Září 2002:

 
Sobota 7.9. chrámu Povýšení sv. Kříže v Jihlavě  18:00
V rámci festivalu "Mahler Jihlava" 2002 uvedeme  tento program:
Zdeněk Lukáš : Missa brevis 
Zdeněk Fibich : Missa brevis in F 
Bruckner, Mácha, Croce, Vittoria 
Účinkují: Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, Malý komorní orchestr Jihlava, 
dirigent Pavel Jirák  
Zdroj informací: e-mail 
Sobota 7.9. chrám sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře 19:00
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora
Účinkuje Trio cantabile (L. Vernerová - soprán, V. Kunt - flétna, L. Härtelová - harfa)
Program: Händel, Bach, Mysliveček aj.
Zdroj informací: e-mail 
Neděle 15.9. starokatolický chrám sv. Vavřince, Praha - Petřín 15:00
Nedělní odpolední koncert, Pražský umělecký kvartet (Claudio Monteverdi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Jacob de Kerle, Tomas Luis de Victoria, Jacob Gallus Handl) Jako Hosté D. Dohnalová – příčná flétna a D. Pohlreich – varhany uvedou árii a sonátu od Georga Fridricha Händla. Koncert uzavře volné komorní sdružení VOKS – vede M.Kvěchová- se skladbami období 19. až 20. století
Zdroj informací: e-mail 
Neděle 15.9.  Praha 
Začínají Svatováclavské slavnosti 2002
Zdroj informací: vlastní 
Pondělí 16.9. svátek sv. Ludmily, kostel sv. Jiří na Pražském hradě 17:00
Nešpory ze svátku sv. Ludmily, Následuje mše sv. v 18 hod., při které kražský katedrální svor provede vložky Svatoroční muziky A. Michny ke sv. Ludmile
Zdroj informací: e-mail 
Pátek 20.9. kostel Nejsvětější Trojice, Dobříš  19:00
Benefiční koncert Pocta českým patronům
písně ze starých kancionálů, Týnská schóla
Zdroj informací: e-mail 
 

 

 Sklad vzdálených akcí: