla českých skladatelů.

Marek Valášek vystudoval dirigování na hudební fakultě pražské AMU, na Pedagogické fakultě UK absolvoval obory hudební výchova – sbormistrovství a na Týnské škole v Praze obor regenschori. V sezónách 2002–2006 zastával místo sbormistra ve Státní opeře Praha, od podzimu 2015 se na sbormistrovskou pozici ve Státní opeře opět vrátil. Na festivalu Mladé pódium v roce 2002 získal za koncert s Pražskou komorní filharmonií 1. cenu v dirigentské soutěži. V rámci Pražského jara 2005 v české premiéře provedl celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše. Marek Valášek se zaměřuje na provozování vokálně-instrumentálních děl. V roce 1996 založil a dodnes vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí. Marek Valášek je hlavním varhaníkem řádu kapucínů v Praze na Hradčanech, pedagogem Pražské konzervatoře (oddělení odborné teorie) a zároveň sbormistrem všech konzervatorních sborů. Na katedře hudební východy PedF UK vyučuje od roku 2002, od roku 2011 je vedoucím oddělení sbormistrovství.

Název Korunovační mše W. A. Mozarta se poprvé objevil až v roce 1873. Skladba byla pravděpodobně zkomponována pro velikonoční bohoslužbu v salcburské katedrále v roce 1779. Autor ji datoval 23. března 1779. Záhy po Mozartově smrti se mše KV 317 zařadila mezi nejvýznamnější skladby pro bohoslužby při korunovacích císařů a králů i při běžných bohoslužbách. Poprvé v rámci skutečné císařské ceremonie zazněla při korunovaci císaře Františka II. Nové označení „Korunovační“ původně vzniklo pravděpodobně jako „pracovní“ název mezi hudebníky Vídeňské dvorní kapely (Wiener Hofmusikkapelle), který se ale brzy rozšířil obecně.

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Lucie Hirschelová – alt, Linda Sítková – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 17.6. 2019 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie pod Řetězem) Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Smíchovská komorní filharmonie,Josef Vondráček – dirigent, Radek Matoušek, Luděk Kinkal - trubka, Bohuslav Matoušek, Alex Štěrba - housle. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 13. května 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: : Aneta Schwarzová – soprán, Petr Čech – varhany. Program F. A. Míča, N. Bruhns, G. F. Händel, G. Böhm, G. B. Pergolesi, F.Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, G. Muffat, B.Smetana, J. Stanley, A. Dvořák
Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz