[english]

Varhanní nešpory 4/2019

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 8. dubna 2019 od 17.00 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici 4 v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují
Komorní orchestr, sólisté a sbor posluchačů Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
sbormistr – MgA. Jan Kyjovský
diriguje – MgA. Petr Šporcl
varhany – Martin Moudrý

PROGRAM:

J. S. Bach: Preludium (Tokáta „dorská“) BWV 538
G. B. Pergolesi: Stabat Mater

Varhaník, klavírista a skladatel MgA. Martin Moudrý (*1986) je absolventem magisterského studia Hudební akademie múzických umění v Praze (varhany ve třídě odb.as.MgA.Josefa Popelky) a Pražské konzervatoře (hlavní obory: varhany, skladba, klavír). Současně byl po čtyři roky stipendistou v německém Würzburku. Zde absolvoval postgraduální studium (varhany ve třídě prof. Christopha Bosserta, dr. h. c.). Zúčastnil se aktivně řady mistrovských kurzů. Studoval soukromě improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. Martin Moudrý pravidelně účinkuje v České republice i v zahraničí, ročně kolem padesáti koncertů. Věnuje se sólové dráze koncertního varhaníka, ale rovněž spolupracuje s mnoha významnými sólisty nebo hudebními tělesy. Je pedagogicky činný na konzervatoři Jana Deyla (hudební teorie, koncertní referent, korepetice). Je ředitelem kůru katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a varhaníkem na tradičních Mších sv. v Praze na Karlově. Účinkoval v České televizi a nahrává pro Český rozhlas a další vydavatelství. Jako první Čech nahrává kompletní varhanní dílo Maxe Regera. Získal první cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Leoše Janáčka v Brně (2017).
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace sídlí ve starobylé budově někdejšího raně barokního Paláce Straků z Nedabylic v Praze na Malé Straně. Objekt doplňují další dvě budovy internátu a budova školní jídelny. Je školou s celorepublikovou působností a mimopražským studentům nabízí celotýdenní internátní péči. Vzdělávání je určeno především pro zrakově postižené. Vzdělávací nabídka zahrnuje několik oborů. Na konzervatoři lze studovat šestiletý obor hudba nebo zpěv, na střední škole čtyřletý obor s maturitou ladění klavírů a příbuzných nástrojů nebo dvouletý obor Ladění klavírů a kulturní činnost. Současné zaměření a působení Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené navazuje na činnost někdejšího Deylova ústavu, založeného v roce 1910 významným očním lékařem a vědcem MUDr. Janem Deylem. Tento ústav vznikl jako dobročinné zařízení určené výchově slepé mládeže. V jeho působení byla od 20. let stále výrazněji akcentována výuka hudby se záměrem připravit žáky na profesi učitele hudby a ladiče klavíru. Po 2. sv. válce došlo k diferenciaci působení pražských ústavů, pečujících o zrakově postižené a posléze i k jejich proměně na státní zařízení. Hudební výchova byla od roku 1948 svěřena Deylovu ústavu, v nové podobě Hudební škole pro slepé. V roce 1960 byla přejmenována na Střední hudební školu internátní a Odbornou ladičskou školu internátní. Od školního roku 1976/77 se z ní stala Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež a Odborná ladičská škola pro zrakově postiženou mládež. Jméno MUDr. Jana Deyla se vrátilo do jejího názvu v roce 1992 – z té doby také pochází označení Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla. V současnosti má Konzervatoř a střední škola Jana Deyla statut klasické státní konzervatoře. Absolventi školy se úspěšně etablují na poli profesionálních umělců a pedagogů. Studenti konzervatoře slaví úspěchy na mnoha domácích i mezinárodních soutěžích. V říjnu 2015 škola oslavila 105. výročí založení.
Sbor připravil sbormistr prof. Jan Kyjovský: Studium skladby absolvoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Celoživotní vztah ke sborovému zpěvu vyústil ve volbu oboru Sbormistrovství – Hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Dirigování vystudoval ve třídě MgA. et Mgr. Marka Valáška, Ph.D., v oboru Hudební výchova se specializoval na propojení tradičních výukových metod s moderními technologiemi. Během studia se účastnil řady hudebních kurzů (Česká Orffova společnost, NIPOS-ARTAMA), konferencí (The Art of Music Education Hamburk) a stáží (Moskva). V roce 2011 se stal sbormistrem smíšeného komorního sboru adlibitum, s nímž pravidelně koncertuje. Sbor také spolupracuje na různých hudebních projektech (Pocta tvůrcům – Jan Hanuš 100, Svatováclavské slavnosti). Jan Kyjovský se věnuje lektorské činnosti (Česká filharmonie, MHF Dvořákova Praha, Česká Orffova společnost). Od roku 2013 působí v České filharmonii jako lektor edukativních programů pro školy a rodiče s dětmi. Podílí se na přípravě a realizaci abonentních cyklů (Čtyři živly, +-120, Kápneme si do noty, Jak se dělá orchestr…), workshopů (Rudolfínek, Skládání na přání, 20 minut a buď „IN“…), komponovaných programů pro rodiče s dětmi (Předmikulášská, Karneval, Piknik v Rudolfinu, Král a chuďas…) a setkání s filharmoniky (Jana Boušková, Pavel Polívka). V letech 2014–2016 vyučoval hudební výchovu na ZŠ Barrandov a vedl dětský pěvecký sbor Barrambini. Od března 2016 působí jako pedagog na Konzervatoři Jana Deyla v Praze.
Sbor a orchestr řídí prof. Pavel Šporcl: Petr Šporcl se řadí mezi nejlepší současné violoncellisty české hudební scény. Na violoncello začal hrát v sedmi letech na LŠU v Českých Budějovicích u prof. R. Weisse. Jeho mimořádný hudební talent se projevoval již od útlého mládí a o budoucí profesi nemohlo být pochyb. Ve studiích pokračoval na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. F. Pišingera a AMU v Praze u prof. D. Veise. Během studií na AMU byl na základě konkursu vybrán jako jeden ze třiceti studentů z celého světa a dostal nabídku stipendia v USA. Stal se studentem S.M.U. Dallas,USA. Byl žákem Ch. Adkinse. Studium v USA úspěšně dokončil a obdržel „ARTIST CERTIFICATE IN CELLO“. V r. 1995 také úspěšně absolvoval AMU v Praze. Poté 5 let působil jako koncertní mistr violoncell Pražské komorní filharmonie a v r. 1995 byl u zrodu M. Nostitz Quarteta a dva rok byl členem Škampova kvarteta. Petr Šporcl je laureátem několika mezinárodních soutěží (Corpus Christi - USA, Beethovenův Hradec, Pražské jaro, Cremona – Itálie). Petr Šporcl pedagogicky působí v ZUŠ Olešská a od roku 2012 vyučuje na Konzervatoři Jana Deyla. Jako lektor je zván na hudební kurzy komorní i sólové hry v Čechách, Anglii, Holandsku a USA.


Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 9. září 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Iva Hlaváčková – soprán, Pavel Kohout – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 23.9. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Jakub Junek - housle, M. Moudrý – varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 9. září 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Iva Hlaváčková – soprán, Pavel Kohout – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz