Přehled příležitostí, při kterých se můžete s duchovní hudbou setkat:

při liturgii
na koncertě
při jiné příležitosti

Květen 2002:

 
Čtvrtek 2.5. bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově  18.00
svátek přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov a zároveň skládání a obnova časných řeholních slibů členů řádu 
Mše F-dur od Zdeňka Fibicha, Mariánská moteta

zpívá Collegium Strahoviense
Zdroj informací: e-mail
Středa 8.5.  Kostel sv. Ludmily, Praha 2 - Vinohrady  17.30
                   Kostel sv. Prokopa, Praha 3 - Žižkov 19.30
koncert sboru Adoremus (Slovensko) Palestrina, Hassler, Durufle, Lasso, Desprez, Byrd, Scarlatti, Gallus, Trnavsky, Bruckner, Durufle, Pärt
http://www.adoremus.sk
Zdroj informací: e-mail
Čtvrtek 9.5. Kostel sv. Mikuláše, Praha 1 - Malá Strana 18.00 
                    Kostel sv. Jiljí Praha 1 20.15
koncert sboru Adoremus (Slovensko) Palestrina, Hassler, Durufle, Lasso, Desprez, Byrd, Scarlatti, Gallus, Trnavsky, Bruckner, Durufle, Pärt,
http://www.adoremus.sk
Zdroj informací: e-mail a  http://www.jilji.op.cz/hudba-1.htm
Pátek 10.5. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Strahov 19.00 
koncert sboru Adoremus (Slovensko) Palestrina, Hassler, Durufle, Lasso, Desprez, Byrd, Scarlatti, Gallus, Trnavsky, Bruckner, Durufle, Pärt,
http://www.adoremus.sk
Zdroj informací: e-mail 
Čtvrtek 16.5. kostel sv. Ignáce Praha 2 18.45
koncert svatojánské hudby
zpívá svatoignácký sbor
Zdroj informací: e-mail

Čtvrtek 16.5. Svatojánská pouť v Praze

Katedrála VVV 18.00
Mše svatá, při které zazní Cantata pro festo Sti. Ioanni Nepomuceni F.X. Thuriho, Kvítečku májový J.I. Linka, a české litanie k sv. Janu Nepomuckému Jana Nepomuka Weebera (obnovená premiéra), zpívá Pražský katedrální sbor.
kostel sv. Tomáše na Malé Straně  Praha 1 20.00
II. nšepory ze slavnosti sv. Jana Nepomuckého, hlavním celebrantem arcibiskup Mons. Ervin Josef Ender, apoštolský nuncius
zpívají pražští choralisté, (všichni zpěváci jsou zváni v 19.20, alby pokud možno sebou).   a 
po nešporách průvod přes Karlův most
za zvuku fanfár. Litanie u sochy sv. Jana Nepomuckého
závěrečné požehnání v kostele sv. Františka, začátek mezi 21 - 21.30
František Brixi (1732-1771): Buccinante fama per montes
František Picka (1873-1918): Pange lingua, Regina caeli
zpívá Křižovnický sbor - Wowes-collegium  
Zdroj informací: vlastní akce
Neděle 19.5. kostel sv. Františka (u křižovníků) Praha 1   9.00
F.X. Brixi: Missa in B
zpívá Křižovnický sbor - Wowes-collegium v rámci projektu "Týden s F.X. Brixim"
Zdroj informací: e-mail
Neděle 19.5. Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově   10.00

Gregoriánský chorál (Introit, Sequentia, Alleluia, Communio)

Václav Emanuel Horák: MISSA QUINTA in B

Johann Sebastian Bach: Přijď Tvůrce Duchu Svatý

 po bohoslužbě: Pavel Josef Vejvanovský:  SONATA  A5 pro dvě trubky, smyčce a basso continuo

zpívá a hraje chrámový sbor a orchestr

Zdroj informací: e-mail
Neděle 19.5. bazilika  sv. Jakuba Praha 1   11.00
J. Haydn: Kleine Orgelsolomesse
zpívají Kantores Pragenses
Zdroj informací: www.cantores-pragenses.2xs.net/   ale nelezte tam, je to hacknuté 
Neděle 19.5. katedrála VVV Praha 1   17.00
Chorální zpívané kapitulní nešpory ze slavnosti Seslání Ducha svatého
Zdroj informací: vlastní 
Neděle 19.5. kostel sv. Jiljí  Praha 1   18.30
F.X. Brixi: Missa in B
zpívá Křižovnický sbor - Wowes-collegium v rámci projektu "Týden s F.X. Brixim"
Zdroj informací: e-mail
Neděle 19.5. bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově  18.00
Božího Hodu Svatodušní Missa Sancti Nicolai G-dur od Josepha Haydna.
zpívá Collegium Strahoviense
Zdroj informací: e-mail
Čtvrtek 23.5. kostel sv. Ludmily, Praha 2
Zahajovací koncert "Šumava - Bayerischer Wald"
Zpívá Heinrich-Schuetz Ensemble (Passau)
komorní pěvecký sbor Laetitia
Zdroj informací: e-mail, téměř vlastní akce
Čtvrtek 23.5. kostel sv. Jiljí  Praha 1   20.00
Varhanní koncert, hraje Petr Chaloupský
program v PDF : www.chaloupsky.op.cz\1-koncert\koncert02_jaro.pdf
Zdroj informací: e-mail, www.chaloupsky.op.cz
Sobota 25.5. kostel sv. Jiljí  Praha 1   18.30
Mši sv. a kněžské svěcení celebruje vídeňský arcibiskup j.E. Kryštof kardinál Schönborn OP
F.X. Brixi: Missa integra solemnis in D
F.X. Brixi: Motteto Ad hoc festum
zpívá Křižovnický sbor - Wowes-collegium v rámci projektu "Týden s F.X. Brixim"
Zdroj informací: e-mail
Neděle  26.5. Panna Maria Vítězná (u Pražského Jezulátka) Praha 1  12.00
Slavnosti Pražského Jezulátka
F.X. Brixi: Missa integra solemnis in D
zpívá Křižovnický sbor - Wowes-collegium v rámci projektu "Týden s F.X. Brixim"
Zdroj informací: e-mail
Neděle  26.5. kostel sv. Tomáše v Praze na Malé Straně 9.30
oslava augustiniánské světice sv. Rity (vlastní svátek připadá na 22.5.)
A. Gabrielli - Missa brevis (komplet), Miserachs - O beata (skladba ke cti sv. Rity)
Litanie ke sv. Ritě (vlastní), Ch. C. Saint-Saens - Ave Verum, S. Rachmaninov - Ave Maria
O. di Lasso - Salve Regina
zpívá Svatotomášský sbor
Zdroj informací: e-mail
Neděle 26.5. katedrála VVV Praha 1   17.00
Chorální zpívané kapitulní nešpory ze slavnosti Nejsvětější Trojice
Zdroj informací: vlastní 

 

Zašlete, prosím, informaci o Vašich akcích!

nahoru