Irský Telemann

Stali jsme se členy velké rodiny evropských národů. Co nás v této rodině čeká o tom je možno stále vést nekonečné debaty. Co nás tam ale čeká v oblasti duchovní hudby? Bude to krajina plná lvů? Bude to terén plný skladatelů, kteří komponují jako ti naši "moderní" tak, že je těžko říci za je obtížnější jejich skladby provozovat nebo to poslouchat? Najdeme tam dalšího vlídného Jacquese Bertiera, kterého jsme si tak zamilovali v Taize nebo někoho, jehož osoby si sice vážíme, ale jehož hudební tvorba je pro nás i pro naše posluchače těžká a nesdílná? Nemůžeme alespoň po očku nahlédnout za ta naše humna? Nemůžeme aspoň pootevřít tu třináctou komnatu? 

Ne, nebojte se nebude to článek plný exotických jmen s výčtem skladeb ještě exotičtějších. Chci upozornit pouze na jednoho skladatele, který mě cele zaujal. Žije sám se svou matkou v Severním Irsku v městečku Donaghadee, učí hudbu a působí také jako varhaník v místním kostele sv. Comgalla. Narodil se v roce 1962. Jeho jméno je Stephen McManus. Před lety prodělal velmi vážnou chorobu, která jej přesměrovala od interpretace ke kompozici. On sám v tom vidí Boží řízení a já si myslím, že každý, kdo se seznámí s jeho kompozicemi, bude téhož názoru. Jeho skladby vás překvapí milou otevřeností a hřejivou blízkostí. Nechtějí sloužit hudební vědě, jak jsme si na to zvykli u nás, ale chtějí ukázat Boha tak, jak ho poznal autor. Jsou vyznáním jeho víry, které není určeno jemu samému, ale především nám. Hluboký nesdělitelný vnitřní prožitek víry přetlumočují pro nás se stejnou trpělivostí a názorností, s jakou nás paní učitelky zasvěcovaly do neobsáhlého tajemství matematiky, když nám její nesdělitelnost přibližovaly na počítání jablíček a hrušek. Je to skoro jako návod na to, jak nalézt radost v sobě a jak poznat, že tou radostí je Bůh. Nic víc se tu neříká, protože dál už musíme jít sami. Ano, nejsou tu hotové, nestravitelné a neuchopitelné kvádry duchovně-hudebních dogmat, na které jsme si při vyslovení moderní vážná duchovní hudba zvykli u nás. Je tu milé pohlazení, které se necítí uraženě, když není někomu vhod. Nechce s vámi přenášet hory, chce jít kousek cesty s vámi třeba i když se už připozdívá. A chce, aby vám na té společné cestě hořelo srdce. Potom odejde a nechá vás plné pocitů a vy sami musíte poznat, kdo u vás byl návštěvou. 

Snad ještě milejší než jeho hudba je Stephen McManus sám. Má neodbytný pocit, že když se na něj obrátíte, musí vám ve všem vyjít vstříc. Kontakt na něj jsem našel na jeho www stránkách na adrese: http://www.donaghadee2000.freeserve.co.uk/index.htm Když si ji otevřete stačí už jen v nabídkové liště kliknout na volbu: Music page a přepnete se na stránku: http://www.donaghadee2000.freeserve.co.uk/music.htm Až v samé její dolní části je nápis "Select your choice from the following" s tlačítky Masses, Psalms, Motets atd. Tam si můžete vybrat co vaše hudební srdce a hrdlo ráčí. 

Některé jeho skladby jsem přeložil do češtiny a pro zájemce je tu přímo připravena česká sekce jeho stránky. http://www.donaghadee2000.freeserve.co.uk/czarrangements.htm.html Na kterou se přepnete kliknutím na odkaz: Music is also available in Czech nebo na tlačítko Czech Music. 

Najdete tu skladby adventní, postní, velikonoční, svatodušní, mariánské a ostatní. Zkuste a uvidíte sami. Vše je pro vás připraveno ve formátu .nwc nebo midi. 

Podle mého názoru mimořádnou pozornost si zaslouží skladba "Pie Jesu Domine", určená koncertnímu provedení. Tuto skladbu považuji za dosavadní vrchol díla Stephena McManuse. Těším se až ji uslyším na některém koncertu duchovní hudby. A chcete-li vědět proč mu říkáme irský Telemann klikněte na volbu. "Instrumental Music" .Najdete tam jeho orchestrální skladby, které až na výjimky nazývá Sonata da chiesa. Přehrajte si je všechny a pochopíte.

Co nás tedy čeká v Evropě? Nebojte se jsou tam i milí a přívětiví lidé, kteří čekají na milé a přívětivé lidi od nás.

A co přát našemu irskému Telemannovi? Jeho skladby budou mít to nejpřísnější, nejopravdovější a nejneúplatnější kritérium, kterým je čas. Ten s konečnou platností prověří jejich hodnotu a jsem přesvědčen, že skladby Stephena McManuse jeho soudem projdou.

Ing. Ivan SLEZÁK
 

 

Děkujeme panu Slezákovi za zaslanou informaci.
Jiří Kub