[english]

Externí akce podpořené SDH

Premiera duchovní opery
Náš dlouholetý spolupracovník Jan Fila píše:

Milí přátelé,
rád bych vás všechny pozval na dvě premiéry mé opery Stalo se Slovo na námět středověkých pašijových her. Premiéry se uskuteční v sobotu 17. a v neděli 18. května vždy od 20:30 v kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ulici. Všechny vás moc rád uvidím!

Jan Fila
www.janfila.com
PS od JiKu:
1) Vstup zdarma 2) V tak pozdní hodinu je to proto, že k představení je třeba tma. druhá strana pozvánky druhá strana pozvánky druhá strana pozvánky

Absolventský koncert Hozy Fily
29. 2. 2008 měl absolventský koncert skladatel Jan Fila. Absolvoval Stabat Mater pro sóla, smíšený sbor, varhany a symonický orchestr. A pěkným Stabat Mater!
Pomohli jsme jemu i konzervatoři :-) a zaplatili sbor a profi nahrávku konceru. Info na Jan Fila.

Dny soudobé hudby 2007
Na hranici mezi podporou externí akce a spolupořadatelstvím. Každopádně díky této aktivitě zaujímá nyní duchovní hudba v rámci současné moderní arteficiální hudební scény místo důstojné.
Blíže o přehlídce na Blogu.

Vox 007
a před tím i 006 a 005 :-)
Podívejte se na web.

Spiritualfest 2007
a předtím i ročník 2005, 2006. Podívejte se sami na jeho web.

Aktuality

Koncert duchovní hudby se koná v pondělí 30. dubna 2018 v 16,00 hod. v kostele sv. Kateřiny. Účinkují Robert Hugo – varhany, Michaela Šrůmová - soprán. Více ZDE Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Prahy 2.
Vstup na koncert je volný. JE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 16.dubna 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie Pod řetězem koncert duchovní hudby. Účinkují K.Jansová- - flétna, I. Chřibková - varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Koncert duchovní hudby se koná ve středu 21. března 2018 v 16,00 hod. v kostele sv. Kateřiny u příležitosti 333. výročí narození J.S. Bacha.Účinkují Ženský pěvecký sbor Bubureza, LUX IUVENES PRAGA,Miloslava Vítková – sbormistr, Jakub Waldmann – dirigent, Petr Mašlaň – cemballo, Přemysl Kšica – varhany. Více ZDE Projekt probíhá za podpory Městské části Prahy 2. Vstup na koncert je volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz