Poznámky k orientaci v seznamu

Uváděním všech potřebných údajů o skladbách by se seznam neúnosně rozšířil. Orientační údaje o nástrojovém a vokálním obsazení skladeb jsou proto zakódovány v posledních dvou písmenech evidenčního čísla, kde značí:

SS – sólo soprán         SG – jednohlas                     

SA – sólo alt              SF – sbor ženský

ST – sólo tenor          SM – sbor mužský

SB – sólo bas             SP – sbor smíšený

SC – sólový zpěv       SI – sólová instrumentální skladba

  za označením skladby znamená, že se jedná o skladbu a capella

+   označuje skladbu, která má kromě varhanního doprovodu ještě rozšířené nástrojové obsazení vč. orchestru

 skladby bez dalšího označení mají pouze varhanní doprovod

Noty si můžete vyžádat písemně, telefonicky, elektronicky nebo si je přijít vybrat osobně.

Noty je možné si půjčit nebo požádat o okopírování (u titulů nechráněných autorskými právy). Orientační cena kopírování je 1 Kč za stránku A4 + poštovné.