Přehled příležitostí, při kterých se můžete s duchovní hudbou setkat:

při liturgii
na koncertě
při jiné příležitosti

Prosinec 2001:


Sobota  1.12. Pardubice - Velký sál Domu hudby  14:00 
Adventní koncert sborů, pořádá Effatha, CB
Zdroj informací: http://www.effatha.cz/advent/

 
Neděle 2.12. katedrála Božskeho Spasitele v Ostravě 16:00 
Adventní varhaní koncert,  D.Buxtehude, J.Pachelbel, J.S.Bach, F.Mendelssohn, a L. Janáček, hraje Pavel Rybka
Zdroj informací: e-mail

 
Středa 5.12. kostel sv. Jiljí,  Praha 1  18.30
Mše sv. v latinském jazyce, W. Byrd, T.L. De Victoria, G.P. da Palestrina:  Motteta
zpívá Coro Cattolica Miláno, Itálie
Zdroj informací: www stránky

 
Sobota 8.12. P.M. ve Strašnicích, Praha 1 18.00
Neposkvrněné početí P. Marie, poutní mše sv. Bohuslav Korejs Missa VI a další
Zdroj informací: http://tynsky.duch.cz/planakce.html

 
Sobota 8.12. kostel sv. Jiljí, Praha 1 18.30
Neposkvrněné početí P. Marie, Frantisek Picka: Missa in F, op. 17 sbor, varhany
Křižovnický sbor - Wowes-collegium
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 9.12. bazilika sv. Markéty Praha 6  9.00
G. P. da Palestrina: Missa Jezu N. Redemptor.
Zdroj informací: http://www.vira.cz/program/co-aktualni.htm

 
Neděle 9.12. kostel sv. Ignáce Praha 2 11.00
Adventní moteta a Gorecki: Totus tuus, Svatoignácký sbor
Zdroj informací: e-mail

 
Sobota  15.12.  Refektář Emauzského kláštera, Praha 2  16:00
F.Manfredini, G.F.Haendel: Konc.pro hoboj a orch, A.Vivaldi Gloria, Sbor a orchestr kláštera Emauzy 
Zdroj informací: e-mail

 
Sobota  15.12.  hrad Křívokát  15:00
Vánoční koncert SUDOP, J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"
Zdroj informací: http://www.vira.cz/program/co-aktualni.htm

 
Neděle  16.12.  -Radotín, kostel sv. Petra a Pavla  15:00
Vánoční koncert SUDOP, J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"
Zdroj informací: http://www.vira.cz/program/co-aktualni.htm

 
Neděle 16.12.  Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích (Praha)  15:00
Adventní benefiční koncert pro Sdružení na pomoc dětem s handicapy
B.M. Černohorský, J.S. Bach, C. Monteverdi, G.F. Telemann, A. Stradella J.H. Gallus, Seger, A. Lotti, A. Dvořák. Účinkují Adolf Melichar, Vladimír Jelen, Vokální soubor Vaganti (diriguje Martin Konvalinka), Jan Pěruška 
Zdroj informací: e-mail

 
Středa  19.12. Kulturní dům ve Šluknově 19.00 
EJHLE, OPĚT OBNOVUJEM´ NAROZENÍ PAMÁTKU
Účinkuje Trio cantabile A. Vivaldi, J. Mysliveček, L. Spohr, pastorely J. J. Ryby aj.
Zdroj informací: e-mail

 
Čtvrtek  20.12. Betlémská kaple, Praha 1 v 19.30 
Dobročinný koncert J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"
Hudebníci z Prahy a okolí a Collegium 419  diriguje J.Zicha
Zdroj informací: www

 
Pátek  21.12. Kulturní dům U Labutě, Říčany u Prahy v 19.30 
Koncert J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"
Hudebníci z Prahy a okolí a Collegium 419  diriguje J.Zicha
Zdroj informací: www

 
Sobota  22.12. Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1 v 16.00 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"
Bach-Collegium Praha, dirigent Vladimír Novák
Zdroj informací: e-mail

 
Pondělí 24.12. kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chomutov 22:30
Gregoriánský chorál - Introit, Alleluja, Communio, Jan Evangelista Kypta: MISSA PASTORALIS in A po bohoslužbě: Antonio Vivaldi :  Concerto in C pro dvě trubky, smyčce a basso continuo v podání chrámového sboru a orchestru.
Zdroj informací: e-mail

 
Pondělí 24.12. kostel Narození Panny Marie v Malé Chuchli (Praha) 24:00
Půlnoční mše sv. latinská se zpěvem gregoriánského chorálu
Zpívá kdo přijde
Zdroj informací: vlastní

 
Pondělí 24.12. kostel Ondřejov 24:00
J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"
Hudebníci z Prahy a okolí a Collegium 419
Zdroj informací: http://www.learning.cz/rybovka/verejnost.htm

 
Pondělí 24.12. katedrála VVV 24:00
Půlnoční bohoslužba slova, J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"
Pražský katedrální sbor, diriguje J. Kšica
Zdroj informací: vlastní

 
Úterý 25.12. kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chomutov 10:00
Gregoriánský chorál - Introit, Alleluja, Communio, Jan Evangelista Kypta: MISSA PASTORALIS in A po bohoslužbě: Antonio Vivaldi :  Concerto in C pro dvě trubky, smyčce a basso continuo v podání chrámového sboru a orchestru.
Zdroj informací: e-mail

 
Úterý 25.12. kostel Hrusice 10:15
J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"
Hudebníci z Prahy a okolí a Colegium 419
Zdroj informací: http://www.learning.cz/rybovka/verejnost.htm

 
Úterý 25.12. kostel sv. Ignáce Praha 2 11.00
Slavnost Narození Páně: F.X.Brixi: Missa pastoralis pro sóla, sbor a smyčce
G.F.Handel: 2 sbory z oratoria Mesiáš
Zdroj informací: e-mail

 
Úterý  25.12. Kostel sv. Václava Na Smíchově, Praha 5  16.00 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"
Bach-Collegium Praha, dirigent Vladimír Novák
Zdroj informací: e-mail

 
Úterý 25.12. kostel sv. Jiljí, Praha 1 18.30
Slavnost Narození Páně Jan František Novák (?-1771): Missa Pastoralis in D
[Gloria z Františka Xavera Brixiho (1732-1771): Missa Pastoritia in D]
Šimon Brixi: Laetentur caeli
Křižovnický sbor - Wowes-collegium
Zdroj informací: e-mail

 
Středa 26.12. kostel Mnichovice 17:30
J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"
Hudebníci z Prahy a okolí a Collegium 419
Zdroj informací: http://www.learning.cz/rybovka/verejnost.htm

 
Čtvrtek 27.12. kostel sv. Jiljí, Praha 1 18.00
J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"
Hudebníci z Prahy a okolí a Colegium 419
Zdroj informací: http://www.learning.cz/rybovka/verejnost.htm

nahoru

Zašlete, prosím, informaci o Vašich akcích!

nahoru