XIII . F O R F E S T    K R O M Ě Ř Í Ž    2 0 0 2 


Sobota 22.6.

Tomáš Hanzlík - ENDYMIO – / CZ/ - komorní opera na barokní text P.Davida a J.Kopeckého, který se dochoval z r.1727 na zámku v Kroměříži Ensemble DAMIAN-Olomouc Osoby a obsazení: Endymio – J. Mikušek, Diana – M. Večeřová, Aurilla – J. Synková , Thyrsus – M. Harvánek, Sylvanus – P. Maška, Amor – M. Klapetek Chorus Mauritiensis – sbormistr Tomáš Klásek, Nastudování a režie – Tomáš Hanzlík 
20.00 hod. - Salla Terrena Arcibiskupského zámku 

TOMÁŠ Hanzlík: ENDYMIO /komorní opera/ V roce 1727 se na kroměřížském zámku uskutečnilo představení opery Endymio na latinský text piaristy P.Davida a Jana Kopeckého/1696 – 1758/. Kopecký byl pravděpodobně i autorem dnes již ztracené hudby. On také do latiny přebásnil 30 let staré italské libreto zpracovávající antický mýtus o krásném mladíkovi,který upadl do věčného spánku,což mu zajistilo také věčné mládí. Tak byla umělci postava Endymiona chápána jako symbol nadčasové krásy.


Neděle 23.6.

VOX IUVENALIS – sbor VUT Brno /CZ/ – zahajovací koncert sbormistr-Jan Ocetek Zdeněk Lukáš – Missa brevis Jiří Teml - Credo Frank Martin - Mše pro dva čtyřhlasé sbory 
20.00 hod - Chrám sv.Mořice 

Pěvecký sbor VOX IUVENALIS byl založen r. 1993.Sdružuje studenty brněnských vysokých škol. Rozsáhlý repertoár sboru obsahuje ukázky vícehlasého zpěvu od 16.století až po současnost.V centru pozornosti stojí především duchovní hudba.Z 20.století jsou to díla celé řady skladatelů jako jsou L.Janáček, B.Martinů, J.Novák, K.Slavický, A.Tučapský, P.Eben, Z.Lukáš, P.Řezníček, J.Teml, O.Mácha, J.Hanuš, ale i Britten, Poulenc, Martin, Kodály, Bennet, Barber, Pärt. Hlavní snahou sboru je uvádění méně známých titulu sborové literatury-včetně soudobé. Tento aspekt dramaturgie je zřejmý i ze sestavení programu pro festivalový koncert v Kroměříži. Dirigentem sboru a jeho „hudební duší" je sbormistr Jan Ocetek.


Pondělí 24.6.

Zahájení konference na téma: České hudební prostředí v mezinárodním kontextu Mgr. Ivan Ryšavý: HUDBA JAKO "VRCHOLOVÝ PROŽITEK" /Duchovní hudba z nábožensko-psychologického pohledu/ - přednáška 
15.00 hod. – Sbor J.Blahoslava /Riegerovo nám./ 

Mutsuko Aizawa – percussion /Japonsko/ Ivo Medek MIGRATIONS Rolf Gehlhaar. LINEAR A Johannes Fritsch LITANEI II Johannes Fritsch ERNSPIN Iannis Xenakis PSAPPHA Petr Pokorný Tichá hudba pro vlahé letní noci Ivo Medek TRIAX Spoluúčinkuje Tomáš Ondrušek -percussion /CZ/ a soubor ARS INCOGNITA - dirigent Pavel Šnajdr 
20.00 hod. - Salla Terrena Arcibiskupského zámku 

Mezi světovou elitou perkussionistů není mnoho žen. Ale jsou. Nenápadná a skromná Japonka M. Aizawa k nim bezesporu patří. Do České republiky ji přivedlo přátelství k některým členům současné silné a kvalitní generace českých bicistů, kteří se seskupili kolem perkussionisty Tomáše Ondruška a je ho mezinárodně známých kurzu bicích nástrojů, které pořádá v Trstěnicích. Na kroměřžském koncertě bude Ondrušek hostem Aizawy a spolu s nimi vystoupí také brněnský soubor Ars inkognita řízený P.Šnajdrem. 

O H N Ě – Multimediální projekt pro Podzámeckou zahradu - premiéra Markéta Dvořáková, Jan Kaván, Ivo Medek /CZ/ Koncert snímá Česká televize Brno 
22.00 hod.- Arcibiskupský zámek Kroměříž 

Multimediální projekt OHNĚ je inspirován přímo kroměřížskou Podzámeckou zahradou – rozlehlostí jejích luk, barevností květinové výzdoby, majestátem stromu i mraku, mysteriem stmívání a klidem hvězdnaté oblohy. Touha člově ka souznít s přírodou v harmonii, jejíž myšlenka žila ještě před vznikem světa v Tom, kdo ji z lásky uskutečnil. VÁCLAV VACULOVIČ patří ke generaci výtvarníků, která přicházela ke slovu v polovině osmdesátých let. Přinášela nezvyklé prvky v tvorbě i v jejím prosazování. Autor se řadí k těm, kteří dokážou obhájit osobité postoje - přitom jeho projev zřetelně souvisí s vlastní generací, jež se poměrně důrazně, ale přitom různorodým způsobem přihlásila k odkazu rozmanitých podob symbolismu. Dospívá k zamyšlení nad smyslem života, nad jeho různými rovinami, vrstvami a formami, nad jeho harmonií i disharmonií, radostí a smutkem, jasným směřováním nebo nesnadným rozhodováním na křižovatkách a hledáním nových cest. Jiří Machalický - Národní galerie v Praze 


Úterý 25.6.

HUDEBNÍ EMIGRACE 20.STOLETÍ - přednáška redaktorky Českého rozhlasu Mgr.Ludmily Vrkočové o významných českých komponistech a instrumentalistech v emigraci 
10.00 hod. - Muzeum Kroměřížska /přednáškový sál/ 

Václav Vaculovič – Zvuky země /obrazy/ CZ 
14.00 hod. – Kolonáda Květné zahrady /za příznivého počasí/

František Emmert – Jan Grossmann /CZ/ – autorské profily F.Emmert Otče náš Sonatina pro housle solo 7. sonata pro klavír Magnificat J.Grossmann - Koncert pro harfu a orchestr Oblouk Klarinetový kvartet Eva Vařáková - klavír Zdenka Vaculovičová - housle 
17.00 hod. – Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 

Profesor kompozice na brněnské JAMU F.Emmert se mimo pedagogické činnosti velmi intenzívně věnuje komponování.Jeho dílo je bohaté - od vokálních, sólových a komorních skladeb až po rozměrná symfonická díla. Společným jmenovatelem všech je hluboký duchovní záběr jeho tvorby a častá inspirace náboženskými tématy. Hluboká a silná víra.Jeho komorní skladby zazněly již na Forfestu mnohokrát. Také letos je uslyšíme i mimo autorský koncert – např.při vystoupení francouzského Tria Alienor. Autorský koncert kromě dvou sólových nástrojových kompozic prezentuje sklada telovu tvorbu vokální. J.Grossmann je žákem F.Emmerta. Jeho kompoziční výraz je odlišný a osobitý. Se svým učitelem má však jedno společné – a to je velká vážnost, s jakou umělecky zpracovává ve svých skladbách vztah člověka k věčným hodnotám, k Bohu a Jeho Lásce. Svědectvím toho jsou zejména jeho kan táty, z nichž některé jsme mohli na předchozích ročnících Forfestu vyslechnout i v premiérovém provedení. Pro letošní autorský koncert vybral však Grossmann ze svých skladeb harfový koncert z r. 1979 ,,kompozici Oblouk pro housle a klavír a Klarinetový kvartet z r.2 000. 

Jan Jemelka – grafika 19.30 hod. – Předsálí Sněmovního sálu 

JAN JEMELKA-obrazy, grafika Práci tohoto autora sleduji poměrně dlouho, stále mě překvapuje. Překvapuje mě především tím, jak neusiluje o žádná překvapení. Jak známo obsah a forma tvoří jednotu, ale pouhá forma je prázdnou nádobou. Fantastické přitom je, že i ty nejjemnější pocity a myšlenky, nejsvatější věci nelze zaznamenat a předat jinak, než prostřednictvím hmoty, v případě malíře a grafika prostřednictvím tvaru, barvy, barevné matérie. Umění má jistě mnohá další poslání, ale já momentálně nevidím vyšší smysl než utěšovat, posilovat ve víře, přinášet naději… Jiří Hůla - zahájení výstavy v Slováckém muzeu 

Kamil Doležal,Hanuš Bartoň - klarinet,klavír / CZ / Josef Adamík: Il ritorno Morris Pert: Luminos op.16 a Svatopluk Havelka: Rozhovory duše s Bohem 
20.00 hod. - Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 

KAMIL DOLEŽAL, HANUŠ BARTOŇ jsou zkušení specialisté na interpretaci současné hudby. H.Bartoň – sám skladatel – se už představil na Forfestu jako interpret cizích i vlastních kompozic. Kromě tvorby a koncertní činnosti se věnuje zejména pedagogické práci /vyučuje skladbi na HAMU – Praha/.  K.Doležal je znám rovněž jako výtečný sólista i komorní hráč. Spolupracoval se členy pražského souboru Agon a nyní je vůdčí osobností ansámblu Mondschein – Praha. Pro festival si oba interpreti připravili novinkový program, v němž připomenou návrat skladatele Josefa Adamíka po několikaleté odmlce zpět k tvůrčí činnosti a představí duchovně orientovanou komorní tvorbu Svatopluka Havelky. 

Filmové studio JAMU Brno – série filmu o umění Moderuje prof.P.Baran 
22.00 – Muzeum Kroměřížska /přednáškový sál/ 


Středa 26.6.

David Matthews – ANGLICKÁ HUDEBNÍ SOUČASNOST /GB/ přednáška britského skladatele 
10.00 hod. - Muzeum Kroměřížska /přednáškový sál/ 

Marcela a Miloslav Jelínkovi - klavír,kontrabas /CZ/ F.Emmert Duo pro kontrabas a klavír J.Matys Přátelské skicy pro klavír J.Matys Hudba pro kontrabas solo M.Štědroň Scherzetti cervetti pro kontrabas a klavír M.Gajdoš Čtyři reflexe pro sólový kontrabas L.Kupkovič Sonáta-Smuteční hudba- věnováno památce Ovida Badily 
17.00 hod. – Sěmovní sál Arcibiskupského zámku 

DUO manželů JELÍNKOVÝCH má neobvyklé složení /kontrabas,klavír/, pro které díky kvalitám obou interpretů vzniklo v poslední době několik velmi pozoruhodných děl. Kontrabasista M.Jelínek patří k nejlepším absolventům kontrabasové třídy kroměřížské Konzervatoře P.J.Vejvanovského /prof.M.Gajdoše/, JAMU absolvoval u prof.J.Bortlíčka. Je jedním z nemnoha kontrabasistů, kteří se věnují sólové hře. Jako sólista vystoupil už několikrát v zahraničí /Rakousko, Švýcarsko, Německo/ a v mnoha dalších evropských zemích jako komorní hráč. Tímto výčtem zahraničních cest se může právem pochlubit i jeho žena – pianistka M.Jelínková /absolventka brněnské JAMU/. V současné době působí na této škole jako asistentka.Významně se vyvíjí pedagogická činnost obou manželu v rámci interpretačních kurzu v Německu a Anglii. Na jejich festivalovém koncertě zaznějí skladby tří současných brněnských skladatelů /Štědroně, Emmerta, Matyse/ a slovenského skladatele L.Kupkoviče, jehož dílo je u nás v poslední době málo uváděno, ač patřil v šedesátých letech k vůdčím osobnostem avantgardy. 

Zdenka Vaculovičová - houslový recitál / CZ / Karel Reiner: Energico ze Tří skladeb pro housle sólo , Rudolf Ružička Suita č.9 pro housle a tape David Matthews Tři studie pro housle sólo David Matthews Adagio op.56 b Karel Šimandl Fantasie - premiéra Ilja Zeljenka Symetrie - premiéra Jan Hanuš Chuť žít /Variační fantazie/ Spoluúčinkuje Arcibiskupská kapela Kroměříž 
20 .00 hod. - Obrazárna Arcibiskupského zámku 

Recitál houslistky Z.Vaculovičové je věnován jen jednomu nástroji, k němuž se pouze ve dvou skladbách přidávají magnetofonový pás a bicí nástroje. Program je z poloviny tvořen premiérovými skladbami. Hostem koncertu bude anglický skladatel David Matthews. Z jeho kompozic odeznějí Tři studie pro housle sólo a komorní Adagio. Nejstarším z uváděných autoru je K.Reiner, člen výrazné meziválečné sklada telské generace. Slovenská hudba bude zastoupena premiérou pětidílné kompozice Ilji Zeljenky, nazvané Symetrie. Zajímavým zvukovým experimentem je Suita á.9 R,Ružičky pro housle a tape. Také Fantazie K.Šimandla je premiérovou skladbou. Přes rafinovaný rytmus a výrazové kontrasty hudebních ploch působí překvapivě lyricky.Závěr koncertu patří závažnému dílu J.Hanuše "Chuť žít", inspirovanému dílem P.Teilharda de Chardin. 

Filmové studio Moor Park College – California /USA/ Série filmu o umění 22.00 hod. - Muzeum Kroměřížska /přednáškový sál/


Čtvrtek 27.6. 

AMERICKÉ PREMIÉRY– beseda s D.a D.Kessnerovými /USA/ 
10.00 hod. – Muzeum Kroměřížska /přednáškový sál/ 

Ludmila Jandová - výstava s přednáškou o díle autorky Přednáší Mgr.Ivo Binder – Moravská galerie Brno 
15.00 hod. - Muzeum Kroměřížska 

Kojetínská industriální filharmonie /CZ/ 2.symfonie – Blahoslavení chudí duchem- premiéra 
17.00 hod. - Salla Terrena Arcibiskupského zámku 

KOJETÍNSKÁ INDUSTRIÁLNÍ FILHARMONIE již na Forfestu zdomácněla. Hudební časopis HIS VOICE uveřejnil o tomto sympatickém experimentálním tělese rozsáhlou reportáž, která objasňuje netypický styl hry souboru,jeho zvláštní specifickou notaci i personální složení a zároveň si všímá i křivky vývoje jeho činnosti. Ten se odvíjí stále dál – od počátečního prostého nadšení z neobvyklých zvuku vyluzovaných na „nástroje nenástroje" k stále strukturovanějším stavebním celkům skladeb, které ve svém půdorysu naznačují pozvolné umělecké zrání autora Petra Samlíka, jenž je zároveň dirigentem ansámblu. 

N U A N C E - Daniel a Dolly Kessner – flétna, klavír /USA/ B.Martinu: Promenády pro flétnu,housle a cembalo J.Ježek: Duo pro dvoje housle D.Kessner: Nuance pro basovou flétnu a violu - premiéra B.Martinu: Sonáta pro flétnu,housle a klavír D.Kessner Stream - premiéra Spoluúčinkují - Zdenka Vaculovičová a Marta Zaoralová – housle a viola 
20.00 hod – Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 

