[english]

Koncert v kostele Sv. Kateřiny březen

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby v pondělí 25. března v 16,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK) konaný u příležitosti 334. výročí narození J. S. Bacha.

Projekt probíhá za podpory Hl. města Prahy a Městské části Praha 2

vstup na koncert volný

Účinkují

Ivo Horňák - housle
Pavel černý - varhany

PROGRAM:

Johann Sebastian Bach(1685 – 1750): Preludium a fuga C-dur
z 1. dílu Dobře temperovaného klavíru
Georg Fridrich Händel(1685 – 1759): Sonáta A dur - op. 1. No. 3
(Andante, Allegro, Adagio, Allegro)
Josef Seger (1716 – 1782): Toccata a fuga VII. D-dur
(8 Toccat a fug, vydal 1793 Gottlob Türk v Lipsku)
Johann Speth (1664 – nach 1719): Magnificat Quinti toni
(Ars Magna Consoni et Dissoni)
Georg Fridrich Händel: Sonáta F dur - op. 1. No. 12
(Andante, Allegro, Adagio, Allegro)
Georg Muffat (1653 – 1704): Toccata prima
(Apparatus musico-organisticus)
Johann Caspar Ferdinand Fischer(1662 - 1746): Passacaglia
Johann Sebastian Bach: Air ze Suity D-dur
Johann Sebastian Bach: Fantasia a-moll BWV 904a

Ivo Horňák – housle. Po maturitě na gymnáziu ve Slaném absolvoval studium houslové hry na Státní konzervatoři v Praze ve třídě prof. J. Štětiny a prof. B. Purgera. Od roku 1989 se věnuje komorní hudbě a s různými hudebními tělesy vystupoval téměř ve všech evropských zemích. Je zakladatelem a zároveň výkonným ředitelem mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící a producentem a editorem několika CD (Hudba slánských piaristů, Varhany znějící…) Jeho hudební aktivity úzce souvisejí s jeho prací pro město Slaný kde je v současnosti ředitelem kulturních zařízení města Slaného. Od roku 1984 členem Komorního orchestru Dvořákova.
Varhaník, pedagog a organolog Pavel Černý vystudoval varhany na pražské konzervatoři a AMU. Jako sólista je často zván ke koncertním vystoupením. Kromě předních domácích podií (Pražské Jaro, FOK, Česká Filharmonie, Concentus Moraviae, Mezinárodní varhanní festival Olomouc, České kulturní slavnosti, Janáčkův Máj, Svatováclavský hudební festival a mnoho dalších) účinkoval v různých zemích Evropy, USA, Japonsku, Brazílii, Africe a Kubě. Na AMU v Praze a JAMU v Brně přednáší varhanní hru, improvizaci a organologii a zasedá jako člen soutěžních porot. Upozornil na sebe získáním 1. cen ve varhanních soutěžích v Opavě (1990), Lublani (1992) a na Pražském jaru (1994). Další ceny mu byly uděleny prostřednictvím významných kulturních organizací. Doma i v zahraničí natáčí na CD, pro rozhlas a televizi. Některé CD nahrávky byly oceněny zahraniční kritikou. Je tvůrcem rozhlasových seriálů o varhanách. Při zvláštních příležitostech koncertuje na přenosném varhanním positivu neznámého českého mistra 18. století, který sám restauroval pod odborným vedením v Nizozemí. Pavel Černý je uměleckým ředitelem mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící. Při Arcibiskupství pražském působil jako diecézní organolog a moderátor duchovní hudby, nyní pracuje v odborných komisích při stavbách, restaurování a dokumentaci varhan, aktuálně např. pro stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Je členem poradní komise pro sbírkotvornou činnost Českého muzea hudby.

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Lucie Hirschelová – alt, Linda Sítková – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 17.6. 2019 v 18 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie pod Řetězem) Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Smíchovská komorní filharmonie,Josef Vondráček – dirigent, Radek Matoušek, Luděk Kinkal - trubka, Bohuslav Matoušek, Alex Štěrba - housle. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 13. května 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: : Aneta Schwarzová – soprán, Petr Čech – varhany. Program F. A. Míča, N. Bruhns, G. F. Händel, G. Böhm, G. B. Pergolesi, F.Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, G. Muffat, B.Smetana, J. Stanley, A. Dvořák
Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz