[english]

Varhanní nešpory 3/2019

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 18. března 2019 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
Collegium 419- vokální ansámbl
Lukáš Vendl-umělecký vedoucí
Marie Pochopová – varhany.

PROGRAM:

Johann Sebastian Bach: Clavier-Übung III.
(1685 – 1750) (dogmatické chorály - výběr)

Praeludium pro Organo Pleno, BWV 552/1
Chorale: Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, BWV 371/1
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (Canto fermo in Soprano. a 2 Clav. e Pedale), BWV 669
Chorale: Christe, aller Welt Trost, BWV 371/2
Christe, aller Welt Trost (Canto fermo in Tenore. a 2 Clav. e Pedale), BWV 670
Chorale: Kyrie, Gott heiliger Geist, BWV 371/3
Kyrie, Gott heiliger Geist (a5. Canto fermo in Basso. Con Organo pieno), BWV 371
Chorale: Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’, BWV 260
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ (a 2 Clav. e Pedale), BWV 676
Chorale: Diese sind die heil’gen zehn Gebot’, BWV 298
Diese sind die heil’gen zehn Gebot’(Canto fermo in Canone. a 2 Clav. e Pedale), BWV 678
Chorale: Wir glauben all’ an einen Gott, BWV 437
Wir glauben all’ an einen Gott (In Organe pleno), BWV 680
Chorale: Vater unser im Himmelreich, BWV 416
Vater unser im Himmelreich (Canto fermo in Kanone. a 2 Clav. e Pedale), BWV 682
Chorale: Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 280
Christ unser Herr zum Jordan kam (a 2 Clav. e Canto fermo in Pedale), BWV 684
Chorale: Aus tiefer Noth schrei’ ich zu dir, BWV 38/6
Aus tiefer Noth schrei’ ich zu dir (a6. In Organo pieno con Pedale doppio), BWV 686
Chorale: Jesus Christus unser Heiland, BWV 363
Jesus Christus unser Heiland (a 2 Clav. e Canto fermo in Pedale), BWV 688
Fuga a5 con pedale pro Organo Pleno, BWV 552/2

Collegium 419 je vokální soubor, který se specializuje na hudbu 16. -18. století. Vystupuje v různém obsazení podle povahy projektu - od vokálního ansámblu (5 zpěváků) až po komorní sbor (16-24 zpěváků). Koncertně uvádí u nás méně známá díla renesanční a barokní polyfonie se zvláštním zřetelem na ucelenou dramaturgii.Spolupracuje s předními domácími instrumentalisty, kteří se věnují historicky poučené interpretaci staré hudby.

Lukáš Vendl absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany ve třídě Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u Doc. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků i cembalistů. Studoval také na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Jako kantor působí v Českobratrské evangelické církvi, je varhaníkem chrámu U Salvátora v Praze. Vyučuje na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6. Věnuje se především poučené interpretaci barokní hudby. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivi. Vede komorní vokální soubory Ensemble Guillaume a Collegium 419. Spolupracuje pravidelně s řadou sólistů, např. sopranistkami Irenou Troupovou a Helenou Pellarovou, flétnisty Jakubem Kydlíčkem, Lukášem Vytlačilem, hobojistou Vilémem Veverkou ad. Jako varhaník a cembalista vystoupil s recitálovým programem v rámci Plzeňského varhanního festivalu, Haydnovských slavnostech, Želivském festivalu, Bachovském týdnu v Budapešti, Smečenském varhanním festivalu, Orlicko-kladském varhanním festivalu aj.

Marie Pochopová (*1987) při studiu na Gymnáziu v Mariánských Lázních začala navštěvovat ZUŠ Fryderika Chopina, kde studovala klavír, cembalo a varhany. V roce 2007 byla přijata na Pražskou konzervatoř do varhanní třídy prof. Jana Kalfuse. Po absolutoriu nastoupila do třídy prof. Josefa Popelky na HAMU. V loňském roce si rozšířila studium na Katolické vysoké škole pro duchovní hudbu v Regensburgu pod vedením Prof. Heidi Emmert. Absolvovala řadu interpretačních kurzů, např. kurzy Lea van Doeselaara, Ludgera Lohmanna, Arvida Gasta, Christopha Bosserta, Edoarda Bellottiho, Tobiase Lidnera, Václava Lukse, Helmuta Frankeho, Stefana Baiera aj. Mimo jiné se věnuje interpretaci staré hudby a studiu cembala. V roce 2011 získala 2. cenu na soutěži Bachův varhanní podzim v Brně a v roce 2016 2. cenu na soutěži Nadace Bohuslava Martinů v Praze v oboru cembalo. Spolupracuje s řadou sólistů, se sbory (Pražský katedrální sbor, Smíšený sbor ČVUT) a s orchestry (např. Česká filharmonie, Plzeňská filharmonie) a od roku 2013 je stálou varhanicí Univerzity Karlovy. Stojí za projektem "Barokní varhany plzeňské diecéze", který má za úkol zmapovat vzácné barokní nástroje na tomto území.


Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Lucie Hirschelová – alt, Linda Sítková – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 17.6. 2019 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie pod Řetězem) Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Smíchovská komorní filharmonie,Josef Vondráček – dirigent, Radek Matoušek, Luděk Kinkal - trubka, Bohuslav Matoušek, Alex Štěrba - housle. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 13. května 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: : Aneta Schwarzová – soprán, Petr Čech – varhany. Program F. A. Míča, N. Bruhns, G. F. Händel, G. Böhm, G. B. Pergolesi, F.Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, G. Muffat, B.Smetana, J. Stanley, A. Dvořák
Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz