KONCERT SOUBORU MUSICA POETICA K 1700. VÝROČÍ OBRÁCENÍ ARMÉNIE KE KŘESŤANSTVÍ

Koncertní síň Atrium (Praha-Žižkov, Čajkovského ul., 19.11. v 19.30 hod.)

 1. Mesrop Maštoc (361-440): TŘI KAJÍCÍ ŠARAKANY
 2. Neznámý autor (kolem r. 1000): UR ES MAJR IM (tagh)
 3. Gregor Narekaci (Řehoř z Nareka, kolem r. 1000): TIRAMAJR (tagh)
 4. Dhavtak Kherthogh (7. století): ŽALOZPĚV NA SMRT PRINCE DŽEVANŠÍRA
 (první čtyři strofy alfabetického zpěvu)
 5. Komitas Katholikos (+629): ŠARAKAN O MUČEDNICI SV. HRIPSIMÉ
 (výběr z 39 strof alfabetického liturgického zpěvu)
 6. Stepanos Sjuneci (Svatý Stěpán ze Sjuni, +735): PĚT NEDĚLNÍCH ŠARAKANŮ
 7. TA TIS PARADOXÚ (byzantská hypakoe,)
 8. TVOJEMU PRESLAVENOMU (staroslověnská verze předchozí skladby)
 9. PUER NATUS EST NOBIS (gregoriánský vánoční  introit, obsahující podobné
  melodické motivy jako arménská skladba č. 10)
10. Aristakes Kharperci (Aristakes z Kharpertu, kolem r. 1000): HAVIK MI PAJCAR

PŘESTÁVKA

11. KYRIE ELEISON (gregoriánské Kyrie “Cunctipotens genitor”, konec 1. tisíciletí,
 obsahující podobné melodické motivy jako arménská skladba č. 13)
12. Sv. Jan z Damašku (před rokem 750): FOTIZÚ, FOTIZÚ (9. óda tzv. Zlatého kánonu,
  obsahující podobné melodické motivy jako arménská skladba č. 13)
13. Gregor Narekaci (Řehoř z Nareka, kolem r. 1000): HAVUN, HAVUN
14. Ananiah Širagaci (Ananijáš ze Širagu, VII. století) nebo snad Movses Chorenaci
 (Mojžíš Chorenský, V. století): KÁNON PRO SVATODUŠNÍ NEDĚLI
15. Nerses Šnorhali (Nerses Omilostněný, 1101/2 - 1173): DVĚ ČÁSTI KÁNONU PRO
 SVATODUŠNÍ PONDĚLÍ
16. Princezna Chosrovidukht (?, 8. století): ŠARAKAN O MUČEDNÍKU VAHANOVI
17. FOS ILARON (večerní zpěv východní liturgie, jeden z nejstarších nebiblických
 křesťanskch hymnů – novořecká verse)
18. SVITE TICHIJ (staroslověnská verse předchozí skladby, dle Prostopinija)
19. LUJZ ZVART (arménská verse předchozí skladby)

Zpívá: MUSICA POETICA
Dirigent a průvodní slovo: Evžen Kindler
Sólistka: Jarmila Ebenhöchová