[english]

Varhanní nešpory 6/2019

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní za finanční podpory MČ Praha 1 v pondělí 17. června 2019 od 18.00 hod. v zahradě Velkopřevorského paláce (v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie pod Řetězem) Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby.

vstup na koncert je volný


Účinkují

Smíchovská komorní filharmonie
Josef Vondráček
– dirigent
Radek Matoušek, Luděk Kinkal - trubka
Bohuslav Matoušek, Alex Štěrba - housle

PROGRAM:

Francesco Onofrio Manfredini(1684 – 1762): Koncert D dur pro dvě trubky a orchestr
Allegro – Largo – Allegro
Sólisté: Radek Matoušek, Luděk Kinkal
Johann Sebastian Bach(1685 – 1750): Koncert pro dvoje housle a orchestr d moll BWV 1043
Alegro – Andante – Allegro
Slólisté: Jan Štěrba, Bohuslav Matoušek
Johann Christian Bach(1735 – 1782): Sinfonia D dur, Op. 18, č. 4
Allegro con brio–Andante–Rondo,Presto

Smíchovská komorní filharmonie byla založena v září roku 2003. Původním jejím záměrem bylo sdružovat vynikající absolventy základních uměleckých škol, jejich pedagogy a zdatné amatérské hudebníky žijící či pracující v Praze 5 Smíchov. U jejího zrodu byli dva ředitelé základních uměleckých škol - Pravoslav Kohout, ředitel ZUŠ Štefánikova, Praha 5, a Josef Vondráček, ředitel soukromé základní umělecké školy Music Art. Orchestr má za sebou řadu velmi úspěšných koncertů v předních pražských koncertních síních Rudolfinum - Dvořákova síň, Obecní dům - Smetanova síň, Národní dům na Smíchově, Palác Žofín a mnoho dalších. Orchestr pravidelně spolupracuje s pěveckým sborem ČVUT a se sborem katedry hudební výchovy PedFUK, se kterými provedl řadu významných děl. V roce 2011 orchestr ve spolupráci s katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Sdružením soukromých škol uspořádal benefiční koncert pro oběti neštěstí v jaderné elektrárně v japonské Fukušimě. Od roku 2011 pořádá orchestr pravidelně benefiční koncerty. Pro svoji atmosféru a profesionální výkony si orchestr oblíbilo mnoho významných koncertních umělců předních operních scén, např. Roman Janál, Livia Obručnik-Vénosová, Michaela Zajmi, Václav Lemberk, Lucie Kaňková, Daniel Klánský a mnoho dalších. V roce 2012 oslovila ke spolupráci orchestr kapela ČECHOMOR s projektem Proměny. V roce 2012 doprovázel americkou zpěvačku Suzenne Vega a poté orchestr realizoval nahrávku na její nové CD, které vyšlo v USA. S kapelou ČECHOMOR orchestr natočil výroční DVD z Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Uplynulé Vánoce orchestr doprovázel koncerty Petry Janů a připravuje rockový projekt „Petra-Petřina“ na příští koncertní sezónu.
Josef Vondráček po studiích na konzervatoři (1977), kde absolvoval hru na violu a žesťové nástroje, odešel jako výkonný hráč k vojenskému dechovému orchestru do Tábora. Zde působil nejen jako hráč ve vojenském orchestru, ale i jako sólista v tamním symfonickém orchestru, se kterým provedl řadu sólových violových koncertů. Po roce 1989 dokončil přerušená studia dirigování na pražské konzervatoři, kde studoval u prof. Formáčka, Klemense a Vodňanského. Věnuje se aranžování a instrumentaci skladeb pro symfonické a dechové orchestry. Velký úspěch měly jeho instrumentace Gershwinových skladeb na Pražském jaru 1998, které provedl sir. L. Pešek s Hudbou hradní stráže a PČR. Působí také jako externí pedagog na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako pedagog a umělec získal i několik mezinárodních ocenění: 2002 ECNAIS, 2004 USA Minnesoty, 2011 medaili za zásluhy o rozvoj soukromého školství. Je zakladatelem (1991) a ředitelem Soukromé základní umělecké školy Music Art, která je od roku 2009, jako jediná v ČR, fakultní školou Univerzity Karlovy. Své dirigentské a pedagogické působení zaměřuje na práci s amatérskými orchestry a muzikanty.
Radek Matoušek se začal hře na trubku věnovat ve svých devíti letech na Základní umělecké škole v Třeboni a ve studiu pokračoval na Pražské konzervatoři u profesora Miroslava Kejmara. Dnes působí jako první trumpetista Smíchovské komorní filharmonie a první trumpetista Pražského filmového orchestru. Vystupuje také jako sólista v kostelech doprovázen na varhany. Také se věnuje začínajícím a mladým trumpetistům a vyučuje na soukromé základní umělecké škole Music Art a základní umělecké škole Na Popelce. Mezi jeho úspěchy patří čestné uznání na mezinárodní žesťové soutěži v Brně a třetí místo na mezinárodní soutěži žesťových souborů v německém Passau.
Luděk Kinkal se narodil v Rakovníku v roce 1962. Tamtéž vychodil základní školu. V roce 1981 absolvoval Vojenskou hudební školu v oboru trubka a v roce 1984 získal absolutorium na Pražské konzervatoři u prof. Svejkovského. V roce 2006 získal absolutorium v oboru dirigování u prof. Lhotského. Od roku 1981 až do roku 2007 působil jako sólista na trubku a příležitostný dirigent u Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Do dnešní doby externě spolupracuje jako trumpetista se Státní operou, Českou filharmonií, SOČR a FOK. Pro hudbu Hradní stráže a Policie ČR píše instrumentace a skládá vlastní skladby. Na základní škole v Cerhenicích vyučuje hudební výchovu a v základní umělecké škole Music Art vyučuje hru na klavír. Od ledna 2019 je dirigentem Smíchovské komorní filharmonie.
Bohuslav Matoušek se narodil v roce 1949 v Havlíčkově Brodě. Hře na housle se začal učit v pěti letech ve třídě profesora Zdeňka Němce a jeho studentem zůstal až do svých osmnácti. Od třinácti let také dojížděl do Prahy na soukromé hodiny k profesoru Jaroslavu Pekelskému. Několikrát se zúčastnil celostátní houslové soutěže Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí a pokaždé také zvítězil (1962 absolutní vítězství, 1963 a 1966 laureát soutěže). Jeho dalším úspěchem byla 1. cena v rozhlasové soutěži za interpretaci české soudobé hudby v roce 1965. Po maturitě na havlíčkobrodském gymnáziu studoval na Hudební Akademii Múzických Umění v Praze u prof. Jaroslava Pekelského a později u prof. Václava Snítila. Již ve svých jednadvaceti letech vystoupil poprvé na festivalu Pražské Jaro. Dva roky poté (1972) pak získal na mezinárodní soutěži téhož festivalu 1. cenu. Přestože mu vítězství na Pražském Jaru přineslo mnoho nabídek na zahraniční angažmá, žádné z nich se po několik let nerealizovalo vzhledem ke vztahu mladého umělce k tehdejšímu režimu. V roce 1977 přišlo pozvání k japonskému Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, následující dva a půl roku v Tokiu působil jako koncertní mistr a sólista. Po návratu z Japonska (1980) se stal primáriem Stamicova kvarteta, v němž působil 15 let. V současnosti se Bohuslav Matoušek věnuje jak dráze sólového a komorního hráče tak i pedagogické činnosti. Již od dob svých studií (1963) spolupracuje se svým stálým klavírním partnerem Petrem AdamcemVýznamného mezinárodního ohlasu se dostalo také ojedinělému souboru čtyř kompaktních disků, na kterých je shrnuto dílo skladatele Bohuslava Martinů pro koncertantní housle (violu) a orchestr. Nemalou část Matouškova života zvláště posledních let zaujímá již výše zmíněná pedagogická činnost. V současné době vede houslovou třídu na pražské Hudební Akademii Múzických Umění a na brněnské Janáčkově Akademii Múzických Umění.

Aktuality

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 9. září 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Iva Hlaváčková – soprán, Pavel Kohout – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 23.9. 2019 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Jakub Junek - housle, M. Moudrý – varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 9. září 2019 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2.
Účinkuje: Iva Hlaváčková – soprán, Pavel Kohout – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více zde.JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz