Přehled příležitostí, při kterých se můžete s duchovní hudbou setkat:

při liturgii
na koncertě
při jiné příležitosti

Duben 2002:

Středa 3.4. Koncertní síň Atrium, Čajkovského 12, Praha 19.00
Pražští Pěvci - J.S.Bach : Janovy Pasije
Zdroj informací: e-mail

 
Sobota 6. 4. Chrám sv. Františka Xaverského, Uherské Hradiště 16.30 
Koncert v rámci velikonočního festivalu duchovní hudby
Societas Incognitorum, umělecký vedoucí - Eduard Tomaštík 
Hans Leo Hassler, Pietro Andrea Ziani, Johann Hermann Schein, Giovanni Valentini, Adam Václav Michna, William Byrd, Heinrich Schütz, Bonifazio Graziani
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 7. 4.  Chrám sv. Kateřiny, Kašava, 16.30 
Koncert v rámci velikonočního festivalu duchovní hudby
Da Capo Brno, umělecký vedoucí Martin Kotulan
anonymové 14. - 15. stol., Franusův kancionál, Jan Vorličný Aquilinas, (+1572), Jan IV. z Braganzy (1604-1656), Jan Novák:  Missa Philadelphiae
Canticum Camerale Zlín, dirigent Tomáš Ibrmajer 
H. L. Hassler,  Jakob Obrecht, T. L. da Victoria, J. S. Bach, K. Nystedt, Tradicionály 
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 7.4. Chrám sv. Vavřince na Petříně, Praha 17.00
Koncert duchovní hudby raného německeho a italského baroka (Schein, Schütz, Gesualdo) - autoři u nás málo hraní. Délka koncertu cca 50 minut. Vstupné dobrovolné.
Colegium 419
Zdroj informací: e-mail

 
Středa 24.4.  kostel sv. Tomáše, Praha 1 18.00
slavnost Obrácení sv. Otce Augustina, koncelebrovaná mše sv. A. Gabrielli - Missa brevis, chorál - Augustine, lux doctorum, Magne Pater Augustine, In medio ecclesiae, Ave Verum
A. Scarlatti - Exsultate Deo, J. Gallus - Duo Seraphim, (Z. Lukáš - Pater noster)
(nebude-li Missa brevis, bude chorální Missa IX + Credo III)
zpívá svatotomášský sbor
Zdroj informací: e-mail

 
Středa 24.4. Kostel U Salvátora, Praha 1 19.30 
J. S. Bach: Kantáta Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 80
Bach-Collegium Praha, dirigent Vladimír Novák
Skladba pro varhany (bude upřesněno)  hraje Jaroslav Tůma (dodám ).
Zdroj informací: e-mail

 
Neděle 30.4. kostel sv. Ignáce Praha 2 17.30
mše sv. : Mariánská moteta
zpívá svatoignácký sbor
Zdroj informací: e-mail

Zašlete, prosím, informaci o Vašich akcích!

nahoru

Sklad vzdálených akcí:

Ve čtvrtek 6.6.2002 v 18:00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v
Praze na Strahově, kde při příležitosti svátku svatého Norberta,
patrona řádu premonstrátů, provedeme Mši Es-dur od Carla Marii von
Webera.

pátek 7. 6. 2002 v 18.00, chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Účinkují: orchestr Atlantis, dir. Vít Podrazil, sbor Naši pěvci, sbm. a
harfa Lydie Härtelová
Program: Vivaldi, Praetorius, Händel aj.

neděle 9. 6. 2002, synagoga v Kolíně
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Účinkují: orchestr Atlantis, dir. Vít Podrazil, sbor Naši pěvci, sbm. a
harfa Lydie Härtelová
Program: Vivaldi, Händel, židovská hudba aj.

16.6.02 - 16:00 - Emmauzy, refektář
Sborové skladby
F.X.Brixi: Missa in D (Staroboleslavská)

sobota 7. září v 19.00, chrám sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora
Účinkuje Trio cantabile (L. Vernerová - soprán, V. Kunt - flétna, L.
Härtelová - harfa)
Program: Händel, Bach, Mysliveček aj.