Finanční ohodnocení

 

Struktura činnosti chrámových hudebníků se blíží struktuře činnosti učitelů. Stejně jako u učitelů jde o vlastní výkon a náročnou přípravu na něj. Zdá se proto, že je účelné rozdělit jejich pracovní dobu na vlastní úvazek (přímá hudební činnost) a přípravu a organizační činnost. Poměr mezi úvazkem a přípravou se liší pro jednotlivé funkce. Při 100% úvazku je to pro zpěváka, vedoucího schóly a varhaníka 24 hodin týdně, (analogicky s učitelem ZŠ), pro dirigenta a sbormistra 13 hodin týdně (analogicky se zástupcem ředitele) a pro kantora, jakožto člověka, který je zodpovědný za zpěv a hudbu ve farnosti (v kostele) a který je představený všech ostatních hudebníků, kteří zde působí je to 8 hodin týdně (analogicky s ředitelem školy). Do této doby se započítává účinkování při bohoslužbě a zkoušky se sborem – schólou. Protože je spravedlivé zohlednit skutečnost, že hudebník se často časově náročně dopravuje do kostela na krátkou dobu (typicky na 1 hodinu pracovní doby, neplatí pro regenschoriho), připočítává se pro každé cestování během jednoho týdne 2% pracovního úvazku. 

 

Platové třídy a platové stupně se přebírají z aktuálního nařízení vlády pro platy zaměstnanců ve školství, tím je automaticky zabezpečena valorizace. Nikdo si přitom nemůže myslet, že platy ve školství jsou vyhovující nebo dokonce dobré. Sluší se, aby všichni níže uvedení měli nárok na 13. plat.

 

  A B C1 C2 D 100% úvazek (hodin týdně)
Regenschori 12 9 5 (s maturitou 6) 3 2 8
Varhaník 10 8 4 (s maturitou 5) 3 2 24
Sbormistr, dirigent 10 8 4 (s maturitou 5)     13
vedoucí latinské scholy   8 4 (s maturitou 5) 3   24
vedoucí české scholy     4 (s maturitou 5) 3   24
zpěvák (kantor)     3 2 1 24

Ještě je nutno doplnit zhodnocení pedagogické činnosti varhaníků – ředitelů kůru.

 

Příklady:

Příklad 1: Varhaník kvalifikace B hraje dvakrát za týden při jedné mši sv. a v neděli na třech. Jednou za týden korepetituje zkoušku sboru po 2 hodiny. Zkouška je ve všední den po mši a mše v neděli jsou dvě za sebou dopoledne a jedna večer. Průměrně jedna mimořádná akce týdně (pohřeb). Praxe 10 let.

Výpočet platu podle navrhované metodiky:

Týdně tedy působí 8 hodin, tj. třetina přímé hudební povinnosti 24 hodin týdně. Cestuje 5x, tedy úvazek je 33%+5x2 %= 43%. Základ pro 8. třídu 6. stupeň je 9250, takový varhaník by dostával 3980 Kč hrubého.

 

Příklad 2: Kantor v katedrálním chrámě. Tři mše v neděli, jedna v týdnu, 2x týdně 2hodiny zkouška se sborem a orchestrem, jedna mimořádná akce týdně. Praxe 5 let. Kvalifikace B/A.

Výpočet podle navrhované metodiky:

Týdně působí 9 hodin, tj 112,5% přímé hudební povinnosti, základ 9(12) třídy 4.stupně je 9520(13600) x 112,5 = 10700(15300)Kč.

 

Příklad 3: Kantor v městském kostele, 2 mše v týdnu, 2mše v neděli, vede schólu (1hod) a sbor (2 hod.). Školený amatér C1 s maturitou. Praxe 10 let.

Výpočet podle navrhované metodiky:

Týdně působí 7 hodin, tj 87,5% přímé hudební povinnosti, základ 6 třídy 6.stupně je 7560 x 87.5 = 6615Kč.

 

Příklad 4: Vesnický varhaník hraje 2 mše v týdnu a 3 v neděli, cestuje 2x v neděli. Základní kurs C2. 20 let praxe.

Výpočet platu podle navrhované metodiky:

Týdně tedy působí 5 hodin, tj. 21% přímé hudební povinnosti. Cestuje 2x, tedy úvazek je 25%. Základ pro 3. třídu 9. stupň je 6250, takový varhaník by dostával 1560 Kč hrubého.

 

Příklad 5. Absolvent konzervatoře a kursu církevní hudby vede farní sbor, který účinkuje jednou měsíčně a zkouší 3hod. týdně. Je řízen místním kantorem, 10 let praxe.

Výpočet platu podle navrhované metodiky:

Týdně tedy působí 3.3 hodin, tj. 25% přímé hudební povinnosti 13 hod. Cestuje 1x, tedy úvazek je 27%. Základ pro 8. třídu 6. stupň je 9250, takový sbormistr by dostával 2500 Kč hrubého.