Dies internationales Pragenses organi Teynensis * 24. – 27.9. 2001

 Varhany * J.H.Mundt * Robert Hugo * Program * Přihláška * Kurzy


Informace

V letech 1671-73 postavil německý varhanář Johann HeinrichMundt z Kolína nad Rýnem nové varhany v pražském chrámuPannyMariepředTýnem. S výjimkou zásahů v roce 1823 varhanáře Josefa Gartnera zůstaly varhany i po 300 letech v původním stavu. Svým zvukovým charakterem a zachovalým ojedinělým píšťalovým materiálem patří tyto varhany mezi unikátní nástroje celoevropského významu.

V roce 1998 varhanářská firma "Johannes Klais - Bonn" varhany rozebrala a pod dohledem odborníků specializovaných na historické nástroje je zrestaurovala ve své dílně v Bonnu / SRN.

17. září 2000 byly Mundtovy varhany slavnostně vysvěceny a tím byly zahájeny Mezinárodní dny týnských varhan "DiesinternationalesPragensesorganiTeynensis" (DIPOT), na které navazuje i letošní interpretační kurz DIPOT 2001.

V rámci tohoto kurzu a Svatováclavských slavností 2001 proběhnou i polední varhanní koncerty, na kterých vystoupí Miroslava Svobodová, Robert Hugo, Jan Kalfus a účastníci kurzu.

DIPOT pořádá SDH (Společnost pro duchovní hudbu) a proběhne pod vedením Roberta Huga.

zpět