ODPOLEDNÍ HUDEBNÍ NEŠPORY

 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily a

Laetitia – spolek pro vokální a komorní hudbu

si Vás dovolují pozvat na

„Setkání s hudbou J. S. Bacha“

Praha – Kostel sv. Ludmily, nám. Míru

Neděle 16. června 2002 v 16 hodin

Účinkují:

Komorní smíšený sbor Laetitia (Praha)

Pavel Černý – varhany

Program:

Johann Sebastian Bach: moteto „Jesu, meine Freude“ (BWV 227)

Johann Sebastian Bach: varhanní skladby

Provedení řídí:

Roman Michálek