Přehled příležitostí, při kterých se můžete s duchovní hudbou setkat:

při liturgii
na koncertě
při jiné příležitosti

Říjen 2001:

Sobota 6.10. Ústí nad Orlicí
Festival sv. Cecílie - varhaníci
Zdroj informací: http://dekanstvi-uo.web.worldonline.cz/

 
Neděle 7.10. kostel sv. Ignáce Praha 2 11.00
Mše svatá, Motetta: Eben: Introit z liturgických zpěvů svátku sv. Terezie (ženský sbor)
L. Vittoria: Ave Maria, G.P. da Palestrina: Agnus Dei -Missa brevis, Super flumina
Dopňujeme chorální De angelis. Svatoignácký sbor.
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 7.10. kostel sv. Jiljí, Praha 1 18.30
Mše svatá, Jan Zach: Missa in G se smyčcovým orchestrem. Křižovnický sbor - Wowes-collegium
Zdroj informací: e-mail

 
Úterý  9.10.  kostel sv. Prokopa na Žižkově, Praha 3  19:30
Koncert duchovní hudby v rámci Žižkovského podzimu, Bach, Schütz, Scarlatti, Fibich, Janáček, Bartholdy. Pražský katedrální sbor (J.Kšica) a sólisté.
Zdroj informací: program Žižkovského podzimu a http://www.zizkov.cz/festival/

 
Sobota 13.10. Ústí nad Orlicí
Festival sv. Cecílie - sbory
Zdroj informací: http://dekanstvi-uo.web.worldonline.cz/

 
Sobota 13.10. Plzeň
Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze 2001
Zdroj informací: http://www.volny.cz/urede/

 
Sobota 13.10. Ústí nad Orlicí 16:30
Festivalová mše sv. 
Zdroj informací: http://dekanstvi-uo.web.worldonline.cz/

 
Neděle 14.10. bazilka sv. Jakuba - Praha 11:00
Mše svatá, František Picka: Missa in B, Kantores pragenses, J.Hercl
Zdroj informací: http://www.cantores-pragenses.2xs.net/

 
Středa  17.10.  kostel sv. Jiljí, Praha 1  20:00
Varhanní koncert, hraje Petr Chaloupský, vstupné dobrovolné
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 21.10. katedrála sv. VVV - Praha 9:30
Mše svatá, Missa Papae Marcelli od G.P.da Palestriny a vokální polyfonie, zpívá Týnská schóla
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle  21.10. Uspenskij chrám na Olšanských hřbitovech, Praha   15:00
Koncert duchovní hudby v rámci Žižkovského podzimu, Pěvecký sbor pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.
Zdroj informací: program Žižkovského podzimu a http://www.zizkov.cz/festival/

 
Úterý  23.10.  Žižkův sbor CČH, náměstí Barikád, Praha 3  19:30
Koncert duchovní hudby v rámci Žižkovského podzimu, Bach, Bruckner, Křížkovský, Janáček, Pololáník, Dvořák. Brněnský filharmonický sbor (Petr Kolář).
Zdroj informací: program Žižkovského podzimu a http://www.zizkov.cz/festival/

 
Čtvrtek  25.10. kostel sv. Štěpána, Praha 2  18:00
Koncert k 650-tému výročí Posvěcení kostela:
B.M.Černohorský: Quare Domine, A. Vivaldi: Gloria, J. Blabla: Dvě improvizace pro smyčcový orchestr, J. Hanuš: Píseň bratra slunce, B.M.Černohorský: Laudetur
Svatoignácký sbor
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 28.10. bazilka sv. Jakuba - Praha 11:00
Mše svatá, Antonín Janda: Missa "pro pace", Kantores pragenses, J.Hercl
Zdroj informací: http://www.cantores-pragenses.2xs.net/

nahoru

Zašlete, prosím, informaci o Vašich akcích!