Přehled příležitostí, při kterých se můžete s duchovní hudbou setkat:

při liturgii
na koncertě
při jiné příležitosti

Červenec 2002:

 
Středa 3.7. arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie - Mladá Boleslav 19:00
koncert duchovní hudby, Lída Hanušová - varhany, Lukáš Smolej - trubka
na programu A.Michna, J.S.Bach, Ch. Graupner, P.J.Vejvanovský, J.G.Albrechtsberger, P. Eben, D. Gabrielli
Zdroj informací: e-mail 
12. - 22.7. Hrad Vadštejn u Turnova
Letní lesní seminář nad zpěvníkem Capella Regia Musicalis
vede Michal Pospíšil  Plakát
Zdroj informací: e-mail 
Čtvrtek 25.7. Bazilika sv Jakuba, Praha 1 18:00
F.X. Brixi: Missa solemnis in D
Zdroj informací: e-mail 

Srpen 2002:

 
Neděle 4.8. klášterní koncert ve Vrchlabí 20:00
koncert  Svatováclavského sboru Paseky nad Jizerou. 
Předpokládaný program: Vittoria: Ave Maria, J.G. Albrechtsberger: Ave Regina coelorum,
Vodňanský: Rorando coeli,  Croce: Cantate Domino,  Lukáš: Missa brevis, Dvořák: Missa in D /varhanní verze/
Zdroj informací: e-mail 
Neděle 11.8. kostel sv. Václava v Pasekách nad Jizerou 15:00
Dvořák: Missa in D /orchestrální verze/ v rámci Paseckých hudebních slavností. (Zda to bude při mši zatím zjišťujeme). Další informace http://www.volny.cz/farnosti/paseky.htm
Zdroj informací: e-mail 
 

http://www.volny.cz/farnosti/paseky.htm