Na této stránce bychom chtěli diskutovat o systému kvalifikace chrámových hudebníků a jejich odměňování. Doufáme, že tato problematika bude pro Vás zajímavá. Nechceme, aby se jednalo o Vás bez Vás.


Nové! Předložený materiál byl projednán na jarním zasedání liturgické komise pražsko-plzeňské (za předsednictví j.E. Miloslava kardinála Vlka a j.M. biskupa Radkovského) a zde Vám jej předkládáme v html formě. Co zbývá ještě vykonat? Připravit liturgický obřad žehnání - pověřování chrámových hudebníků, které by v pražské arcidiecézi mělo proběhnout ještě před prázdninami pro absolventy varhanického kursu. (Otec kardinál se již těší.) A přirozeně najít finanční zdroje pro "profesionály".

Cílový stav bychom si představovali tak, že na jednotlivých územích velikosti přibližně okres/vikariát by měl v budoucnosti působit vždy jeden profesionální slušně zaplacený varhaník na plný úvazek, který by pečoval nejen o liturgickou hudbu ve "svém" kostele, ale školil a vedl i  varhaníky dobrovolníky ve svém okolí.

Abychom toho mohli jednou dosáhnout, je třeba začít, tedy letos alespoň s jedním (jeden pro pražskou a jeden pro plzeňskou diecézi). Proto se na Vás všechny obracíme s prosbou. Pomozte nám vytipovat místo a člověka. Místo by mělo být ne bezvýznamné, s fungujícím farním společenstvím a dobrými varhanami. Požadavky na člověka se dočtete v návrhu. Hlavně to však musí být zapálený hudebník i evangelizátor.

Nápady a tipy pro pražskou arcidiecézi posílejte, prosím na , nápady "plzeňské" p.  Emilu Soukupovi