Zpět

Návrh koncepce po valné hromadě 2001


náměty k diskusi: otázky a navrhované odpovědi

SDH je občanské sdružení těch, kdo chtějí dělat pro duchovní hudbu něco víc, než ji jen provozovat, a výsledky své práce nabídnout většímu okruhu lidí, než jsou jejich posluchači (farnost), a těch, kteří tyto aktivity vítají a podporují.

SDH by měla být platformou, kde se

  1. setkává konkrétní potřeba s konkrétní pomocí, pokud je to možné,
  2. diskutují obecné otázky duchovní hudby.
Neměla by být soudcem, která hudba je lepší, pokud jde o skutečnou hudbu a o hudbu, která odpovídá církevním předpisům. Chtěla by však být v této otázce rádcem, a proto se bude snažit o formulaci kritérií, které budou vycházet z platných dokumentů (Sacrosanctum consilium, Musica sacra, Katechismus KC, Úvod k misálu …), naší konkrétní situace a názorů uznávaných hudebníků. Snaha o formulaci těchto kritérií musí začít zveřejněním dokumentů a přehledových článků a co nejširší diskusí k nim. Základní problém je, že SDH nemá živý kontakt s těmi, kdo v praxi hudbu provozují, ani s řadovým duchovenstvem, které o provozování hudby rozhoduje. Jen o něco málo lepší je kontakt s biskupy a liturgickou komisí ČBK, kde SDH má svého zástupce. Druhý problém je, že těmto lidem zatím nemá moc co nabídnout.

SDH je relativně úspěšná v koncertní činnosti, to ale není její základní poslání.

  1. využití www.sdh.cz pro nabídku výsledků práce SDH, které mohou využít kostelní hudebníci i duchovenstvo (navrhněte, prosím lepší termín, než kostelní)
  1. konzultovat přenosy bohoslužeb s ČT a Čro (do toho bych raději zatím nešťoural, zkusíme nejprve nabídnout vlastní iniciativu – v neděli ráno vlastní zpívanou mši v MP3 na našich stránkách a počkat na ohlas)
  2. databáze latinských liturgických textů a jejich užití
  3. k Mešním zpěvům vydat staré české polyfonie k provozování alternatim s lidovým zpěvem
  4. dokumenty k provozování a studiu gregoriánského chorálu Učebnici greg. Chorálu pro samouky připravit v hypertextové podobě, vystavit na stránkách a vydat na CD.
  5. navázat kontakty s jinými obdobnými organizacemi v zahraničí
Připravit články pro KT, AD, Proglas, Hudební rozhledy, Acta curiae na téma: SDH po 10 letech; Sdělte nám, co děláte. To bude vzhledem k odhadu prací na stránkách SDH aktuální asi v květnu.         Výsledky práce jsou pro všechny zájemce..

Mám poznámky, či ještě lépe nabízím pomoc s ......

Nahoru