[english]

Dokumenty

Prohlášení k oslavám sv. Jana Nepomuckého 2009, 09.05.2009
Od roku 1991 se Společnost pro duchovní hudbu v Praze angažovala v pořádání oslav slavnosti sv. Jana Nepomuckého. Páteří „našich“ oslav byla trojakce: svatojánské nešpory u sv. Tomáše u augustiniánů, přechod liturgickým průvodem přes Karlův most se zastávkou a litaniemi u světcovy sochy a závěrečné požehnání v kostele sv Františka u křižovníků.
Netřeba podotknout, že když jsme v roce 1991 začínali, neštěkl po sv. Janu ve společnosti i v církvi ani pes. Tedy kromě mše svaté „ze sv. Jana“.
Toto naše liturgické křepčení našlo od počátku odezvu mezi pražským klérem, pěkně dlouhý presbytář byl vždy plný tak, že se zpěváci tlačívali na krajíčku. Po dobu svého pražského pobytu si hlavní celebraci nikdy nedal ujít nuncius arcibiskup Giovanni Coppa. Říkám „naše“, přestože organizátory byli i křižovníci a augustiniáni, ale dát vše dohromady, připravit co se bude zpívat a zaplatit nějaká ta hmotná dobra (trubači, muzikanti), sehnat zpěváky a obstarat noty, to byla zásluha vždy SDH, potažmo pana doktora Eliáše.
Jak léta běžela, začínala být tato akce podhradí být koordinována s mší svatou v katedrále a vybudovala si již tradiční několikasethlavé publikum či spíše zástup tradičních svatojánských poutníků. Takhle to šlo v den slavnosti až do loňského roku.
Letošního roku aktivně vystoupila skupina aktivistů okolo pana Bergmana, pražského předního lodníka a ředitele Muzea Karlova mostu s iniciativou uspořádat oslavy ve velkém stylu. Pan Bergman cítí ke svatému Janu silný osobní vztah, chápe jej právem jako patrona „lidí od vody“ a je schopný fundraiser.
http://www.muzeumkarlovamostu.cz/akce/muzeu/navalis/
Oslovil pražské arcibiskupství a to jeho volání po spolupráci neoslyšelo a do spolupráce s panem Bergmanem, což se projevilo informací v březnovém ACAPu č.j. 1499/2009:
19. března roku 1729 papež Benedikt XIII prohlásil blahoslaveného Jana Nepomuckého za svatého. Výročí této slavné události si připomeneme o svátku sv. Jana Nepomuckého v sobotu dne 16. května v 10 hodin při eucharistické slavnosti v naší katedrále. … V 17 hodin téhož dne budou v katedrále svatojánské nešpory.
Na schůzce, které jsem se za SDH zúčastnil,- se v intencích pana kardinála a Svatovítské kapituly, na jejíž bedra církev pořádání letošních oslav vložila, dohodl následující program: V pátek 15.5. Budou v katedrále svatojánské litanie (F.Brixi – PKS – Josef Kšica) od 17:30, od 18 bude pontifikální mše svatá a po ní se slavící průvodem pod organizací Muzea Karlova mostu odeberou na tentýž, kde bude na místě svržení slavnostně odhalena a požehnána restaurovaná mřížka. Poté pan kardinál požehná ze schodů křižovnického kostela poutníky relikviářem a budou následovat „velkolepé vodní představení pod Karlovým mostem s barokní iluminací a ohňostrojem a největšími benátskými gondolami v Praze“.
Zvažoval jsem, jak se vlastně má SDH při takovém vývoji situace cítit. Nakonec mi došlo, že toto vyznění je vlastně to nejlepší, čeho jsme mohli naším téměř dvacetiletým úsilím dosáhnout. Svátek sv. Jana se stal z společností (i trochu církví) opomíjeného dne významnou událostí a oslavy budou daleko honosnější a s větším společenským (a jak pan kardinál doufá i evangelizačním) dopadem. Tím se role SDH stala zbytečnou. Nikoli proto, že snaha zkrachovala, ale proto, že snaha byla naplněna. SDH je vlastně jednou z organizací, jejímž konečným cílem je vlastní zánik, až stav duchovní hudby bude natolik dobrý, že role SDH bude zbytečná. Nyní se povedlo na malém kousku pole naší působnosti. Zaplevelených rolí však zůstává ještě dost kam se jen podíváme.
Proto navrhuji PT členstvu a zejména těm, kteří si libují spíš v duchovnější atmosféře a gregoriánském zpěvu než v ohňostrojích a břeskných fanfárách, aby tuto skutečnost přišli společně s námi oslavit na výše zmíněné (latinské chorální) svatojánské nešpory v katedrále VVV. Noty jsou na internetu a sraz zpěváků bude v 16 hodin v sakristii.

Prohlášení o neprohlášení, 15.03.2008

Ono nějaké oficiální prohlášení bývá málokdy k dobrému. Většinou řeší nějakou krizovou situaci, kterou prohlašující nemá možnosti řešit jinak, než prohlášením, chartou, peticí.

Jsme rádi, že taková krizová situace podle našeho názoru v duchovní hudbě zatím nenastala. Tiskovou zprávu k nějaké své akci také zatím nemáme, takže zatím prohlašujeme, že zatím nic neprohlašujeme.

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 2. 9. 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Olga Koblížková - soprán, Drahoslav Gric - varhany. Program: A. Dvořák, G. F. Haendel, A. Vivaldi, W. Gomez, M. Lorenc, E. Kohler, J. G. Rheiberger. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2024 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Veronika Kaiserová – soprán, Ivana Michalovičová – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. května 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany. Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz