Požadavky na lit. zpěv se zaměřením na zpěv lidu

Čistě liturgické:

Umělecké:

Pastoračně-technicko-liturgické: