[english]

Varhanní nešpory 2/2019

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 18. února 2019 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
Lucie Laubová – soprán
Linda Drexlerová – trubka
František Fiala – varhany.

PROGRAM:

František Fiala) (*1966) Cesta přes kamenný most
(píseň o sv. Anežce české)
Marc – Antoine Charpentier (1643 – 1704): Trumpet tune from Te Deum
Dietrich Buxtehude (1637 – 1707): chorální předehra Herzlich tut mich verlangen
Pavel Josef Vejvanovský (1640 – 1693): Sonáta A4 g moll
Giaccino Rossini (1792 – 1868): O salutaris hostia
Max Reger (1873 – 1916): Toccata
Antonín Dvořák (1841 – 1904): Ave Maria
Biblické písně (výběr)
Largo ze symfonie č. 9
František Fiala: chorální partita Kristus, příklad pokory
Petr Eben (1929 – 2007): Liturgické zpěvy
výběr
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Bist du bei mir


r MgA. František Fiala po absolvování konzervatoře studoval na Arcidiecézní konzervatoři pro církevní hudbu ve Vídni hru na varhany, zpěv a řízení sboru. Svá studia završil na HAMU v Praze v oboru skladba ve třídě prof. Václava Riedlbaucha. Vedle svého stálého pražského varhanického angažmá působil jako vokalista souboru Schola Gregoriana Pragensis (um. vedoucí David Eben), později se stal zakladatelem a uměleckým vedoucím vokálně instrumentálního souboru Canticum Novum, s nímž absolvoval bezpočet koncertích vystoupení doma i v zahraničí a natočil řadu úspěšných CD. František Fiala působil deset let jako ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, vyučoval na Pražské konzervatoři a na Konzervatoři Jana Deyla v Praze. V současné době působí jako ředitel ZUŠ V Brně – Líšni a jako varhaník zastává funkci ředitele kůru v chrámu sv. Tomáše. Současně zůstává spojen s Prahou, kde vedle své koncertní činnosti vyučuje na Hamu předmět sborový zpěv. Vedle koncertní činnosti a pedagogického působení se také stále aktivně věnuje kompozici.
Lucie Laubová je absolventkou Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a v nedávné době dokončila své magisterské studium na Hudební akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. MgA. Magdalény Hajóssyové. Vedle sólových recitálů a řady komorních projektů spolupracuje také s Moravskou filharmonií Olomouc a s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín. Od roku 2010 také pravidelně koncertuje s Posádkovou hudbou Olomouc. V prosinci 2011 a 2014 se představila jako sólistka přímého přenosu České televize z půlnoční mše z kostela sv. Tomáše v Brně. Každoročně se účastní kurzů sopranistky Michiyo Keiko v České republice a v Itálii. Lucie Laubová hostuje ve Státním divadle v Košicích a v divadle v Liberci. Pravidelně ji také můžete slyšet na koncertech v pražském Klementinu. Na své pěvecké technice a interpretaci od letošního roku pracuje pod vedením sopranistky Maidy Hundeling.
Linda Drexlerová se narodila v Tuchlovicích nedaleko Kladna. Na Konzervatoř Jana Deyla byla přijata ke studiu sólového zpěvu. Jako druhý nástroj si zvolila trumpetu, která ji tak učarovala, že trubku brzy vyměnila za původně studovaný obor a ještě ve 2. pololetí 1. ročníku úspěšně vykonala přestupové zkoušky do trumpetové třídy Mgr. Josefa Zámečníka. Tato studia v současné době dokončuje a připravuje se k přijímacím zkouškám na HAMU. V loňském roce se stala laureátkou soutěže konzervatoří ve hře na dechové nástroje v Pardubicích. V roce 2016 se jako sólistka představila s Komorním orchestrem Jaroslava Kociána, mj. v břevnovském klášteře sv. Markéty, kde spolupracovala s Danielem Hůlkou, Lubomírem Brabcem a varhaníkem Pavlem Svobodou. Linda Drexlerová pravidelně účinkuje v souboru Katedrální žestě při chrámu sv. Víta v Praze pod vedením Mgr. Josefa Zámečníka. Spolupracuje s orchestem Praga Sinfonietta pod vedením Mgr. Miriam Němcové. Sólově vystupuje zejména s Josefem Zámečníkem varhaníkem Josefem Kšicou, s nimiž interpretuje skladby P.J. Vejvanovského, M.A. Charpenitera aj. Každý rok se účastní Svatojánských slavností Navalis v Praze, kde jsou trubači jejich nedílnou součástí. Koncertuje v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně, Nejsvětějšího Salvátora, Strahovském klášteře ad. Současně vyučuje na ZUŠ Taussigova v Praze hru na trubku a komorní hru.

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 9. září 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Iva Hlaváčková – soprán, Pavel Kohout – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 23.9. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Jakub Junek - housle, M. Moudrý – varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 9. září 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Iva Hlaváčková – soprán, Pavel Kohout – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz