Dovednosti oboru liturgické hudby - vedoucí české schóly

 

A Vysokoškolské hudební vzdělání se nepředpokládá

B Středoškolské hudební vzdělání se nepředpokládá

C Základní hudební vzdělání

C1 – absolutorium hudební školy nebo diecézního kurzu a zkouška z dovedností podle barvy

C2 – absolutorium hudební školy nebo diecézního kurzu a zkouška z dovedností podle barvy

D Postrádá smysl

 

A B C1 C2 D

  Úplná znalost Odborná znalost Vyšší základní znalost Nižší základní znalost Bez hudebního vzdělání
Doprovod písní Transponovat doprovod z kancionálů (na nástroji)

Vlastní tvůrčí harmonizace (na nástroji)

Doprovod všech v diecézi užívaných kancionálů

Transponovat jednoduchý doprovod z kancionálu (na nástroji, po přípravě)

Improvizovat předehru a dohru k duchovní písni

Způsobilost doprovázet lidový zpěv z varhanního doprovodu (tempo, rytmus, oddechy); vyžaduje se hra s pedálem

Doprovody z kancionálů (po krátké přípravě)

Improvizace předehry a dohry k příslušnému zpěvu

Zahrát z doprovodu kancionálu s úvodem a dohrou obvykle uváděné písně

Narejstříkovat varhany k úvodu a k doprovodu

Hra varhanní literatury Požadavky obvyklé pro absolventa vysoké umělecké školy obor varhany Požadavky obvyklé pro absolventa konzervatoře obor varhany Hra středně obtížné literatury podle výběru uchazeče. Hra snadnější literatury podle výběru uchazeče. nepožaduje hru varhanní literatury
Nauka o varhanách Stavba a funkční uspořádání varhan - Varhanní rejstříky a jejich použití
podle: V. Bělský: Nauka o varhanách, F. Klinda

Dějiny varhan podle: M. Šlechta: Dějiny varhan a varhanní hudby v Evropě

Stavba a funkční uspořádání varhan

Varhanní rejstříky a jejich použití

Přehled dějin varhan

podle: V. Bělský: Nauka o varhanách

Stavba a funkční uspořádání varhan (části varhan, varhanní stroje)

Varhanní rejstříky a jejich použití

podle: V. Bělský: Nauka o varhanách, mimo kap. VII

Praktické rejstříkování

Znalost principů odborné péče o varhany.

Části varhan (stůl, traktura, vzduchové hospodářství, píšťaliště)

Píšťaly (retné, jazykové), rejstříky (principály, flétny, smyky, kryty, mixtury), stroje

podle: V. Bělský: Nauka o varhanách (příslušné části)

Český liturgický zpěv Repertoár kancionálů (všechny formy písní a zpěvů)
Metodika zavádění nových písní a zpěvů
Nacvičení písně a responsoriálního žalmu s lidem
Opravení špatného návyku zpěvu (rytmus, melodie)
Zazpívat responsoriální žalm (intonace, výslovnost, metrum)
Zpěv s lidem
Zpívání responsoriálních žalmů
Nacvičit s lidmi píseň
Latinský liturgický zpěv (chorál) Krátké dějiny gregoriánského chorálu, chorální knihy

Mody, psalmodie

Zpěv libovolné části repertoáru z listu

Zpaměti: Ordo missae (odpovědi, aklamace, Pater noster), Missa mundi (z toho Gloria a Credo III s možností nahlédnutí do not)

Krátké dějiny gregoriánského chorálu, chorální knihy

Kvadrátní notace

Mody, psalmodie

Zpaměti:
Ordo missae (odpovědi, aklamace, Pater noster)

Missa mundi (z toho Gloria a Credo III s možností nahlédnutí do not)

Po krátké přípravě zpěv části mešního ordinaria a propria

Interpretace chorálních zpěvů obsažených v kancionálech

Zpěv Pater noster a Mariánských antifon (z paměti), Credo III (s možností nahlédnutí do not)

Základní znalost psalmodie

Orientace v kvadrátmí notaci (klíče, čtení neum)

Interpretace chorálních zpěvů obsažených v Kancionálu a Mešních zpěvech

Zpěv zpaměti Pater noster, z not Credo III

 

nepožaduje se
Nácvik propria z Graduale romanum

Po přípravě: Zpěv části propria z Graduale triplex

Zpěv libovolné části repertoáru po krátké přípravě
Improvizace doprovodu hymnu, antifony a žalmu Improvizace doprovodu žalmu, případně antifony a hymnu
Latina Základy gramatiky: skloňování, časování (activum i passivum), stupňování možno použít: A.Stříž: Kurs latiny pro samouky, lekce I–XXX

Četba latinského textu – výslovnost (i délky)

Četba latinského textu – výslovnost (bez délek)

Najít českou verzi latinského liturgického nebo biblického textu

Zpaměti: Confiteor + Suscipiat + Domine, non sum dignus, biskupské požehnání

Četba překlad latinského liturgického textu určeného pro lid – výslovnost i délky nepožaduje se
Harmonizace a skladba Písemně:
Úprava písně pro sbor a orchestr
Vypracovat generálbas

U nástroje:
Harmonizace zadané písně
Tematická u volná improvizace, zahrát (zaimprovizovat) fughettu, chorální předehru, partitu, toccatu a passacagliu na dané téma
ke studiu možno použít učebnici - J. Vodrážka: Škola varhanní improvizace, J. Kofroň: učebnice harmonie

Písemně:
Harmonizovat duchovní píseň
Vypracování jednoduchého číslovaného basu

U nástroje:
Jednoduché preludium na téma duchovní písně.
 Možno použít: Fr. Pícha: Všeobecá hudební nauka, L. Zenkl: ABC hudební nauky Ant. Modr: Harmonie v otázkách a odpovědích J. Kofroň: Učebnice harmonie

Kadence s klamným spojem a modulace mezi tóninami

nepožaduje se
Práce se sborem a orchestrem Hra partitur:
Hra z listu sborové partitury v moderních klíčích
Znalost C-klíčů
Hra klavírního výtahu mše s orchestrem

Řízení sboru a orchestru:
Nacvičení a řízení středně těžké skladby polyfonní a capella i s orchestrem

Hra z listu sborové partitury homofonního díla (nejméně tři linky, v moderních klíčích)

Hra klavírního výtahu mše s orchestrem

Nauka o nástrojích:
Skupiny, historie, popis, rozsah, charakter
možno použít: A. Modr: Hudební nástroje

Řízení sboru a orchestru:
Nacvičení a řízení jednodušší polyfonní skladby a capella
Zřetelné a jasné dirigentské gesto

Nacvičení a řízení jednodušší skladby s orchestrem

Nastudování, řízení a doprovod lehkých sólových a sborových skladeb

Možno použít: J. Svoboda: Učebnice dirigování, O. Jeremiáš: Praktické pokyny k dirigování, J. Brož: Metodika práce s orchestrem, J. Brož, Zd. Kaňák: Základy dirigování, Č. Stašek: ABC začínajícího sbormistra, P. Kočí: Základy pěvecké techniky

Řízení a doprovod lehkých sólových a sborových skladeb.

Taktování:

2/4, 3/4, 4/4, 6/4, nástup (i s předtaktím), zakončení, fermata. Literatura jako předchozí sloupec)

 

nepožaduje se
Hlasová výchova:
Metodika hlasové výchovy, včetně sborové a školení dětských hlasů

Metodika mluveného slova (R. Lukavský - Metodika mluveného slova)

Hlasová výchova:
Metodika hlasové výchovy, včetně sborové a školení dětských hlasů

Metodika mluveného slova

 

Základní znalosti hlasové výchovy sboru.
Hudební nauka předpokládá se automaticky základní znalost hudební teorie (F. Pícha: Všeobecná hudební nauka, L. Zenkl: ABC hudební nauky, Č. Stašek: ABC začínajícího sbormistra) Stupnice dur a moll, předznamenání stupnic

Intervaly (velké, malé, čisté)

Kvintakordy dur a moll s obraty možno použít: Fr. Pícha: Všeobecná hudební nauka
L. Zenkl: ABC hudební nauky

Liturgika obecná
  1. Základní pojmy (liturgie, liturgické shromáždění, prvky liturgie)
  2. Liturgické útvary (svátosti, breviář ad.)
  3. Liturgický kalendář, prostor a předměty. Podle: Katechismus katolické církve, 2. část: Slavení křesťanského tajemství, Sacrosanctum consilium, Institutio generalis (všeobecný úvod k misálu – nová edice) R. Guardini: O posvátných znameních, O duchu liturgie
základní liturgické znalosti dle výuky náboženství
Liturgika hudební Funkce hudby v liturgii, základní termíny, znalost obsahu předpisů, dokumentů a knih

Zpěv při mši (typy zpívaných mší, výběr písní, zpěvů, RŽ)

Zpěv při ostatní liturgii K. Cikrle: Liturgická hudba, koncerty v kostele podle Nařízení ČBK o koncertech duchovní hudby.

Dějiny liturgické hudby světové i české možno použít: Hudba v českých dějinách
J. Sehnal: Stručný přehled katolické chrámové hudby

Funkce hudby v liturgii, základní termíny, předpisy a knihy, podle F.Šmíd: Předpisy katolické církve.

Zpěv při mši (typy zpívaných mší, výběr písní, zpěvů, RŽ)

Zpěv při ostatní liturgii, koncerty v kostele podle: K. Cikrle: Liturgická hudba

Dějiny hudby:
Všeobecné dějiny hudby možno použít: G. Černušák: Dějepis hudby, Dějiny evropské hudby, J. Šafařík: Dějiny hudby
Dějiny liturgické hudby
podle: J .Sehnal: Stručný přehled katolické chrámové hudby

Základní terminologie a dokumenty o liturgické hudbě

Zpěv a hudba při mši, křtu, svatbě, pohřbu, žehnáních a pobožnostech podle: K. Cikrle: Liturgická hudba (příslušné části)

Dějiny liturgické hudby podle: J. Sehnal: Stručný přehled katolické chrámové hudby