Březen 2002:

Neděle 10.3. BRNO, Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie.  9.45 
duchovní hudba (gregoriánský chorál, S. Mach Meditace pod křížem,...)
Zdroj informací: www.vira.cz

 
Neděle 10.3. kostel sv. Jakuba v Hostivicích 15.00
Benefiční koncert duchovní hudby - pro opravu varhan
Zelenka, Tůma, účinkuje Pražský katedrální sbor, řídí Josef Kšica. Vstupné dobrovolné.
Zdroj informací: vlastní

 
Středa 13.3. stanice Vltava - live 20.00
Koncert duchovní hudby ze Studia I Českého rozhlasu v Praze
Účinkují: sbor Naši pěvci, sbm. Lydie Härtelová, Lukáš Vendl - varhanní
pozitiv, klavír, uvádí Alfred Strejček
Program: Amsterodamský kancionál, Kodály, Tůma, Kuhnau, Händel, Dvořák
Zdroj informací: e-mail

 
Pátek 15.3. kaple Arcibiskupského gymnázia, Nám. Míru, Praha 19.45
Koncert duchovní hudby raného německeho a italského baroka (Schein, Schütz, Gesualdo) - autoři u nás málo hraní. Délka koncertu cca 50 minut. Vstupné dobrovolné.
Colegium 419
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 17.3. katedrála VVV, Praha, po nešporách v 17.00
Program postní duchovní hudby
Zelenka: O vos omnes, In monte Oliveti, Tůma: Stabat Mater ..., účinkuje Pražský katedrální sbor, řídí Josef Kšica. Vstupné dobrovolné na potřeby chrámové hudby.
Zdroj informací: vlastní

 
Úterý 19.3. Panna Maria Vítězná (u Pražského Jezulátka) Praha 1 18.15
Slavnost  sv. Josefa 
František Brixi (1732-1771): Missa brevis in B sóla, sbor, malý orchestr a varhany 
Křižovnický sbor - Wowes-collegium
Zdroj informací: e-mail

 
Sobota 23.3. sv.Jakuba v Praze 5, Stodůlky  16.00
Koncert duchovní hudby: sborová motteta (Palestrina, Byrd, Vittoria) 
Tůma: Stabat Mater
emauzský chrámový sbor, Praha
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 24.3. Emauzský klášter, refektář, Praha  16.00
Koncert duchovní hudby: sborová motteta (Palestrina, Byrd, Vittoria) 
Telemann: Koncert pro violu a orch, Gassmann: Divertimento
Tůma: Stabat Mater
emauzský chrámový sbor, Praha
Zdroj informací: e-mail

 
Sobota 23.3. chrám sv. Bartoloměje, Napajedla 16.30
Koncert v rámci velikonočního festivalu duchovní hudby
Canticum Camerale Zlín, dirigent Tomáš Ibrmajer 
Nanini, Orlando di Lasso, T. L. da Victoria,  Antonín Tučapský, Sergej Rachmaninov 
BG Oktet Ostrava, umělecký vedoucí Vladimír Maňas
spirituály,  Otto Albert Tichý, Benjamin Britten, Petr Eben, Maurice Duruflé 
Zdroj informací: e-mail

 
Květná neděle 24.3. kostel sv. Františka (u Křižovníků),  Praha 1 9.00
postní moteta  (Fr. Picka, J.C.Sychra, J.Wowes), sbor a capella
Křižovnický sbor - Wowes-collegium
Zdroj informací: e-mail

 
Květná neděle 24.3. kostel sv. Tomáše, Praha 1 9.30
A. Gabrieli - Missa brevis (komplet), J.D.Zelenka - Caligaverunt oculi mei, 
G.P.Palestrina - O bone Jesu 
zpívá svatotomášský sbor
Zdroj informací: e-mail

 
Květná nedělě 24.3. kostel sv. Vojěcha, Vojtěšská ulice, Praha 10.00
Mše sv. se zpěvem chorálních pašijí, po mši:
František Picka:"Umuceni Kristovo" 8 mužských sborů a capella
Zdroj informací: e-mail

 
Květná nedělě 24.3. kostel sv. Štěpána, Štěpánská ulice, Praha 16.00
křížová cesta u sv. Štěpána: Pergolesi: Stabat Mater
zpívá svatoignácký sbor, orchestr, sólisté
Zdroj informací: e-mail

 
Květná nedělě 24.3. kostel sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze. 17.00
Koncert duchovní hudby "Pláč spravedlivých", soubor Vaganti
Zdroj informací: plakát

 
Květná nedělě 24.3. bazilika  sv. Jakuba na Starém Městě, Praha 17.00
Cantores Pragenses & Collegium Strahoviense
A. Dvořák: Stabat Mater
(Odkaz na CP neuvádíme, mají nepříjemně hacknuté stránky)
Zdroj informací: plakát

 
Zelený čtvrtek 28.3. kostel sv. Tomáše, Praha 1 16.00
A. Gabrieli - Missa brevis (Kyrie, Gloria), J.D.Zelenka - Caligaverunt oculi mei, Ecce quomodo moritur iustus, chorál - Ubi caritas,  Adoro te devote, Pange lingua gloriosi
zpívá svatotomášský sbor
Zdroj informací: e-mail

 
Zelený čtvrtek 28.3. kostel sv. Ignáce Praha 2 17.30
mše sv.: postní motteta (Vittoria, Palestrina,..)
zpívá svatoignácký sbor
Zdroj informací: e-mail

 
Velký pátek 29.3.  kostel sv. Tomáše, Praha 1 12.15
Pašije podle sv. Jana, F. Anerio - Christus factus est, A. Lotti - Vere languores, G.P.Palestrina - Popule meus, (T.L.Vittoria - Popule meus)
chorál - Christrus factus est,  Ecce lignum Crucis, Stabat mater 
zpívá svatotomášský sbor
Zdroj informací: e-mail

 
Velký pátek 29.3. kostel sv. Františka (u Křižovníků),  Praha 1 15.00
František Picka (1873-1918): velkopáteční moteta, sbor a capella
Křižovnický sbor - Wowes-collegium
Zdroj informací: e-mail

 
Velký pátek 29.3. katedrála sv. Petra a Pavla, Brno 15.00
V rámci Velkopatečních obřadů s otcem biskupem skladby G.P. da
Palestriny, F.Duranteho, J.S.Bacha a A.Brucknera.
Dómský smíšený sbor pod vedením Petra Koláře
Zdroj informací: e-mail

 
Velký pátek 29.3. kostel sv. Ignáce Praha 2 17.30
velkopáteční obřady: (Palestrina, Anerio, Perti)
zpívá svatoignácký sbor
Zdroj informací: e-mail

 
Velký pátek 29.3. bazilika  sv. Jakuba na Starém Městě, Praha 17.30
Cantores Pragenses & Collegium Strahoviense
A. Dvořák: Stabat Mater
(Odkaz na CP neuvádíme, mají nepříjemně hacknuté stránky)
Zdroj informací: plakát

 
Velký pátek 29.3. Panna Maria Vítězná (u Pražského Jezulátka) Praha 1 18.15
František Picka (1873-1918): velkopáteční moteta, sbor a capella
Křižovnický sbor - Wowes-collegium
Zdroj informací: e-mail

 
Hod Boží velikonoční 31.3. kostel sv. Františka (u Křižovníků),  Praha 1 9.00
František Brixi (1732-1771: Missa integra solemnis
Fr. Picka (1873-1918): Offertorium "Terra tremuit"
Křižovnický sbor - Wowes-collegium
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 31.3. katedrála sv. Petra a Pavla, Brno 10.30
Při pontifikální mši sv. Z. Fibich, Missa in F.
Dómský smíšený sbor s Brněnským filharmonickým sborem Beseda Brněnská, orchestrem a sólisty pod vedením Petra Koláře
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 31.3. kostel sv. Ignáce Praha 2 11.00
mše sv. : Palestrina : Missa brevis, Michna: Svatroční muzika
zpívá svatoignácký sbor
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 31. 3. Chrám sv. Filipa a Jakuba Zlín, 16.30 
Koncert v rámci velikonočního festivalu duchovní hudby
SPS Dvořák Zlín, dirigent Josef Surovík
Antonín Dvořák: Mše D dur 
Canticum Camerale Zlín, dirigent Tomáš Ibrmajer 
H. L. Hassler, G. P. da Palestina,  R. Farrant, K Nystedt, Tradicionály
Zdroj informací: e-mail

 
Hod Boží velikonoční 31.3. bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově 18.00
W.A. Mozart: Mše Cdur, Korunovační 
Collegium Strahoviense
Zdroj informací: e-mail

 
Hod Boží velikonoční 31.3. kostel sv. Jiljí,  Praha 1 18.30
František Brixi (1732-1771: Missa integra solemnis
Fr. Picka (1873-1918): Offertorium "Terra tremuit"
Křižovnický sbor - Wowes-collegium
Zdroj informací: e-mail