Česká republika a USA mají v minulosti i v současnosti v oblasti kultury ne příliš mnohé, ale zato invenčně silné spoje.Vzpomeňme jen dvou výrazných skladatelských osobností,které zastávají ve vývoji hudby 20.stol. nezastupitelné místo v rámci české ale i světové tvorby.V případě B.Martinu tento výrok asi nenajde kritiky. Možná – použitý na osobu J.Ježka – bude mnohým připadat přehnaný. Ale vzpomeňme na Gershvina. Srovnáme-li velikost obou zemí, pak význam Ježka i Gershvina je k nim v přímé úměře. Pro Ježka byla Amerika vysněnou zemí. Martinů je v jejím posuzování střízlivější. Musíme však uznat, že možnosti, které poskytla Bohuslavu Martinu – symfonikovi , by v České republice /kdyby zde byl zůstal / neměl. Muže být Česká republika přitažlivá pro Američany? Asi v současnosti ano. Ani na Forfestu nejsou vzácnou výjimkou premiéry rozsáhlých kompozic amerických skladatelů /Lentz, Kessner/. Do budoucna se rýsují vztahy ještě bližší a intenzivnější. 


Pátek 28.6. 

TRIO ALIENOR / Francie/ M.Vojtíšek Zahradník /písně na slova R.Thákura/ M.Vojtíšek Sonáta pro klavír M.Štědroň Amour de Lonh /písně na starofrancouzský text/ premiéra L.Sluka Sanctissima - premiéra T.Mugave Monolog pro klavír Z,Vaculovičová Písně Šalomounovy / 11,12,14/ premiéra L.Bernstein Psalm 23 L.Bernstein A Simple Song /from Missa/ J.Ibert Deux Steles J.Ibert Interludes R.Errington To Emilia – premiéra R.Erington Roundel - premiéra F.Emmert L´atome de Jesus hostie - premiéra - 
20.00 hod. - Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 

Francouzské Trio ALIENOR se na Forfestu představilo v r. 1998 velmi úspěšným koncertem, na jehož programu byla převážně francouzská a česká soudobá hudba. Zájem o českou hudbu je v souboru pochopitelný, neboť v jeho středu působí výborná mladá sopranistka českého původu Stella Maris /Hrdličková/. I tentokrát v počtu skladeb vede česká hudba /některé kompozice zaznějí v premiérách /, doplňují ji však skladby nejširšího zeměpisného záběru. Hostem svých francouzských přátel v koncertním programu je také český klavírista a skladatel Martin Vojtíšek /profesor pražské konzervatoře/, za jehož interpretační spolupráce zaznějí i dvě skladby z jeho dosavadní zajímavé tvorby. Jistě i letos zaujme posluchače temperamentní projev souboru,zářivý soprán sólistky i citlivý výběr skladeb.

Krzysztof Knittel - DORIKOS – autorský pořad /Polsko/ K.Knittel Dorikos pro smyčcový kvartet a magnetofonový pás. Smyčcový kvartet 1984-85 na paměť zavražěiného polského kněze Jerzyho Popieluszky Účinkuje Černohorského kvarteto - Ostrava 
22.00 hod. – Zahradní ateliér /Kojetínská/ 

KRZYSZTOF KNITTEL studoval kompozici na Hudební akademii ve Varšavě u T,Bairda, A.Dobrowolského a W. Kotonského, computer music u L.Hillera a v letech 1974-5 programátorství na Matematickém institutu Polské akademie věd. Od r. 1973 spolupracuje s Experimentálním studiem Polského Radia.V r.1976 pusobil v USA /The Center of the Creative and Performing Arts in Buffalo/. Byl členem mnoha tvurčích skupin /REW Composers Group, Cytula Tyfun da Bamba orchestr, Independent Electroacoustic Music Studio, Light from Poland, European Improvisation Orchestra…/V letech 1989-92 působil jako vicepresident polské Společnosti pro současnou hudbu /ISCM/, v l. 1995-7 jako vice president Svazu polských skladatelů. Od března 1999 přebírá ve Svazu funkci presidenta.Přitom komponuje – jak velká orchestrální díla tak i hudbu pro komorní ansámbly a sólisty. Také kompozice elektroakustické a computerové spolu s hudbou k filmům a divadelním představením. Na Forfestu jeho dílo prezentují dvě skladby pro smyčcové kvarteto. V kompozici „Dorikos" doplňuje měkké znění smyčců konkrétními zvuky z magnetofonového pásu. Druhým dílem je čistě instrumentální Smyčcový kvartet z let 1984/5, věnovaný památce za totality zavražděného polského kněze Jerzyho Popieluszky. 


Sobota 29.6. 

KONVERGENCE –sdružení mladých skladatelu HAMU Praha /CZ/ R.Pallas Sedm /písni na text F.Garsia Lorcy/ J.Rybář Kvartet "Historie vesmíru" B.Pavelková Dream a 2 T.Pálka Ukládání L.Mrkvička Kvartet O.Štochl Troufalost Účinkují:Tereza Mátlová – soprán,Helena Velická – violoncello,Petr Hojač – trubka,Slavomír Hořínka, Tomáš Pálka – housle, Roman Pallas - klavír, David Růžička – bicí nástroje,Roman Janků,Ondřej Štochl – violy, řídí Jan Svejkovský 
17.00 hod.- Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 

KONVERGENCE je skladatelské sdružení založené na začátku r.2001 několika mladými skladateli – studenty HAMU Praha. Jeho členy jsou R.Pallas, J.Rybář, B.Pavelková, T.Pálka, L.Mrkvička a O.Štochl. Protože jsou tito skladatelé také úspěšnými interprety,vzali si za úkol veřejné uvádění děl komponistu své generace i zajímavých skladeb mladých autoru žijících v zahraničí. Nevyhýbají se ani tvorbě generačně starších kolegů. Ale snaží se mezi nimi vybírat autory, jejichž kompozice jsou méně známé nebo dosud čekají na svou premiéru. Členové sdružení uvádějí o sobě: "Uvědomujeme si nesmírnou stylovou rozmanitost a různé možnosti nazírání prostředku, kterých dnes soudobá hudba používá.Výsledkem našich snah má být proto nalézání a uvědomování si spojitostí ve světě výrazových prvku hudebního vyjádření..."

Marat Bisengaliev – houslový recitál / Velká Británie / John Lenehan - klavírní doprovod S.Prokofjev Sonáta pro housle a klavír e.1 op.20 J.MacMillan Kiss on Wood H.Brian Legenda F.Tarrega Recuerdos de la Alhambra N.Milstein Paganiana A.Serkebajev Folio Verso Ch.Polyblank Scherzetto Ch.Polyblank /Elgar/ Valse , Polonaise
20.00 hod. - Sněmovní sál Arcibiskupského zámku 

Z Anglie přijede na festival houslový virtuos M.Bisengaliev. Do západní Evropy odešel z rodného Kazachstánu po hudebních studiích v Moskvě.Jde o výjimečný zjev mezi houslisty. Jeho repertoár je neobyčejně bohatý. Obsahuje nejen všechna závažná koncertní díla houslové literatury, ale také koncerty s orchestrem od soudobých autorů. Nezapomíná ani na svou vlast a snaží se prosadit na repertoár svých koncertu ukázky ze současné kazašské tvorby. Spolu s ním vystoupí v Sněmovním sále zámku klavírista J.Lenehan. Oba umělci zvolili pro Kroměříž novinkový program,který obsahuje řadu skladeb v českých premiérách. Z posledních velkých Bisengalievových interpretačních projektu je kompletní nahrávka houslových skladeb E.Elgára na CD. 


Neděle 30.6. 

Ilja Hurník – POVÍDKY Z vlastních povídek o hudbě a hudebnících čte autor. 
15.00 hod. – Muzeum Kroměřížska /přednáškový sál/

MUSICA GAUDEANS a Kristýna Valoušková -soprán /CZ/ Dílo Maxe Sterna – Izrael M.Stern Mosaic-Six Synagogue Tesserae M.Stern Three Terezin Songs M.Stern Bedouin Impressions M.Stern Song of Hannah P.Ciboch Legenda o sv.Prokopovi V.Matoušek Cesta proroctví P.Ciboch Píseň na den sv.Cecílie 
17.00 hod. - Muzeum Kroměřížska 

MUSICA GAUDEANS je soubor vytvořený členy České filharmonie. Nástrojové obsazení je dost neobvyklé: flétna, hoboj, kytara a violoncello.Ale soudobá hudba hledá svůj výraz v méně častých zvukových barvách a jejich kombinacích. Spolu s výbornou pražskou sopranistkou K.Valouškovou připravili interpreti pro Kroměříž specielní program,který čerpá svou náplň z díla současného izraelského komponisty Maxe Sterna. Je tedy zároveň také Sternovým autorským koncertem. Stern se narodil v New Yorku.V USA vystudoval, získal doktorát na Coloradské univerzitě v Boulderu. Po studiu se věnoval práci skladatele, aranžéra, kontrabasisty, učitele i etnomuzikologa. R.1976 se stěhuje do Izraele. Zabývá se jeruzalémskou mystickou tradicí a jeho hudba je spojením světa izraelské pouště s moderními kompozičními technikami, které v 2.polovině 20.stol. vnesla do hudby tradice americká a evropská. Ve druhé části koncertu zaznějí díla česká. Autoři V.Matoušek a P.Ciboch se při jejich vzniku nechali inspirovat biblickou látkou a náměty ze života světců. Každý ve své osobité výrazové řeči. Sólistka koncertu sopranistka K.Valoušková má mimo výjimečně tvárlivého, barevně bohatého a mistrovsky ovládaného hlasu také velké zkušenosti s interpretací současné hudby. Pohotová a důkladná, citlivá i na sebe přísná – to jsou přívlastky,kterými ji a její práci mužeme označit. 

GAUDIUM PRAGENSE - sbormistr Lukáš Hurník / CZ / závěrečný koncert Lukáš Hurník Magnificat a Svatovojtěšská hodinka DANIEL KESSNER ON A MOUNTAIN - CANTATA NO.2 – Jiří Teml Laudetur Jesus Kristus ILJA HURNÍK PRASTARÉ OBRAZY /Kain a Abel,Duha,David a Goliáš/ SVĚTOVÉ PREMIÉRY KANTÁT D.KESSNERA A I. HURNÍKA SÓLISTÉ : KRISTÝNA VALOUŠKOVÁ – SOPRÁN, TOMÁŠ KREJEÍ – BARYTON KONCERT SNÍMÁ ČESKÁ TELEVIZE - OSTRAVA 
20.00 hod. - Chrám sv. Mořice 

Jméno Lukáše Hurníka - skladatele, dirigenta, hudebního organizátora, redaktora Českého rozhlasu a televize – je široké hudbymilovné veřejnosti dostatečně známé. Tvůrce a moderátor populárních i závažných pořadu o hudbě a s hudbou se tentokrát představí jako sbormistr smíšeného sboru Gaudium Pragense. Program koncertu, jímž tento sbor slavnostně uzavře letošní Forfest, obsahuje dvě světové premiéry,které jsou očekávány s napětím i velkými nadějemi..Za jednu z nich vděčíme skladateli Iljovi Hurníkovi. Kantáta „Prastaré obrazy" si bere za základ témata ze starozákonních příběhu, jejichž životnost i moudrost neztratila staletími nic ze své působivosti. Druhou závažnou kompozicí, která si už v textu všímá dnešních podob vztahu člověka k Tvůrci, je kantáta On the mountain D.Kessnera. Autor se narodil v Los Angeles. Kompozici studoval u H.Lazarofa.V r.1971 získal doktorát filosofie. Působí jako profesor skladby a hudební teorie na California State University Northridge v LA. Jako komponista je znám nejen v USA ale i v Evropě,kde často při uvádění svých skladeb spolupůsobí jako dirigent nebo sólista na různé druhy fléten. Na koncertě zaznějí ještě ukázky z díla L.Hurníka a J.Temla.