Myslíte si, že znáte dobře pravidla liturgického provozu? Připravili jsme pro Vás test o 20. bodech z pravidel, se kterými se každý ředitel kůru, kantor, varhaník může setkat. Pokud na ně dokážete odpovědět bez použití literatury, klobouk dolů. 
 

1. Je-li slavnost v době postní (sv. Josef, Zvěstování Páně), má zpěv před evangeliem formu traktu, nebo Aleluja?
2. Jaké (3) formy může mít zpěv po prvním čtení?
3. Které (2) části mše sv. se mění, když se při mši křtí?
4. Zpívá-li se sekvence, je to před, nebo po Aleluja?
5. Může se zpívat sekvence bez Aleluja?
6. Smí se při mši kombinovat latina a čeština?
7. Smí být po II. vatikánském koncilu mše sv. slavena v latině bez zvláštního povolení?
8. Může být při zpívané mši sv. recitované vyznání víry?
9. Mohou být při zpívané mši sv. recitovány orace?
10. Může být zpěv po 1. čtení nahrazen slokou písně?
11. Může být zpěv před evangeliem nahrazen slokou písně?
12. Může se použít tropovaných Kyrie?
13. Může se aklamace Kyrie eleison a Christe eleison opakovat více než dvakrát?
14. Může se k obětnímu průvodu zazpívat eucharistické moteto, třeba Panis angelicus? Při jaké příležitosti?
15. Může se k obětnímu průvodu zazpívat mariánské moteto, třeba Dixit Maria? Při jaké příležitosti?
16. Může se hymnus Gloria nahradit zpěvem s jiným textem? Jakým?
17. Je nějaký svátek, který má přednost před nedělí?
18. Co je rorátní mše sv. v liturgickém slova smyslu?
19. Může být rorátní mše sv. slavena po celý advent? Kdy ano, kdy ne, kdy s povolením ordináře?
20. Čím neděle začíná a čím končí?