Na této stránce bychom chtěli diskutovat o možné kýžené koncepci liturgické hudby (v Čechách). Situaci na Moravě přenecháváme partnerské organizaci Musica sacra. Doufáme, že se budete odborně vyjadřovat. Nechceme, aby se jednalo o Vás bez Vás.

Materiál pro interdiecézní liturgickou komisi pražsko-plzeňskou nabídnutý k diskusi uvnitř (i vně) SDH
Úvod
Kapitola 1 - Teologické základy
Kapitola 2 - Pravdivost v liturgii
Kapitola 3 - Živá liturgie
Kapitola 4 - Podoby slavení liturgie
Kapitola 5 - Liturgie v dialogu s kulturou
Kapitola 6 - Liturgie a umění
Diskusní příspěvky

Zde naleznete dopis otci kardinálovi Vlkovi, o němž jsme vás informovali v Informacích 2/2001 ve formátu PDF, abyste si jej mohli i vytisknout.

Tuhle je první torzo materiálu, který by se mohl časem zmíněnou koncepcí stát.

Zde naleznete dopis, který dirigent a dlouholetý sbormistr spolku, který se v součastnosti jmenuje Cantus amici, pan Václav Dobrodinský zaslal otci kardinálovi již v roce 1996, a který se daného tématu rovněž týká.

Nemůžete-li dokumenty přečíst, naimportovat, nebo prohlížet, schází Vám AcrobatReader.
 

A tady je moře místa pro Vaše připomínky, které budete adresovat správci stránek: