VÝROČNÍ SLAVNOST 

královského města MLADÁ BOLESLAV neděle 23. červen 2002

 

  Mladá Boleslav – arciděkanský (farní) kostel

 

23.6. neděle

XII. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Platí nedělní  pořad bohoslužeb:

MŠE SV. v 7.00, 9.00, 10.30, 14.15 (sídliště), 18.00

 

 8.30 RANNÍ CHVÁLY    

9.00   Slavná MŠE SVATÁ na poděkování a prosbu  

        za další ochranu města

Zpěv chrámové scholy a lidu

František Macek: VELEHRADSKÉ ORDINARIUM (Pane, smiluj se –   

              Sláva – Věřím – Beránku Boží)

anonym: SANCTUS (Svatý – mladoboleslavský kancionál, 16. století)

              L. van Bethoven: SLÁVA BOŽÍ (Tě, Bože, chválí)                  

 

     TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ

     Caspar Ett: PANGE LINGUA  (Chvalte, ústa)

          gregoriánský chorál: TE DEUM LAUDAMUS (Bože, chválíme tebe –

                  ambroziánský chvalozpěv)

          Hymnus velkého jubilea: KRISTE NÁŠ (nápěv J.P.Lécot, text J.F.Frié, 

                                        překlad J. Hrdlička)