Není to typicky křesťanské, ale dostal jsem to ze zdrojů nejkřesťaštějších